Huawei Åberopar Investeringsskyddsavtal Från 1982

2021-01-27
Tänk att Investeringsavtalet skrevs redan 1982......
Det där med att tro att man kan lura alla för alltid tyder faktiskt på ett rätt tvivelaktigt omdöme...
" På nyårsafton 2020 skickade det kinesiska telekombolaget Huawei ett brev till den svenska regeringen angående Post- och Telestyrelsens, PTS, uppmärksammade beslut att inte tillåta produkter från kinesiska Huawei och ZTE i det framtida svenska 5g-nätet, vilket Di tidigare rapporterat om.
I brevet hävdade Huawei att PTS:s beslut bröt mot ett investeringsskyddsavtal som Sverige och Kina undertecknade 1982, och som uppdaterades 2004. Avtalet innebär bland annat att gjorda investeringar ska behandlas rättvist och inte sämre än investerare från tredje land, och att tvister om detta ska hänskjutas till skiljedomstol.
Den 14 januari beslutade den svenska regeringen att ge Justitiekanslern, JK, som bland annat har till uppgift att vara statens ombud i rättstvister, i uppdrag ”att bevaka statens rätt och föra eller låta föra statens talan med anledning av den formella skriftliga underrättelse om en tvist” som Huawei översänt.
Det var också till JK som Huawei vände sig den 18 januari, med en uppmaning att ingripa mot PTS planer på att nästa dag inleda den försenade 5g-auktionen.
”Huawei förstår att Justitiekanslern inte har möjlighet att konstruktivt diskutera tvisten mellan Huawei och Sverige före den planerade 5g-auktionen. Huawei uppmanar därför starkt Justitiekanslern att avbryta eller senarelägga 5g-auktionen till dess att Justitiekanslern kan diskutera och lösa den tvist som orsakats av Sveriges agerande och överträdelser av sina internationella åtaganden, för att undvika att Huawei drabbas av ytterligare förlust och skada”, skriver Huawei i brevet.
Men PTS gick vidare med auktionen, vilket enligt Huaweis brev skulle ”ytterligare förvärra tvisten” och vara i strid med Sveriges åtaganden att försöka lösa avtalsdispyter genom förhandling.
Den 21 januari fick Huawei svar från svenska staten. I ett brev skriver JK att man ser fram emot en framtida dialog, men att en del förberedelser krävs innan dess. När en dialog kan inledas är i nuläget oklart, skriver JK vidare.
JK-chefen Mari Heidenborg påpekar också för Huawei att JK inte har mandat att lägga sig i enskilda svenska myndighetsbeslut, exempelvis PTS beslut avseende 5g-auktionen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram