Girion Hos Setterwalls Pekar På Kryphål För Regeringen & Cementa

2021-08-02
Men se där ja...Girion Blomdahl och Setterwalls, det senare tyvärr inte heller särskilt oväntat....
Cementas ansökan om förlängt och utökat tillstånd för deras kalkbrytningsverksamhet i Slite på Gotland avvisades för att deras miljökonsekvensbeskrivning ansågs vara bristfällig av Mark- och miljööverdomstolen. Den avslogs däremot inte, vilket innebär att regeringen i teknisk bemärkelse inte skulle köra över en oberoende instans om de ingrep i frågan på något sätt, enligt Girion Blomdahl som är doktorand på Stockholms universitet och som jobbat med fastighets- och miljörättsfrågor på advokatbyrån Setterwalls sedan 2005.
”Vad regeringen kan göra är att införa någon lagregel som gör att man kan förlänga det gamla tillståndet, det som löper ut i oktober, på ett relativt enkelt sätt. Det skulle inte strida mot domstolens beslut”, säger han.
Cementa har överklagat beslutet från Mark- och miljööverdomstolen men det är oklart hur lång tid den processen kommer att ta. Både politiska motståndare och branschorganisationen Byggföretagen har istället efterfrågat ett ingripande från regeringen för att undvika ett katastrofscenario med varsel och stoppade projekt.
Girion Blomdahl ser även ett andra alternativ för regeringen att kunna ingripa.
”När regeringen agerade i Preemfallet, vilket väl i sig kan diskuteras, låg ett tillståndsmål i Mark- och miljööverdomstolen. Regeringen tog över det trots att det redan fanns en dom i en tidigare instans och man ska vara medveten om att rätten handlade som att regeringen kunde göra så.”
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, anser att om Preem valt att bestrida regeringens beslut att ta över fallet så hade de vunnit. Av samma anledning ser han inte att det alternativet är möjligt i det här fallet.
”Enligt miljöbalken måste regeringen bestämma sig omedelbart om den vill ta över och pröva ett ansökningsärende”, säger han.
Båda juridikexperterna är överens om att i och med att Cementas ansökan bara avvisats, och inte avslagits, kan bolaget komma in med en ny ansökan som regeringen skulle kunna plocka upp. Men det är osannolikt av andra anledningar.
”Även då skulle det ta längre tid än till november när det nuvarande tillståndet löper ut. Mark- och miljödomstolen skulle behöva avge ett yttrande, vilket innebär att domstolen ska pröva ärendet trots att den inte avgör det”, säger Jonas Ebbesson.
Kryphålen som kan rädda Cementa – så kan regeringen agera
di.se
Kryphålen som kan rädda Cementa – så kan regeringen agera

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram