Bilateral Militärövning I Stockholms Skärgård

2023-09-09

Archipelago Endeavor 23 går in i nästa fas
Sedan första genomförandet av övningen AE för fem år sedan, har upplägget avancerats märkbart. Andra amfibiebataljonen och delar från USMC II Marine Expeditionary Force tillför beståndsdelar till övningen.
– Vid två tillfällen kommer kompanierna att sättas samman i en bataljonskontext för att lösa uppgiften, som i övningen är att hindra fiendens landstigning, säger kapten Anton Söder, planeringsofficer vid Stockholms amfibieregemente.
I de svenska stridsbåtarna sitter både svenska och amerikanska soldater sida vid sida. Det är den varmaste veckan i Sverige på länge och solen lyser skarpt över kobbar och skär vid Sandhamnsledens inlopp.
Samtidigt tonar allvaret upp sig i horisonten och övningens allvar är inom räckhåll. Soldaterna är sammanbitna och fokuserade.
Under en tiodagarsperiod kommer de bilateralt sammansatta kompanienheterna att öva, för att tillsammans få en ökad kapacitet att verka i den svenska skärgårdsmiljön.
– Stockholms skärgård är inte längre en helt okänd miljö för våra amerikanska kollegor från USMC och samarbetet är väldigt integrerat.
Ett av de nya momenten i år har bland annat varit att en amerikansk enhet har taktiskt logistikförsörjt svenska helikoptrar, säger överstelöjtnant Marcus Appelgren, som är övningsledare AE23 och chef Andra amfibiebataljonen.
SJÖMÅLSSTRID I FOKUS⬇️
Redan under förra årets övning prövades att i sjömålsstriden kombinera amerikanska sensorer med svenska sjömålsrobotar och minor.
– Under årets övning utvecklar vi sjömålsstriden genom att tillföra fler element, så som drönare, och öka graden av tillämpning, säger kapten Söder.
Den övergripande övningsmålsättningen är att öka de deltagande förbandens interoperabilitet. Det vill säga öka deras förmåga att verka tillsammans med andra förband från andra nationer.
HÖG KAPACITET VID FÖRBANDET⬇️
Parallellt med övningen AE23 har Andra amfibiebataljonen tillsammans med våra finska kollegor från Nylands brigad även genomfört en uppkommen övning i Stockholms skärgård.
Här prövades att snabbt lösa ett gemensamt uppdrag på svenskt territorium. Svenska och finska amfibieförband visade återigen förmågan att tillsammans leverera omedelbar önskad effekt.
Detta är ett kvitto på en väl utvecklad interoperabilitet inom ramen för FISE-samarbetet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram