Krisig Försvarammunitionslagernivå

2023-06-30
Det sade bom bom...
Nu tänker vi efter lite kring detta....
https://www.dn.se/sverige/ammunitionskris-i-forsvaret-for-lite-pa-lager/?fbclid=IwAR0tF5bjRS3GOZQPZfu16IAQuxMrpuYWi1J5mEiO3BTCpFucB61muHGucZQ
" Sveriges militära stöd till Ukraina har minskat lagren av ammunition. Läget är kritiskt, men att snabbt få fram nya granater går inte. Därför har regeringen beslutat att tillverkning av ammunition ska vara lika viktigt som de långsiktiga satsningarna på Gripen-plan och ubåtar.
Hur stora lager som svenska Försvarsmakten har av militär ammunition är topphemligt. Men av ett regeringsbeslut nyligen framgår att läget är ”kritiskt”. Vidare skrivs det: ”Behovet av ammunition och en ökad produktionskapacitet är synnerligen brådskande”. Beslutet fattades den 2 juni men har hittills inte uppmärksammats.
– Kriget i Ukraina pekar på behovet av stärka tillgången på artilleriammunition och även andra typer av ammunition, förklarar försvarsminister Pål Jonson (M) för DN.
Redan samma dag som Ryssland inledde storangreppet på Ukraina, den 24 februari 2022, så begärde Försvarsmakten att få köpa in ammunition. Därefter har kriget på ukrainsk mark utvecklats till ett långvarigt utnötningskrig av dimensioner som inte upplevts sedan andra världskriget. Tidigare ansågs ett lands beställning av 5 000 artilleri-granater vara en stororder - nu är det vad Ukraina avlossar varje dag.
Ukrainska soldater i en bunker vid fronten utbildas i att skjuta med granatkastare, omgivna av granater i juni 2023.
Ukrainska soldater i en bunker vid fronten utbildas i att skjuta med granatkastare, omgivna av granater i juni 2023. Foto: Justin Yau/TT
Sverige har skänkt allt mer avancerade vapen till Ukraina: automatgevär, granatgevär, Stridsfordon 90, Leopardstridsvagnar och snart artilleripjäsen Archer.
– Vi har tillsammans med många andra länder skänkt ammunition till Ukraina. Det är helt rätt. Det är ingen idé med att skicka olika typer av artillerisystem om de inte har ammunition att använda dem. Det som då krävs är att vi själva kan få fram ny ammunition, säger Pål Jonson.
Men att få fram ny ammunition är lättare sagt än gjort. EU har nyligen beslutat att köpa in en miljon granater till Ukraina. Samtidigt måste USA och andra givarländer till Ukraina göra stora uppköp för att fylla på sina lager. Dessutom rustar Nato-länder upp för att nå målsättningen att satsa 2 procent av BNP på försvar 2024.
– Det är otroligt långa leveranstider på den ammunition som länderna beställer i dag, upp till 2027-2030. Efter det kalla kriget har hela försvarsindustrin byggt på fredstida behov med leveranser ”just-in-time” och inte för behoven i krigstid. Därför finns ofta ingen överkapacitet alls, säger generalsekreterare Niklas Alm vid Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.
Regeringens beslut innebär att ammunition från och med nu och fram till år 2035 ska klassas som ett ”väsentligt säkerhetsintresse” som inte är underkastat EU:s konkurrensregler. Det är något som hittills gällt för stridsflyg som Gripen-plan och svenska ubåtar (se faktaruta).
Jonas Lotsne, chef för avdelningen Armémateriel på Försvarets Materielverk
Jonas Lotsne, chef för avdelningen Armémateriel på Försvarets Materielverk Foto: Henrik Montgomery/TT
Initiativet till förändringen kommer från Försvarets Materielverk där Jonas Lotsne är chef för avdelningen Armémateriel.
– Det finns för lite ammunition på lager. Regeringens beslut är välkommet och gör att anskaffning kan göras mer skyndsamt med direktupphandling. Vi behöver säkra försörjningen av ammunition i krig, kris och fred. Det här ger oss möjlighet att lägga större beställningar med längre avtalstider vilket också främjar och bygger upp industrins produktionskapacitet, säger Jonas Lotsne.
Den vanligaste granaten i Ukraina har en diameter på 155 millimeter, en kaliber som också används i den svenska artilleripjäsen Archer (se faktaruta). Sådana granater tillverkas av endast fyra företag i Västeuropa. Ett av dem är Nammo, med fabrik bland annat i Karlskoga.
– Idag saknas både produktionsanläggningar och råmaterial som krut, sprängämnen och till och med stål för att fylla efterfrågan. Det här beslutet innebär att vi får en långsiktighet och tidigt kan gå ut och köpa råvaror. Det andra är att vi kan få beställningar som gör det möjligt att investera i ytterligare tillverkningskapacitet, säger Björn Andersson, Nammos affärsutvecklingschef för Sverige.
Övriga stora ammunitionsföretag i Sverige är BAE Systems Bofors och Saab, också de med anläggningar i Karlskoga.
– Med direkt upphandling kan man göra större upphandlingar riktade till företag som finns i Sverige, Finland och Norge. Då kan vi lägga större och längre upphandlingar och säkerställa att produktionen finns tillgänglig, säger Pål Jonson.
Regeringsbeslutet innebär brott mot tidigare politik, som under regeringen Reinfeldt då materiel skulle köpas ”från hyllan” på den internationella marknaden.
– Försvarsindustrin i Sverige är en del av vår samlande försvarsförmåga. Vi behöver ha en starkare försvarsindustriell bas i Sverige. I Ukraina ser vi svart på vitt att uthålligheten och tillgången på ammunition till artilleriet är helt avgörande för att vinna kriget, säger Pål Jonson.
Fakta.Olika typer av ammunition
Regeringens beslut gäller ”kaliberbunden ammunition”, det vill säga ammunition som skjuts ur en pipa. Pipans inre diameter används som ett mått på ammunitionens kaliber.
Till Ukraina har Sverige skänkt automatgevär 90 (12,7 mm:s ammunition), granatgevär Carl Gustaf (84 mm). Stridsfordon 90 (40 mm kanon) Leopardstridsvagnar (120 mm kanon) och artilleripjäser Archer (155 mm).
Krut behövs för att skjuta iväg ammunitionen. Sprängmedel, exempelvis trotyl, används för att förstöra målet.
Fakta.Fyra säkerhetsintressen
Regeringen kan klassa militära förmågor som väsentliga säkerhetsintressen (VSI). Det är sedan tidigare stridsflygförmåga (bland annat Gripen-systemet), undervattenförmåga (som ubåtar av Blekingeklass) och ledningssystem (sensorer, telekrig och krypton).
Nu tillkommer ett fjärde intresse: kaliberbunden ammunition.
VSI innebär att viss teknik undantas från EU-regler om konkurrens för att genom direktupphandling säkra kompetens och leveranser."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram