Tysklands Konstitutionella Domstol & EU

2021-03-31
Detta blir ju jättebra för EU - lite beroende man på ur vilket perspektiv som EU betraktas 😉
Den tyska konstitutionella domstolen har nämligen gjort det igen.
Efter sitt chockerande avgörande i maj 2020 som hotade den tyska centralbankens deltagande i Europeiska centralbankens vitala obligationsuppköpsordning har domstolen tagit sikte på ett annat EU-omfattande initiativ: återhämtningsfonden på 750 miljarder euro, också känd som nästa generations EU.
I ännu en överraskande åtgärd har den tyska federala konstitutionella domstolen, baserad i staden Karlsruhe, pausat ratificeringsprocessen för beslutet om egna medel, det rättsliga instrumentet som skulle göra det möjligt för Europeiska kommissionen att låna pengar direkt från kapitalmarknaderna och återbetala dem under de kommande decennierna.
Beslutet om egna medel måste ratificeras av alla 27 medlemsstater innan kommissionen kan starta återvinningsfonden och dela ut kontanterna i form av bidrag och lån med låg ränta. Från och med idag har endast 16 länder lämnat in sin ratificering, varav 11 fortfarande bedömer och debatterar lagförslaget.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram