10 År Gamla Mail Från MSB Om Skuldmättnad

2023-03-27
Det tog bara tio år..... utan att det har gjort ett skit åt saken.... Mitt inledande mail ligger nederst.
Skuldmättnadsdiskussionen slog de ifrån sig totalt.
" Hej Carl!
Tack för ditt mejl. Ansvaret för att värna den finansiella stabilitetet delas av flera myndigheter. Förutom Riksbanken finns ett ansvar även hos till exempel Finansinspektionen och Riksgäldskontoret även om uppgifterna och verktygen skiljer sig åt. Riksbanken följer nära utvecklingen i hela det finansiell systemet och vi publicerar bland annat två rapporter varje år där vi ger vår syn på utvecklingen och de risker som vi ser. Om du vill fördjupa dig i våra analyser hittar du dom enklast på vår webbplats, www.riksbank.se. Jag vill passa på att säga att vi i våra analyser inte ser framför oss ett haveri av det valutafinansiella systemet, så som du skriver.
Men inom Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten ryms möjligheten att kunna ge likviditetsstöd till banker i svenska kronor och utländsk valuta om det skulle uppstå ett behov. Riksbanken har alltså god beredskap för att kunna agera om det uppstår störningar i det finansiella systemet, nationellt eller internationellt. Som ett led i denna beredskap har Riksbanken en valutareserv med tillgångar i utländsk valuta. Riksbanken kan alltså tillföra likviditet till marknaden såväl i svenska kronor som i utländsk valuta om det skulle uppstå ett sådant behov.
Bästa hälsningar,
Tomas Lundberg
Presschef
Sveriges riksbank
SE 103 37 Stockholm
Från: Kalmelid Kjell
Skickat: den 18 januari 2013 10:05
Till: 'carlnorberg@live.se'
Ämne: SV: Kommentar från msb.se
Bäste Carl Norberg,
Tack för ditt e-brev och dina synpunkter. MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.
Den myndighet som svarar för penningpolitiken i Sverige är Riksbanken. Det är även Riksbanken som är ansvarig myndighet för försörjning av sedlar och mynt i Sverige. Vi kommer därför att vidareförmedla din fråga till dem.
Med vänlig hälsning,
Kjell Kalmelid, handläggare
Enheten för samhällets informationssäkerhet /Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Telefon/Direkt: 010-240 4150
Telefonväxel: 0771-240 240
Mobil: 0722-46 44 88
Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
651 81 KARLSTAD
Besöksadress
Fleminggatan 14, Stockholm
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: no-reply@msbmyndigheten.se [mailto:no-reply@msbmyndigheten.se]
Skickat: den 17 januari 2013 09:16
Till: MSB Registratur
Ämne: Kommentar från msb.se
Med avseende på det rådande finansiella situationen i landet och att pengar styr ekonomi som styr politiken, så MÅSTE myndigheten etablera en beredskap för det kommande haveriet av det valutafinansiella systemet.
Det finns idag ingen känd beredskap för det förlopp som nu är förestående, grundat på den aritmetiska dysfunktionen av det enskilt vinstmaximerande kreditsystem som samhället ovillkorligen måste ha för sin arbetsdelning för att inte kollapsa.
Myndigheten måste ta sitt ansvar i detta och kan inte underlåta att upprätta handlingsplaner för införande av system för arbetsdelningens värdeförmedling. Myndigheten bör kommunicera detta med sakkunskap i frågan.
Carl Norberg
carlnorberg@live.se"
https://carlnorberg.se/2013/02/06/nar-dumheten-far-ett-ansikte/?fbclid=IwAR3y4KwhC-rf6To3CVMdW9vE2YiKFAv4Fnz19o6k7QFHKPI7xik4xPZfDm4

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram