Stockholmspåverkande Otrygghetsseende Kinberg Batra I DN

2023-12-13
"Stockholmare är smartare" var det en gång i tiden....
"Ekonomin och säkerheten. Det är de mest akuta problemen för Stockholms län, enligt landshövding Anna Kinberg Batra.
– Nu tappar vi i brutal konkurrens och vi måste ur den här djupa och allvarliga svackan, säger hon.
Det har gått drygt nio månader sedan Anna Kinberg Batra flyttade in i Tessinska palatset som ny landshövding i Stockholm. Vad tycker hon om jobbet?
– Jag kan bestämt avfärda myten om att landshövding är en slö reträttpost. Jag träffar mina 20 landshövdingkollegor, ingen sitter och sover.
Vilka frågor tycker du är viktigast för Stockholms län?
– Ekonomin och säkerheten är de mest akuta problemen. Otryggheten påverkar bilden av Stockholm, både i Sverige och utomlands. När tonåringar skjuter ihjäl varandra är inte Stockholm tillräckligt tryggt.
Hon nämner också tillväxt, talangförsörjning, bostäder, hållbarhet och grön omställning som viktiga frågor för Stockholms län.
– Stockholm lever av teknik och internationellt utbyte. Det kräver att man ska kunna bo och leva här.
– Nu kan det ta flera år att utreda om man ens får bygga på en plats. I ett byggprojekt beställde länsstyrelsen 30 utredningar. Jag tror på att sanera gamla industriområden och är positiv till att bygga på höjden, på redan ianspråktagen mark.
Men nu är det tvärstopp i byggandet.
– Hittills i år har ungefär 500 byggföretag i länet gått i konkurs. Stockholms tillväxtmotor hackar. Det får inte fortsätta så, säger Anna Kinberg Batra.
Det finns fler negativa faktorer för Stockholm än ekonomin och bostadskrisen.
– Vi är inte störst, vi har vårt novemberväder, vi har ett litet språk som få begriper, vi utmanas om stora evenemang, Arlanda tappar mot andra flygplatser. Det är avgörande för hela landet att Arlanda fungerar.
Men länet erbjuder också mycket som är positivt, enligt Anna Kinberg Batra.
– En riktig storstad, fantastisk natur, 20 procent mer AI-investeringar än Frankrike, och Stockholm har fostrat näst flest framgångsrika startup-företag per capita efter Silicon Valley.
– Man måste kunna bo och leva i skärgården, vi måste se till att det finns ambulanstransporter, dricksvatten och kommunikationer.
I länsstyrelsens återkommande medborgarundersökning gör länets invånare i dag en mörk bedömning av läget.
– För första gången är det fler som är pessimistiska än optimistiska om sin ekonomiska framtid. Rekordpessimistiska, en tredjedel bedömer att den egna ekonomin kommer att försämras under de kommande fem åren. Yngre svarande är lite mer optimistiska, det är ändå någonting att bygga på, säger Anna Kinberg Batra.
Stockholms höga bostadspriser och därmed stockholmarnas höga bolån innebar också att räntehöjningarna drabbade länets hushåll i högre utsträckning än i andra län. För ett hushåll boende i ett genomsnittligt småhus i Stockholms län med rörlig ränta och en belåningsgrad på 75 procent har de månatliga räntekostnaderna ökat med närmare 10 000 kronor sedan början av förra året.
Andelen länsinvånare som är nöjda med sin egen ekonomi minskar kraftigt jämfört med föregående mätning. De ekonomiska marginalerna minskar något, och färre kan betala en större oförutsedd utgift på 13 000 kronor eller mer.
Samtidigt visar Kronofogdens statistik för det första halvåret 2023 att antalet krav på obetalda skulder i Stockholms län ökat med 20 procent jämfört med 2021.
– Lågkonjunkturen märks. Vi måste ur den här djupa och allvarliga svackan, säger Anna Kinberg Batra.
Hur ser du på din roll – aktiv eller representativ? Samhällsfrågor eller cocktailpartyn i residenset?
– Det blir en del cocktailpartyn, men det är inte meningen att jag bara ska ha kul under kristallkronorna. Syftet med representationen är att Tessinska palatset ska vara den viktigaste mötesplatsen, även för utländska gäster."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram