Amerikanska Statspappersägare

2023-05-26
https://www.di.se/nyheter/amerikanska-skuldhotet-har-ar-landerna-med-mest-pa-spel/?fbclid=IwAR2Hcte0wTMTlbawrettKC-RgGNPNOJnADvo5vX6_SAGzIe3bfHVOzIStww

Förhandlingarna mellan USA:s president Joe Biden och representanthusets talman Kevin McCarthy om att höja det amerikanska skuldtaket pågår för fullt. Under torsdagen kom uppgifter om att Demokraterna och Republikanerna närmar sig en överenskommelse om skuldtaket och senare under kvällen uppgav USA:s president Joe Biden att ”framsteg gjorts” i förhandlingarna.
USA:s finansminister Janet Yellen har uppgett att landets finansdepartement lär få slut på pengar någon gång under juni. I värsta fall kan det leda till att USA ställer in räntebetalningarna på sina statspapper – det som på engelska kallas för ”default” eller betalningsinställelse.
Flera tungviktare, bland annat Federal Reserve-chefen Jerome Powell, har varnat för att ett sådant scenario vore katastrofalt. Det skulle kunna kasta in såväl USA som resten av världen i en finanskris.
Men vilka äger egentligen USA:s statsobligationer? Faktum är att landets finansdepartement offentliggör listan över utländska ägare. Totalt ägde utländska aktörer i slutet av mars amerikanska statspapper för 7.573 miljarder dollar – över 80.000 miljarder kronor.
Drygt hälften av den summan kontrolleras av andra stater medan resterande hälften ägs av privata utländska investerare.
Den enskilt största utländska ägaren av amerikanska statspapper är Japan.
Sverige kvalar in på plats 35 med ett statspapperinnehav på 38,3 miljarder dollar. Norge äger dock mest i Norden då det oljerika landet placerar sig på plats 16 på listan över länderna med störst innehav av amerikanska statspapper.
Det ska påpekas att för enskilda länder redovisar inte det amerikanska finansdepartementet hur stor del som ägs av stater respektive privata aktörer. Av Sveriges innehav på 38,3 miljarder dollar framgår alltså inte hur mycket den svenska staten och dess institutioner äger och hur mycket som finns i fickorna på privata investerare.
USA:s finansdepartement lägger också in brasklappen att siffrorna samlas in från amerikanska mäklare och förvaringsdepåer och att siffrorna inte nödvändigtvis ger en exakt uppskattning av enskilda länders ägande.
De utländska innehaven av amerikanska statspapper utgör också endast en mindre del av den amerikanska statsskulden som totalt summeras till drygt 30.930 miljarder dollar. Av detta är 6.850 miljarder dollar utlåning inom den amerikanska statsapparaten för att till exempel finansiera statliga välfärdsprogram som Medicare och Social Security.
Resterande delen av statsskulden klassar USA:s finansdepartement som skuld där allmänheten är fordringsägare. Den största ägaren i det sammanhanget är den amerikanska centralbanken Federal Reserve."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram