Mangold Stämda På 99 Miljoner Av Lage Jonason

2023-01-24
Ja det är väl som med många andra andra fönster nuförtiden...
Man kan väl i den saken tillägga att när Lage skrivit " what comes around goes around " i en stämningsansökan, så är det nog inte obetydligt mer än bara en blygsam antydan, eller för att använda hans eget uttryck-en stillsam förfrågan, även om han numera uttrycker sig vara troende katolik 😉
" Lage Jonason stämmer fondkommissionären Mangold på 99 miljoner kronor för fjolårets tvångsförsäljningar i Urb-it.
Enligt finansmannen vräktes hans aktier ut till reapris – möjligen som hämnd för att Mangold valdes bort som rådgivare i en nyemission.
Hösten 2022 genomgick finansmannen Lage Jonason vad han själv beskrivit som sin största kris. En del av den utgjordes av Urb-it, budbolaget där han tidigare var både ordförande och största ägare.
Men under några dagar vid månadsskiftet september/oktober vräkte Mangold ut hans aktier på marknaden, vilket fick aktiekursen att kollapsa. Aktierna var belånade, och enligt Mangold understeg aktiernas belåningsvärde de utnyttjade krediterna – en säkerhetsbrist uppstod därmed, varför fondkommissionären tog aktierna i anspråk genom tvångsförsäljning av dem.
Enligt Mangold räckte inte aktieförsäljningarna för att reglera hela Lage Jonasons skuld, varför han i december förra året stämdes på cirka 7 miljoner kronor plus ränta.
Nu slår finansmannen tillbaka genom en egen stämningsansökan där han kräver Mangold på 99 miljoner kronor plus ränta för vad han hävdar varit ett extremt vårdslöst agerande från fondkommissionären.
”Det här är ett skolexempel på hur man inte ska göra”, säger Lage Jonason till Di.
I stämningsansökan uppger han att Mangolds agerande, att i förhållande till den normala dagsvolymen sälja stora mängder aktier i marknaden, pressade Urb-its aktiekurs från 2,73 kronor den 27 september till 24 öre den 5 oktober.
Därför fick Mangold bara 20,7 Mkr för aktierna, trots att de den 27 september hade ett marknadsvärde om totalt 148 Mkr, uppger Lage Jonason.
”Mangold förintade med andra ord 86 procent av de pantsatta aktiernas värde”, skriver han i stämningsansökan.
De 99 Mkr som finansmannen nu kräver från Mangold motsvarar mellanskillnaden mellan vad aktierna såldes för och hur mycket han hävdar att aktierna hade kunnat säljas för.
I stämningsansökan framför Lage Jonason en hypotes om varför Mangold sålde aktierna på ett enligt honom vårdslöst sätt. Den 27 september, samma dag som tvångsförsäljningarna inleddes, meddelade Urb-it resultatet av en nyemission. För en gångs skull hade Mangold, som varit ett slags husbank åt budbolaget, inte anlitats som rådgivare i transaktionen, och Lage Jonason skriver i stämningsansökan att han samma dag pratade i telefon med Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv som var mycket arg.
”Han ansåg att Lage Jonason svikit honom och Mangold. Under telefonsamtalet med Lage gjorde Tammerlöv bland annat följande ominösa uttalande: 'what comes around goes around'”, står det i stämningsansökan.
Lage Jonasons uppfattning är därför att tvångsförsäljningarna ”var ett resultat av affekt och ovidkommande hänsyn från Mangolds, och då särskilt vd Tammerlövs, sida”, hävdar Lage Jonason vidare.
Di har frågat Lage Jonason om det ska förstås som att han gör gällande att Mangold med flit pressade kursen för att sälja Urb-it-aktierna så billigt som möjligt.
”Man kan inte, med hänsyn till vad Per-Anders Tammerlöv sa, frita sig från tanken att det har funnits ett element av affekt i det hela”, säger han.
Per-Anders Tammerlöv förnekar att Mangold särbehandlat Lage Jonason på något sätt.
”Vi har rutiner och processer för överbelånade kunder, och det är inte jag personligen som gör de här sakerna”, säger han till Di.
Han säger sig också ha svårt att förstå hur Lage Jonason kan anse sig ha lidit någon skada av aktieförsäljningarna, givet att de gjordes till en snittkurs långt över dagens aktiekurs runt 6 öre. Att Mangold har agerat vårdslöst avfärdar han.
”Absolut inte, vi har agerat enligt de processer och rutiner vi har.”

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram