Höjd Åldersgräns För Värnpliktstjänstgöring

2024-01-07
"Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över en rad frågor som berör Försvarsmaktens personalförsörjning. Syftet är främst att öka tillgängligheten på personal i olika beredskapslägen samt förbättra uthålligheten i krigs- och grundorganisationen.
– Det handlar om att vi är i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut, säger försvarsminister Pål Jonson (M).
Men det handlar också om att hotbilden i dag är mer komplex med hybridkrigföring, vilket ökar Försvarsmaktens behov av tillgängliga värnpliktsutbildade och yrkessoldater.
En fråga är om skyldigheten att fullgöra värnplikt vid höjd beredskap ska kvarstå efter det att den övre åldersgränsen nåtts. I dag är den åldersgränsen 47 år.
– Det är inte givet att det alltid ska vara så, säger Pål Jonson.
En annan fråga är om Försvarsmakten i ökad utsträckning ska få använda värnpliktsutbildade även innan regeringen beslutat om höjd beredskap. I dag finns en gräns på högst 180 dagar sammanlagt tills den värnpliktige fyllt 47 år.
En tredje fråga är om kontinuerligt anställda soldater och sjömän ska kunna fortsätta att arbeta kontinuerligt efter det att kontraktet på tolv år fullgjorts.
Ytterligare en fråga är villkoren för reservofficerare, men även värnpliktiga.
Regeringen har utsett generalmajor Roland Ekenberg som särskild utredare. Han ska vara klart senast den 1 juli 2025."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram