Obligatorisk Elförbrukningsminskning?..

2022-09-13
Ja som största Exportland inom EU så är det ju en verkligt intressant fråga och så mycket borde till och med en svensk kunna förstå, om den anstränger sig ordentligt, att nu är det någonting som är väldigt väldigt udda, ja för att inte uttrycka det som "jättekonstigt"....
Att man skulle kunna ställa frågan så här skall vi nog inte riktigt tro på ännu... - Varför skall ett nettoexporterande land behöva dra ner på sin elkonsumtion överhuvudtaget...
Eller skall man hoppas på att människor börjar förstå att det här med överstatlighet kan visserligen vara bra för kontroll, men det blir också en riktig jävla cancer när den har skapats av enskilda intressen för att gynna just dessa skapande intressen..
" EU-kommissionen planerar att gå vidare med förslag om att införa ett obligatoriskt mål för att minska elanvändningen inom unionen och kanalisera en del av energibolagens vinster till konsumenterna. Det rapporterar Bloomberg och hänvisar till ett utkast av planen.
Enligt nyhetsbyrån kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gå vidare med tre av de ursprungliga fem förslagen för att klara energikrisen i vinter. De innebär att man vill införa ett obligatoriskt mål för att minska elförbrukningen; kräva en tillfällig avgift från olje- och gasföretag som gör stora vinster; samt sätta ett tak för övervinster för elbolag som nyttjar andra källor än gas och återföra dessa vinster till konsumenterna.
Förslaget som rör elförbrukningen uppges innefatta ett mål för att minska den totala förbrukningen och ett obligatoriskt mål att minska förbrukningen under tre till fyra utvalda timmar av dygnets pristoppar. Det kan också komma att omfatta timmar då elproduktionen från förnybara källor förväntas vara låg.
Förslaget om ett vinsttak har tidigare kritiserats av Energiföretagens analytiker Magnus Thorstensson, som menar att det skadar förtroendet hos investerare som vill satsa på gasfri kraft. Men enligt det senaste utkastet ska pristaket utformas på ett sådant sätt att det underviker ”att äventyra tillgängligheten och lönsamheten för befintliga anläggningar” och investeringar.
När det gäller avgiften för olje- och gasbolagen väntas EU-kommissionen sätta en miniminivå, men medlemsländerna kan välja att införa högre avgifter om man vill. Avgiften ska räknas ut baserat på skillnaden mellan företagens bruttovinster under 2022 och snittvinsten under de tre åren 2019-2021.
Tidigare förslag om att införa ett pristak på rysk gas och likviditetsstöd till krisande energibolag ser inte ut att vara med i den slutgiltiga planen, som är tänkt att presenteras under veckan. Men enligt uppgifter till Bloomberg arbetar man nu på att ta vidare förslaget om likviditetsstöd i en separat arbetsgrupp.
Utkastet på den slutgiltiga planen behöver nu godkännas av EU-kommissionärerna, varpå medlemsländerna ska förhandla om förslaget ytterligare innan man kan fatta ett formellt beslut. Jozef Sikela, som är energiminister för det nuvarande ordförandelandet Tjeckien, har sagt att han planerar att kalla ländernas energiministrar till ett extrainsatt möte för att anta de nya åtgärderna i slutet av september."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram