Tålamodsprövande Förklaringsämne

2022-09-13
" På onsdag morgon sätter sig ett antal tusen personer, spridda över hela Sverige, för att räkna de sista och helt avgörande rösterna i valet.
Men upplösningen på valdramat kan dröja ända till torsdagen.
– Jag är så säker man kan vara på att även torsdagen behövs. Så var det förra valet, till exempel i Stockholm. Inget tyder på att det inte skulle vara så även nu, säger Anna Nyqvist, kanslichef vid Valmyndigheten.
Som bekant leder högerblocket med endast 47 000 röster – och ett enda riksdagsmandat – efter valkvällen. Men ingen vågar dra några växlar åt något håll förrän de mer än 200 000 onsdagsrösterna är räknade.
Så när finns det ett resultat? Svar: Det kommer bit för bit, det vill säga Valmyndigheten uppdaterar kontinuerligt.
– Man ser resultaten växa fram i realtid, precis som på valkvällen. Det kan vara så att slutsatser kan dras redan på onsdagen men det är inte färdigt förrän på torsdagen, säger Anna Nyqvist.
Ännu okänt antal
De så kallade onsdagsrösterna är av två slag: Sena utlandsröster samt sena förtidsröster, det vill säga från personer som röstade i en förtidsröstningslokal på själva valdagen.
Antalet onsdagsröster är okänt. Enligt Anna Nyqvist kommer Valmyndigheten inte att ha en siffra förrän på onsdagen.
Men vid valet 2018 räknades drygt 202 000 onsdagsröster och eftersom det sena förtidsröstandet bedöms ha ökat kan siffran bli högre i årets val.
– Ett skäl till att det kan bli fler förtidsröster är uppgifter om att en del personer valde att förtidsrösta på söndagen i stället för att rösta i vallokal, eftersom det var kortare köer till förtidsröstning, säger Anna Nyqvist.
Var tredje från utlandet
Utlandsrösterna har åtminstone tidigare utgjort ungefär en tredjedel av onsdagsrösterna. I år har Valmyndigheten tagit emot 64 000 röster från utlandet.
– Vi har tagit emot ungefär 40 000 röster från ambassader och konsulat och 24 000 brevröster. Merparten räknas under onsdags- och torsdagsräkningen, men en del räknades redan under valnatten, säger Anna Nyqvist.
Utlandsrösterna kan komma att gynna högerblocket. En undersökning som Valmyndigheten och SOM-institutet gjorde efter valet 2014 visade på ett betydligt större stöd för M i gruppen utlandsröstande, jämfört med hela väljarkåren. På motsvarande sätt fick Socialdemokraterna ett väsentligt lägre stöd.
Hur utlandsrösterna fördelades efter valet 2018 har inte följts upp.
Räknas i hela landet
Själva räknandet av onsdagsrösterna genomförs i 314 uppsamlingsdistrikt runt om i landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Det finns minst ett uppsamlingsdistrikt för varje kommun. Stockholm har, av givna skäl, flest: sex stycken.
Samtliga 314 uppsamlingsdistrikt har åtminstone ett par hundra röster att räkna på onsdagen. Detta för att inte äventyra valhemligheten för ett fåtal sent röstande i en liten kommun.
– Vi rekommenderar att man spar ett större antal röster, minst ett par hundra, för att inte för få räknas på onsdagen. I en liten kommun har man annars kanske bara tio sena röster, säger Anna Nyqvist.
Under veckan pågår också den slutliga rösträkningen hos länsstyrelserna från och med måndag. Det arbetet beräknas bli klart i slutet av veckan.
– När de är klara är det Valmyndigheten som konsoliderar det till ett valresultat till riksdagen, och beslutar om valresultat och mandatfördelning, säger Anna Nyqvist."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram