Finansiella Instrument På Elmarknaden

2021-12-08
Men kom igen nu då för helvete för jag har ingen lust att dra detta igen för miljonte gången med att elmarknadens pris påverkas genom att marknaden har gjorts till finansiella instrument...
Nu ser ni till att tänka igenom hur det ens kan vara möjligt att det ens existerar finansiella instrument på energimarknaden utan att vara en ren pålaga på konsumenterna!
......................................................................
"Elpriserna har rusat till rekordnivåer i år och frågan har tagit stor plats i samhällsdebatten. Nyligen varnade näringslivsföreträdare för att de höga elpriserna i Sverige hotar konkurrenskraften och investeringsviljan. Prisuppgången sker också under stor volatilitet. På tisdagen föll elpriset, men risken för nya pristoppar är hög, enligt elbolaget Blixia.
Få svenskar har undgått att elräkningarna blivit allt högre, men desto mindre känt är att det finns börshandlade produkter med exponering mot elpriset. Bland annat står Handelsbanken bakom tre certifikat, som på olika sätt genererar värde i förhållande till prisutvecklingen på el, vilka exempelvis återfinns på nätmäklaren Avanzas plattform.
Ett certifikat riktar sig mot placerare som vill spekulera i en prisnedgång, vilket gett en negativ avkastning på nära 90 procent i år. De som i stället trodde på stigande elpriser under 2021 och investerade i det certifikat som speglar prisutvecklingen kan glädjas åt en värdeutveckling på 400 procent.
Det tredje, och mest riskfyllda, certifikatet har en hävstång som förstärker marknadsrörelsen i elpriset med fyra gånger. På ett år har produkten avkastat 1.316 procent, varav drygt 605 procent bara den senaste månaden.
Men dessa produkter är inget man ska äga under längre tidsperioder, påpekar Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.
”Generellt lämpar sig denna typ av instrument för kortsiktig handel under dagen”, skriver han i ett mejl till Di.
Trots årets kraftiga uppgång i elpriset har intresset för produkterna inte ökat, uppger Nicklas Andersson vidare.
”Det är väldigt få kunder som köper dessa instrument för att få en exponering mot elpriset”, fortsätter han.
I teorin kan certifikaten användas av privatpersoner för att skydda sig mot fortsatt stigande elpriser, enligt Nicklas Andersson. Men han avråder starkt från det.
Sparekonomen betonar att ”det är riskfyllda produkter som också följer en väldigt volatil underliggande tillgång”.
”Dessutom finns det andra faktorer som styr prissättningen utöver prisutvecklingen på den underliggande exponeringen, såsom spread, valuta och kreditrisk”, skriver Nicklas Andersson.
Han tillägger att det är ”mycket viktigt” att privatsparare läser produkternas prospekt och faktablad för att bilda sig en uppfattning om vad det är man köper och dess riskprofil."
Snabba klipp – eller förlora allt: Certifikatet rusade 1.300 procent på elpriset
di.se
Snabba klipp – eller förlora allt: Certifikatet rusade 1.300 procent på elpriset

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram