Fondförvaltning & Krigsmateriel

2022-01-25

Kartläggning: SEB och Handelsbanken utesluter försvarssektorn trots krigshot
Det ökade krigshotet har satt fondförvaltarnas inställning till krigsmateriel i fokus. Striktast policy har Handelsbanken och SEB som helt väljer bort försvarssektorn, visar Affärsvärldens kartläggning. SEB öppnar dock nu för en möjlig förändring på grund av säkerhetsläget.
”Vi har som grundpolicy att välja bort bolag vars omsättning till mer än 5% (vilket är förenligt med Fondbolagens förenings riktlinjer för Välja bort) härrör från vapen och krigsmateriel. Vi väljer dessutom helt bort investeringar i klusterbomber, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen(…)det gäller såväl indexfonder som inte aktivt analyserar bolag, såväl som aktiva fonder”, säger Karin Askelöf, hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder.
Som motiv anger Asklöf bland annat att det ur ett kapitalförvaltningsperspektiv finns ”uppenbara hållbarhetsrisker i vapen- och försvarsindustrin, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och korruption, som är svåra och resurskrävande att kontrollera och övervaka löpande.”
Någon förändring av Handelsbankens policy är inte aktuell trots det försämrade säkerhetsläget i Europa. Karin Askelöf säger att man löpande ser över hela sitt hållbarhetsramverk och att ”det här är en process som måste få ta tid. Vi är inte beredda att kompromissa i vårt hållbarhetsarbete – eller med det förtroende våra kunder gett oss i förvaltningen av deras pengar”.
Känner ni att ni har stöd bland fondspararna för att välja bort krigsmaterial?
”Vi är trygga i att en majoritet av våra fondsparare, privata och institutionella investerare, vill ha den här typen av exkludering på sitt kapital. Vi upplever också att våra kunder har en stor förståelse för komplexiteten i frågan”, säger Karin Askelöf.
Även SEB har en strikt linje. Banken förvaltar 1 000 miljarder kronor men har inga försvarsaktier, inklusive Saab, i sina 140 fonder.
”Vår grundpolicy är att våra fonder inte investerar i företag vars omsättning till mer än 5% kommer från krigsmateriel. I motiverade fall kan avsteg göras från policyn. Detta gäller för alla våra fonder”, säger Elisabet Jamal Bergström, chef för Sustainability, Governance and Staff på SEB."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram