Goda Konspirationsteoretikertider I DN

2023-12-25
Så vad handlar detta om, för vi vet ju i vilken ordning som hemligheter utvecklas när människor med vinstmaximeringsintresse är inblandade...
"Den som trodde att den amerikanska regeringen kommer att avslöja sina hemligheter när det gäller ufo, eller UAP som de okända föremålen numera också kallas, får vänta. Några republikanska kongressledamöter har satt stopp för det. I stället har de valt att skydda de storföretag som ger dem pengar.
Clas Svahn är journalist, ordförande i organisationen UFO-Sverige och krönikör i Dagens Nyheter.
Under hela hösten har förväntningarna ökat sedan visselblåsaren David Grusch i somras trätt fram och sagt sig ha tillgång till information som visar att USA har tagit tillvara farkoster och deras besättningsmedlemmar som inte kommer från jorden. Enligt Grusch har delar av den amerikanska försvarsmakten olagligen hemlighållit detta för kongressen och det amerikanska folket.
Och Grusch har fått oväntat stöd från tunga politiker som demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer, republikanernas Mike Rounds och Marco Rubio samt Schumers egen partikamrat Kirsten Gillibrand. De fyra, och ytterligare några politiker från båda partierna, lyckades få igenom ett tillägg till nästa års försvarsbudget där man ville tvinga privata som statliga företag att överlämna ”teknik av okänt ursprung” och ”bevis för biologiska objekt av icke-mänsklig intelligens” till den federala regeringen.
I klartext: Om ett privat företag har en utomjordisk farkost i sin ägo ska den lämnas till myndigheterna.
Det 64 sidor långa lagförslaget röstades igenom i senaten men har nu stoppats av några få politiker i representanthuset.
Enligt flera amerikanska och brittiska medier är det republikanerna Mike Rogers och Mike Turner som ligger bakom detta. De båda har sett till att stycket som skulle tvinga företagen att avslöja vad de vet om ufo, och vilka föremål de har i sin ägo, nu har tagits bort.
Frågan alla ställer sig är varför Rogers och Turner vill stoppa dessa delar av lagförslaget om det inte också finns något att dölja
Schumer och de övriga ville också skapa en oberoende nämnd vars uppgift skulle bli att granska alla dokument och uppgifter som finns kring ufofenomenen och sedan rekommendera vilka som presidenten i slutändan skulle göra offentliga. Men också det avsnittet har strukits ur Schumers förslag.
Detta betyder att företag som har tillgång till ”teknik av okänt ursprung” kan fortsätta dölja detta.
Ett av de företag som pekas ut är försvarsjätten Lockheed Martin som tillverkar farkoster och delar till flyg- och rymdindustrin. Ett företag som också donerat mångmiljonbelopp till Mike Rogers och Mike Turner.
Frågan alla ställer sig är varför Rogers och Turner vill stoppa dessa delar av lagförslaget om det inte också finns något att dölja.
Mycket tyder alltså på att företag som Lockheed Martin har föremål som inte har sitt ursprung i Ryssland eller Kina. Eller något annat land på jorden.
Det är inte svårt att förstå att ett företag gör allt för att skydda sina industrihemligheter. Skulle det visa sig att Lockheed Martin och andra har tillgång till farkoster med en teknik som ligger långt före den USA just nu har betyder det miljardinkomster om den tekniken kan omsättas i praktiken.
Men det betyder också att företagen, med några få politikers hjälp, undanhåller kongressen och försvarshögkvarteret Pentagon tänkbara vapen som skulle ge USA ett försprång gentemot andra länder. Frågan är om detta i längden är möjligt med tanke på de konsekvenser ett sådant handlande skulle ha. I praktiken innebär ett sådant förfarande att delar av den privata försvarsindustrin driver en egen försvarspolitik.
Chuck Schumer har reagerat mycket starkt på Rogers och Turners agerande och konstaterar att det nu är upp till ”de som under årtionden har försökt stoppa offentliggörandet av UAP-dokument att fortsätta avgöra om dessa ska bli offentliga”.
Ufofrågan har under några år blivit politiskt sprängstoff på ett sätt som få hade kunnat förutse. Och det är tydligt att allmänheten fortsatt kommer att hållas ovetande – i alla fall från officiellt håll.
Frågan man måste ställa sig är hur det är möjligt att privata företag kan fortsätta dölja delar av sin verksamhet som potentiellt är viktiga för det egna landets försvar? Och om man kan göra detta utan att någon i administrationen är informerad och har gett sitt godkännande.
Det är sannerligen goda tider för konspirationsteoretiker."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram