Kontrollerande Kultur

2021-10-31
Hyfsat gammalt alster 😉
Vår kultur tycker om att tänka på år som meningsfulla uppdelningar av tid, så som individer tenderar vi att reflektera över hur vi gör i livet varje december. Så som till exempel vad vi har gjort det gångna året och vad vi föresätter oss att vi skall göra under kommande året.
Människor i samhället visar visserligen alltmer växande tecken på missnöje ifråga om deras sjunkande emotionella välfärd, löner men då kanske detta snarare speglar deras upplevda växande brist på likafullt meningslösa arbetstillfällen. Pengarna styr allt.
På Sanningsdepartementet i Rosenbad [re - DI -geringen], presstitutionsmedia och det militärindustriella komplexet berättas det därför alltmer dramatiska sagor om spöken och hotande terror från onda utländska diktatorer och religiösa galningar på kameler, som vill skapa orättmätiga krig och uppsåtligt hjärntvätta de okunniga massorna. All denna globala ondska söker världsherravälde och är avundsjuka på vår Svenska modell och välfärd.
Offentliga berättelser - historien - har alltid kontrollerat mänskliga samhällen och den sociala tillvaron. Genom samhällens berättelser som berättas från en generation till nästa så styrs historiens utveckling och därigenom styrs människan och hennes samhällen. En falsk berättelse, för att uttrycka sig milt, kontrollerar nu mänskligheten.
Det har tagit oss pinsamt många år för närvarande, till accepterandet av en falsk berättelse som ledde oss till denna punkt av närmast fullkomlig galenskap, de flesta människor föraktar idag sig själva som människor och individer utifrån den yttre bild som de upplever att de får som respons på sig själva av sin omgivande verklighet, så långt sträcker sig nu den emotionella kognitiva formateringens påverkan. Så lyckojakten som blir alltmer intensiv blir samtidigt alltmer kortsiktig samtidigt som den ovillkorligen också blir alltmer dömd att misslyckas.
Plus, det finns ju alltid lite fantasi kvar till sportligorna. Inget går upp emot att betala för att ta din familj till soffan för att titta på drogen som innebär förbättrad ekonomi för miljonärer - idrottsmän som leker på en av skattebetalarna finansierad stadion, eller kanske att shoppa på en av alla spökgallerior utan kunder med ett av dina nio kreditkort, för att döva smärtan av ett meningslös patetiskt liv utan känslomässigt innehåll. Men framför allt så finns ju alltså det i varje hem det envägskommunikativa altaret, vars tidsstöld i människors liv och tankesfär nu saknar historiskt motstycke. TV - ättmaskinen som skänker människors liv en mening.
Vårt val att förståelsemässigt ignorera grundläggande matematik i våra liv till förmån för att lära oss att repetera information, har resulterat i att vi har skapat en nation av tankemässiga undermänniskor som vandrar genom livet likt zombies i en dålig skräckfilm.
Vi är alla skyldiga till dessa bankirer som genom politiker har köpt sig otillbörligt eskalerade inflytande över de politiska, ekonomiska och finansiella mekanismer som styr landet. Den finansiella kollapsen 2008 hade systematiskt skapats av denna patologiskt egomaniska finansiella elit som är mentalt programmerad att stöta sina vampyrbläckfisktänder efter blod i varje potentiell källa av outnyttjad rikedom i världen och ännu hellre i andras tillgångar.
Denna alltmer vansinniga berättelse om oss själva, som varelser skilda från naturens lagar, har lett direkt till förslavning av människor till förmån för några psykopatiska – själsliga invalider – som tycks tro att de i all sin högpregnanta efterblivenhet är någon form av kollektivistiskt materiellt orienterade rovdjur, med detta olyckliga intellektuella bakslag detta fördärvande av jorden, så kännetecknas den emotionella impotensens psykopati. Främst av att inte känna någon oro för sina handlingar i förhållande till sina kommande känslor och handlingarnas påverkan på andra. Jag tror faktiskt att vår situation med jorden nu räknas som själsligt fullkomligt invalidiserad.
Detta borde givetvis för länge sedan ha lett det Svenska folket till att riva ner deras brottsliga företagsstruktur och kasta dessa förrädiska parasiter i fängelse. men istället bad de fega massorna underdånigt bankirerna och deras politikerhoror i Rosenbad om att stjäla mer av massornas materiella tillgångar. Bankirerna vinner ju tragikomiskt nog för massorna, så länge som de inte förlorar allt.
Detta tillstånd av obefogad makt genom en liten icke-vald grupp rika mäktiga män, vilka genom bedrägliga metoder har lagt landet i händerna på sig själva, visar dock nu alltmer uppenbara tecken på desperata åtgärder för att återförsäkra den ultimata förstörelsen av all materiell rikedom och välfärd över hela planeten, för alla andra än dem själva.
Sent skall syndaren vakna - God morgon

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram