Måndag 2021 02 22

2021-02-22
Att skapa och peka på externa fiender är en lika gammal metod för gruppdynamisk utveckling för att förhindra samhörighet som själva samhället och den metoden är utformad för att dölja och distrahera oss från den styrande maktens egentliga avsikter – den anemiska tömningen av människors inneboende energi för att hindra dem från deras egen utveckling av eget medvetet medvetandet.
Just det faktum att makten nu måste arbeta så hårt för att undertrycka och hålla oss omedvetna är vad som gör det hela så ovillkorligt uppenbart.
De hade inte lyckats helt och inte heller kommer de någonsin att lyckas mer i detta.
När fler och fler människor istället aktivt börjar att öka sin egen medvetna medvetenhet och ställa in sig på och leva i sann medveten medvetenhet i förhållande till verkligen och därför aktiverar sig, så skickar de ut en resonerande signal som uppmanar till resonans hos andra människor. Universum – alltet – naturen – har redan nu en osviklig magnifik bärsignal i detta - vad som vi i dagligt tal kalla för naturligt utvecklande. När var och en av oss blir mer anpassade till denna resonansvåg och dessutom aktivt bidrar till att förstärka den signalen med vår egen unika signal, då kommer fantastiska saker att hända! Det uppstår en exponentiellt växande nivå av medvetet medvetande.
I det kontrollerade tillståndet, av samhället skapad omedvetenhet bidrar människor till sin egen och därmed samhällets homeostas, eller armeringen av det reglerade status quo, vilket bokstavligen är ett tillstånd av att vara allt mer – vandöd – en själslig tomhet – allt mer släpandes runt på världen runt omkring sig själv, en upplevelse av att vara alltmer missförstådd och ensam. Detta uttryck, ”Du är antingen en del av problemet eller en del av lösningen” är långt mer djupgående än vad de flesta människor fortfarande ens har börjat att föreställa sig!
Vi har alltså fantastiska befogenheter inom oss själva för att åstadkomma förändring, och som vi kan konstatera när helst vi önskar, så påverkar vi utvecklingen av oss själva när vi försöker vara medvetet medvetna och aktiva, med att utveckla vår egen medvetenhet om oss själva och våra egna känslogrundande värderingar. Att bli våra egna klippor av utveckling - förändring av trygghet i tillvaron till stöd för oss själva och andra.
Så vår kamp är alltså för all - tid främst vår egen och den är och förblir emot oss själva och våra egna socialpsykologiskt kognitivt formaterade känslogrundande föreställningar - värderingar, detta är alltså först och främst en kamp mot förhindrandet av vårt eget växande medvetande, en dynamik utan vilken vi inte kommer att verkligen kunna fullfölja vårt uppdrag att utvecklas som människor, att leva våra liv ärligt och naturligt där vi utvecklas längs livets väg genom försöka verka i uppriktig sanning med verkligheten.
Det är i grunden bara valet av självbedrägeriet att inte söka en bättre sanning, eller valet av verkligheten som utgör frågan, vilken av vägarna som leder oss själva till Pandemonium och Vitriol, det vet vi redan. Men valet är ändå hela tiden vårt eget att göra och vi måste göra det antingen vi vill eller inte.
Det är ett socialpsykologiskt krig som vi befinner oss i. Vi behöver inte förstöra något fysiskt, även om det kan hända när insiders inom det polisiära eller militärindustriella komplexet vaknar till växande medvetet medvetande och bestämmer sig för att ta ner den del av maskinen som de verkar inom, då kan det bli instinktiva kontrareaktioner från makten i den Djupa Staten, dessa insiders är medvetna om vad som nu hotar planeten och deras egna barn, det vet allt mer om att de själva bara är kanonmat som skall offras. Vi vet dessa människor finns och att de pratar nu samtidigt som vi talar.
Detta pågående egennyttiga parasitära tankesätt av svek och kontroll - filosofisk materialism - återspeglas och genomsyrar nu öppet dagens version av precis alla antihumanitära intriger, oavsett om de är så uppenbara som marionettregeringar eller mer hemligt verkande krafter och detta är varför de nu är så febrilt försökande i precis allt vad de kan tänkas åstadkomma, för att förorena våra sinnen, hjärtan och kroppar med en sådan massiv uppsättning av både fysisk destruktiva och opinionsbildningsmässigt begränsande mekanismer.
Inte minst förekommande av alla dessa tekniker och metoder är som allt fler nu ser, falsk propaganda, vilken undertrycker sanningen som beskrivning av verkligheten, vilket förvirrar sinnen, förvränger vår kapacitet till rationellt tänkande och slutligen förvränger vår medvetna medvetenhet, allt samtidigt för att främja den filosofiskt materialistiska agenda som de vill få oss att tro på, i stället för att tro på vår egen förmåga till vårt eget fria tänkande grundat på vår egen naturligt känslobetingade moral.
Vi befinner oss i en extrem och unik punkt på tidslinjen av människans historia, med stora resurser under våra fingertoppar, inte bara i tekniska framsteg som har fört till oss så mycket information och nätverkande in i spelet, utan ännu viktigare är nu den resonansgrundade kraftiga ökningen av förhöjt medvetet medvetande om att detta har ökat dramatiskt i vårt gemensamma medvetna medvetande genom vår individuella utveckling och vår förståelse för våra egna känslors grunder och allt detta ökar nu tillsammans i en exponentiell takt.
Be vänner och bekanta prenumerera på Youtubekanalen, fördjupa er på carlnorberg.se och stöd oss gärna med gåvor och donationer på Swish 0761182568 och på Patreon.
Digital kommer från engelskans digit (för siffra) som i sin tur kommer från latinets digitus i betydelsen finger. (Från räkna på fingrarna - såsom man ofta lär barn)
Skuldslaven i Rom kallades Nexus.
”Under the nexum contract, a free man became a bond slave, or nexus, until he could pay off his debt to the indebted, or obaeratus.”
Och vad heter e-legitimationssystemet som Handelsbanken, Swedbank, Nordea, SBAB, två centralbanker, varav Riksbanken är en, och många fler använder för att logga in via sitt BankID på konton genom internet? Jo, Nexus! Så tänk på det när du loggar in dig i skuldfängelset och hälsas välkommen att slå koden såsom den skuldslav, Nexus, du är!
Ps. I januari 2008 köper SEB 18,3 % av aktierna i Finansiell ID-Teknik och blir därmed en av de största ägarna. SEB deklarerar att man också kommer att börja ge ut BankID e-legitimation till sina kunder. Samtidigt pågår projekteringen av nästa stora bärare av BankID - BankID i mobilen.
Ja, de skriver oss det på näsan!!!!!
Vem bestämmer?
De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!
Stöd oss:
SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
HEMSIDA: https://defria.se
Mysen i poddformat (dvs enbart ljud) finns att spela upp eller ladda ner här https://myspodd.defria.se
Följ De Fria på Telegram! https://t.me/defria

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram