Lönedirektiv Från Regeringskansliet

2023-12-01
Men se där ja, det var väl ändå välkommet och det säger vad det säger om den Djupa Statens bastion Regeringskansliet.....
" Regeringskansliets nya lönedirektiv väcker reaktioner. Arbetsgivarverket säger att det ”öppnar upp för misstolkningar”.
Enligt statsvetarprofessorn Patrik Hall ruckar det på grundläggande principer.
– Vem har sanktionerat det här?
Opolitiska tjänstemän som genomdriver Tidöavtalet kan komma att få högre lön. Det framgår av Regeringskansliets lönedirektiv som förra veckan skickades till chefer på departementen.
DN kunde på torsdagen berätta att modellen mötts av intern kritik.
– Vi blev väldigt överraskade, sade Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST.
Det nya lönedirektivet har under dagen väckt flera reaktioner. Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi säger att det politiserar Regeringskansliet.
En annan som reagerar är Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, som bland annat forskar om förändringar inom svensk offentlig förvaltning.
– Jag tror inte att de har tänkt till. När man läser detta blir man som statsvetare chockad. Vem har sanktionerat det här? Är det statsministern eller någon annan minister är det riktigt allvarligt. Om det inte är det kanske det är något slags olycksfall i arbetet, säger han.
I direktivet framgår att Regeringskansliet särskilt kommer prioritera personer som arbetar med att genomdriva Tidöavtalets politik.
Ur det nya lönedirektivet från Regeringskansliet.
Ur det nya lönedirektivet från Regeringskansliet.
Patrik Hall anser att ett sådant ställningstagande är problematiskt och strider mot svensk förvaltningstradition.
– Det här är en förvaltningspolitisk revolution. Regeringsformen säger att det ska vara saklighet och opartiskhet som ska prägla tjänstemännens arbete. Gränslinjen mellan politiska och opolitiska tjänstemän är ofantligt viktig att upprätthålla, säger han.
När facket och Regeringskansliet under hösten kom överens om löneprocessen fanns den politiska prioriteringen inte med, enligt ST. Den lades in i efterhand. Hur det gick till har DN inte lyckats reda ut. Varken statsministern eller företrädare för förvaltningsavdelningen på Regeringskansliet har ställt upp på intervju.
– Det finns en tydlig uppfattning om att detta kom från politiskt håll och inte från arbetsgivarens håll, säger Åsa Erba Stenhammar på ST.
Förhandlingarna har skett mellan fackförbunden och Regeringskansliets förvaltningsavdelning. De bygger på ett ramavtal om löner som gäller för hela den statliga sektorn. Det är Arbetsgivarverket som samordnar, förhandlar och sluter de centrala avtalen för myndigheterna.
Förra veckan fick Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, information om den nya formuleringen av ST. Hon säger att Regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet men att det kan vara problematiskt att hänvisa till Tidöavtalet.
– Det öppnar upp för misstolkningar. Det har gått snett, säger hon och fortsätter:
– Uppdraget för de politiska tjänstemännen är att utföra regeringens politik. Men att – som i det här fallet hänvisa till ett konkret politiskt avtal – kan uppfattas som olyckligt. När man trycker in det på det här sättet kan man få en känsla att man vill påverka rollen som opolitisk tjänsteman, och det är olyckligt, säger Anna Falck.
På vilket sätt är det olyckligt?
– När man hänvisar till ett konkret politiskt avtal öppnar man upp för den här typen av tolkning istället för att det ska handla om hur man i rollen som opolitisk tjänsteman utför sina arbetsuppgifter. Jag tolkar det som att avsikten här är att uttrycka sig kring verksamhetsprioriteringar. Men det kan lätt bli en förskjutning i det när man uttrycker sig på det här sättet.
På torsdagskvällen lämnade Regeringskansliets HR-direktör Daniela Eriksson en skriftlig kommentar till DN:
”Avsikten med formuleringarna i lönedirektivet var att exemplifiera sådana områden där det är särskilt viktigt att säkerställa verksamhetens mål och kompetensförsörjningsbehov. Att biträda regeringen i genomförandet av sin politik, som bland annat regeringsförklaringen och Tidöavtalet ger uttryck för, är förstås självklart”, skriver hon och fortsätter:
”Jag vill förtydliga att Regeringskansliets lönesättande chefer i år, såväl som tidigare år, ska prioritera skickliga medarbetare som har presterat väl och åstadkommit efterfrågade resultat inom alla verksamhetsområden.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja vad kan möjligen vara syftet med detta utspel inom ramen för folkbildningsprojektet....
"På Regeringskansliet jobbar närmare 5 000 personer. De flesta tjänstemän är opolitiskt tillsatta – de har kvar sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen.
Lönesättningen är individuell och differentierad. Det innebär att utgångspunkten är att lönen ska baseras på personernas kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat.
Just nu pågår den årliga lönerevisionen på Regeringskansliet. Förra veckan skickade förvaltningschefens kansli ut ett direktiv till chefer på departementen som anger hur översynen ska gå till. I direktivet framgår att Regeringskansliet särskilt kommer prioritera personer som arbetar med att genomdriva Tidöavtalets politik:
”Arbetsgivaren avser i detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av Regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav och för att biträda regeringen i genomförandet av sina politiska prioriteringar som de kommer till uttryck i regeringsförklaringen och Tidöavtalet”, står det i direktivet.
Formuleringen har fått många medarbetare att reagera.
– Jag fick veta av min chef att jag inte skulle kunna få något högre lönepåslag. Motiveringen var att jag inte arbetar med ett politikområde som prioriteras enligt Tidöavtalet, säger en anställd på utbildningsdepartementet.
Ur Regeringskansliets lönedirektiv.
Ur Regeringskansliets lönedirektiv.
En annan person, på klimat- och näringslivsdepartementet, säger att hen först trodde att det rörde sig om ett missförstånd.
– Jag frågade en kollega och det visade sig att hon hade hört samma sak från sin chef. Det här är en politisering av verksamheten som gör mig orolig. Lön är ett viktigt styrmedel. Vi tjänstemän ska inte ha några lojaliteter åt något håll.
Även fackförbundet ST har reagerat på det nya direktivet.
– Vi blev väldigt överraskade, vi har inte varit med om detta tidigare. Det ska inte vara någon politisk inblandning i lönebildningsprocessen. Vi förstår inte riktigt hur vi ska tolka det här, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST.
”Plötsligt kom nya prioriteringar”
Under hösten kom de lokala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna fram till en överenskommelse om löneprocessen där den politiska prioriteringen inte ingick. Enligt ST var den färdigförhandlad. Senare visade det sig att formuleringen om Tidöavtalet lagts in i efterhand.
– Plötsligt kom nya prioriteringar som inte har diskuterats mellan fack och arbetsgivare. Det är oklart varifrån dessa kom, men det finns en tydlig uppfattning om att detta kom från politiskt håll och inte från arbetsgivarens håll, säger Åsa Erba Stenhammar.
Hon fortsätter:
– På Regeringskansliet är det en ganska stor skillnad mellan arbetsgivaren Regeringskansliet och de politiker som sitter i regeringen.
DN har sökt företrädare på Regeringskansliets förvaltningsavdelning för en intervju via myndighetens presstjänst. De har avböjt intervju, men skriver i en kommentar: ”Vilka medarbetare som ska prioriteras i årets löneöversyn baseras på de analyser som respektive departement har genomfört gällande inom vilka områden, utifrån regeringens politiska prioriteringar, det finns utmaningar att rekrytera och behålla kompetens.”
– Vi har även lyft frågan med vår motpart, Arbetsgivarverket. Och vi är helt överens om att det i lönebildningsprocessen inte ska vara någon politisk påverkan, säger Åsa Erba Stenhammar på ST.
Är det inte tjänstemännens uppgift att följa politikernas vilja?
– Jo, vi ska ju utföra den verksamhet som är beslutad. Det är ju en självklarhet. Men det här är något annat. Det finns en oro för att det här ska bli en politisk styrning. Att vara en opolitisk tjänsteman är något våra medlemmar håller väldigt högt. Det är en kärna i den svenska statsförvaltningen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram