Laga Styrning

2022-12-21
Vi är inte längre - eller egentligen så har vi aldrig någonsin verkligen varit ett land styrt av lagar syftande till allas bästa. Vi är ett samhälle som styrs av människor vars mentala disposition, grundad på en mycket banal moralisk bestyckning, har genomsyrat samhället i sig med en falsk berättelse, samtidigt som de exponentiellt ökar informationen om yttre hot, av exempelvis terrorister eller "ryssar", vilket förstör det fundamentala syftet med lagar i sig själv. Ja, vi har gått från att vara ett land som förespeglats vara byggt på lagar till att bli ett land där mäktiga människor skapar närmast öppet ensidiga lagar för att skydda sina egna intressen… i hemlighet.
Statligt anställda använder i allt större utsträckning lagar för att krossa oliktänkande - systemkritiska, dissidenter. Som vore systemet gudomligt - omöjligt att förbättra. Det har blivit så dåligt att till och med anställda inom rättsväsendet säger att vi faller ner i tyranni. Vilket naturligtvis ligger som en ovillkorlig konsekvens av att systemet med det allmänna betalningsmedlet har den funktion och karaktär som det har. Det är galenskap på galenskap – den klassiska sagan om att bli del av det onda som man gör anspråk på att slåss emot, medan man tror att man förblir rättfärdig.
Vi som försöker att stå upp mot detta vansinne: vi är ur deras perspektiv underlägsna, underfinansierade och underbeväpnade – en slags David oförskräckt kämpande mot en Goliat som sträcker sig över planeten och som förefaller ha makt att forma vår ”verklighet” – och på så sätt forma vad domstolarna ser, ännu. Vi har offrat mycket för att göra detta – och ändå vi skulle göra det hela igen.
Vi nämligen vet att vi kommer att vinna eftersom det inte spelar någon roll om vi förlorar, vi kan bara vinna och det är ovillkorligt.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram