Woffie Att Läsa Noga..

2023-12-06
"På bilderna från signeringsceremonin i Washington i går ler försvarsminister Pål Jonson nöjt i rummet där det blänkande skrivbordet är omgivet av amerikanska och svenska flaggor.
Han har precis skrivit på ett historiskt avtal som ger USA tillgång till 17 militärbaser i Sverige. Från Boden i norr till Ronneby i söder.
USA kan stationera trupper där liksom lagra vapen och ammunition. Baserna kan användas som uppmarschområde för militära operationer i Sveriges närområde.
USA:s försvarsminister berömde Sverige vid ceremonin.
– Det enda som är bättre än att ha Sverige som vän är att ha Sverige som en allierad, sade Lloyd Austin som vet att smicker kan löna sig.
Avtalet får viss uppmärksamhet i media men förvånansvärt lite sett till hur långt Sverige förflyttat sig säkerhetspolitiskt sedan Ryssland invaderade Ukraina för mindre än två år sedan.
Men eftersom förflyttningen skett stegvis sedan februari 2022 är avtalet om det militära samarbetet bara en logisk slutpunkt som inte tycks kräva någon närmare debatt.
Pendeln har gjort fullt utslag.
Guldkort
Under och efter andra världskriget var Sverige neutralt. Vi såg oss en ”god” buffertstat mellan de båda stormakterna USA och Sovjetunionen.
Med tiden har det visat sig att Sverige inte var fullt så neutralt som vi ville att omvärlden skulle tro. I det fördolda samarbetade Sverige militärt västerut med länder som USA och Storbritannien.
Efter det kalla krigets slut gjorde Sverige en säkerhetspolitisk förflyttning när man övergav neutraliteten för militär alliansfrihet.
Så småningom började vi samarbeta närmare och närmare med Nato men medlemskap var fortfarande mer eller mindre uteslutet.
Vid Nato-toppmötet i Cardiff 2014 var Sverige en av de icke-medlemmar som fick ett så kallat guldkort till Nato. Det innebar ett ännu närmare samarbete men utan att Sverige för den skull uttryckte någon önskan om att bli medlem.
Inte ens på det här stadiet fanns det på kartan att USA skulle få permanent tillgång till militärbaser i Sverige. Däremot kunde Sverige bjuda in amerikanska trupper vid behov.
Varken i folkdjupet eller inom politiken fanns det någon majoritet för att ansluta sig till Nato. De flesta ansåg att neutraliteten och därefter alliansfriheten hade tjänat Sverige väl. Det fanns inga skäl att ändra på det. Sverige hade trots allt inte varit i krig på över 200 år.
Så var det fram till den 24 februari 2022. Då ändrades allt.
Sanlös utveckling
Inom loppet av några månader ändrade socialdemokraterna och en stor del av svenska folket inställning. En ansökan om Nato-medlemskap lämnades in i maj förra året.
Sedan dess har många gamla sanningar och inställningar slängts överbord.
Från ett förbud att exportera vapen till krigförande länder har Sverige gått till att skänka vapen för miljarder till Ukraina. Förmodligen är det bara en tidsfråga innan vi skickar stridsflygplanet Jas Gripen.
På många plan är det en helt sanslös utveckling även om den framstår som nödvändig i dagens säkerhetspolitiska läge.
Det kan ändå vara svårt att hänga med.
Frågan är vad utvecklingen gör med vår självbild.
Lilla, fredliga Sverige är plötsligt på väg att bli en spelpjäs i supermaktens USA:s försvarsplanering. En kugge i ett stort maskineri med kringskuren självständighet istället för en oberoende röst för fred.
I avtalet med USA finns inget undantag för kärnvapen. Norge skrev 2021 på ett liknande avtal som ger USA tillgång till fyra norska militärbaser men med det uttryckliga undantaget att inga kärnvapen får placeras på norsk mark.
Pål Jonsson viftar bort invändningar mot att Sverige inte fått ett likande undantag med kommentarer som att ”USA vet vad Sveriges inställning är”.
Om Trump tillträder
Kan inte avtalet göra Sverige till mer av en måltavla?
Inte alls, försäkrar Jonsson. Tvärtom kommer det att verka ännu mer avskräckande på Ryssland.
Några protester från folkdjupet hörs inte.
Just nu är Joe Biden president i USA. Men vad händer om Donald Trump väljs i november nästa år? Då är det han som är överbefälhavare och kan använda svenska baser för de militära operationer han anser nödvändiga.
Fortfarande är Sverige inte formellt medlemmar i Nato men avtalet om baserna gäller oavsett.
I den nya mörka tid vi lever i är förhoppningen att ett Nato-medlemskap med allt vad det innebär ska göra oss säkrare. Men jag tror att många svenskar i likhet med mig har svårt att hänga med i vad den oerhörda förflyttning vi gjort kommer att innebära för vårt land på sikt.
Annat än att vi får in i en ny era."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram