2023 06 28

2023-06-29

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!
Stöd oss:
SWISH: 076 - 118 25 68 (mottagare Caroline E.)
På uppdrag av Säkerhetspolisen har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomfört en studie i syfte att få en bättre bild av antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige. Rapporten visar på en komplex och heterogen miljö där antidemokratiska, extremistiska och ofta våldsbejakande åsikter propageras för, sprids och delas.
Projicera much?
Ur rapporten :
"Mindre nätverk 5 har funnits i landskapet under många år. Företrädare för nätverket sprider frekvent konspiratoriska föreställningar om bland annat den djupa staten, som enligt dem påstås styra alla delar av samhället bakom kulisserna och
kontrollera bland annat all telekommunikation. Idéerna som sprids har ofta kopplingar till antisemitiska myter, och vissa familjer – som familjen Wallenberg –pekas ut som en del av konspirationen mot befolkningen.
Det finns kopplingar mellan nätverkets företrädare och nazistiska organisationer, bland annat har nätverkets mest centrala aktör skrivit för en nazistisk plattform och hemsida. Nätverket har en hemsida och blogg knuten till sig där texter publiceras dagligen. De spelar också in filmer med bland annat föreläsningar som publiceras i nätverkets kanal på Youtube som sedan sprids via andra sociala medier och digitala plattformar. Under 2022 åkte nätverkets grundare på föreläsningsturné runt om i Sverige."
Vem/vilka är det som möjligen kan avses?
Mysen i poddformat (dvs enbart ljud) finns att spela upp eller ladda ner här
Följ De Fria på Telegram!
The Free People's Movement på YouTube!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram