Tidsdimensionerat Fartyg

2024-01-10
GREAT SEA STORY (Trivia)
The passenger steamer SS Warrimoo was quietly knifing its way through the waters of the mid-Pacific on its way from Vancouver to Australia. The navigator had just finished working out a star fix and brought Captain John DS. Phillips, the result. The Warrimoo's position was LAT 0º 31' N and LONG 179 30' W. The date was 31 December 1899. "Know what this means?" First Mate Payton broke in, "We're only a few miles from the intersection of the Equator and the International Date Line". Captain Phillips was prankish enough to take full advantage of the opportunity to achieve the navigational freak of a lifetime.
He summoned his navigators to the bridge for a thorough verification of the ship's position. Making a slight alteration in course to align precisely with his target, he subsequently fine-tuned the engine speed.
The calm weather & clear night worked in his favor. At midnight the SS Warrimoo lay on the Equator at exactly the point where it crossed the International Date Line! The consequences of this bizarre position were many:
The forward part (bow) of the ship was in the Southern Hemisphere & in the middle of summer.
The rear (stern) was in the Northern Hemisphere & in the middle of winter.
The date in the aft part of the ship was 31 December 1899.
In the bow (forward) part it was 1 January 1900.
This ship was therefore not only in:
Two different days,
Two different months,
Two different years,
Two different seasons
But in two different centuries - all at the same time!
STOR SJÖHISTORIA (Trivia)
Passagerarångfartyget SS Warrimoo knivade sig tyst genom vattnet i mitten av Stillahavsområdet på väg från Vancouver till Australien. Navigatören hade precis avslutat en stjärnfixning och tog med kapten John DS. Phillips, resultatet. Warrimoos position var LAT 0o 31' N och LONG 179 30' W. Datumet var 31 december 1899. "Vet du vad det här betyder? "Först Mate Payton bröt sig in, "Vi är bara några mil från korsningen mellan ekvatorn och internationella datumlinjen". Kapten Phillips var busig nog att utnyttja möjligheten att uppnå sitt livs navigationsfreak.
Han kallade sina navigatörer till bryggan för en grundlig kontroll av fartygets position. Gör en liten kursändring för att justera exakt efter sitt mål, han finjusterade därefter motorvarvtalet.
Lugnet & klara natten fungerade till hans fördel. Vid midnatt låg SS Warrimoo på ekvatorn precis vid den punkt där den passerade internationella datumlinjen! Konsekvenserna av denna bisarra ställning blev många:
Fartygets främre del (båge) låg på södra halvklotet & mitt i sommaren.
Bakre ( aktern) låg på norra halvklotet & mitt i vintern.
Datumet i akterdelen av skeppet var 31 december 1899.
I bågen (framåt) delen var det 1 januari 1900.
Detta fartyg befann sig därför inte bara i
Två olika dagar,
Två olika månader,
Två olika år,
Två olika årstider
Men i två olika århundraden - allt på samma gång!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram