Maktens Elimineringsbehov & Skolan

2020-12-23
Det är den individuella förmågan hos människor till att etablera egna uppenbarelser – insikter – slutsatser, som makten måste eliminera.
 
Verkligt lärande sker genom utredningsprocessen. Barn – människor – måste uppmuntras att söka efter svaren själva. Etablera en vilja att ställa frågor för att själva få veta och förstå. Det är upp till lärarna – ledare – att tillhandahålla de tankemässiga verktyg och resurser som behövs för barnen ska vilja kunna genomföra dessa undersökningar och göra meningsfulla upptäckter. En välformad fråga kommer att göra mer för att inspirera till att få igång denna process, än något antal svar, som då istället gör att viljan dör bort. Det är tillväxten av den individuella förmågan hos människor för att etablera egna uppenbarelser, som makten måste förhindra.
 
Det finns de som säger att kritiskt tänkande färdigheter inte kan läras ut i skolorna. Sokrates skulle sannolikt håna detta uttalande, om han fortfarande var vid liv i dag. Det var Sokrates som sa, ”Jag kan inte lära någon något; Jag kan bara få dem att tänka. ” Om vi ska lösa problemet med indoktrinering i vårt skolsystem, måste vi lära oss att börja ställa frågor istället för att ge svar. Alltså inte dela ut färdiga innehållsförteckningar à la Wellanders implementerade språkvård. Vill vi få människor att förstå och utvecklas vidare, så kan vi inte rapa upp snabbmatslösningar.
 
Fabriksmodellen med utbildning fokuserad på "akademisk och ekonomisk" elitism spottar ur lydiga välformaterade arbetare för systemet, som uppmuntras att följa varje steg på vägen utan att tänka en enda originell kreativ individuell fri tanke själv. Vi behandlas inte som organiska, kreativa människor, utan som delar i maskinen. Utbildningssystemet är till för att filtrera bort den nyfikna och tankemässigt processbenägna naturen av vårt väsen, med det yttersta målet är att förhindra meningsskiljaktighet mot systemet. Systemet vill inte ha några fria tänkare. Det behöver inte att folk ska ifrågasätta systemets metoder – eller sitt eget kognitivt formaterade landskap. Systemet vill ha en befolkning som lätt kan manipuleras och kontrolleras så att den avstår all sin makt till ett allt mindre fåtal på bekostnad av allt fler.
 
Lärarna har idag, helt i enlighet med Wellanders idéer och införande av den Tyska skolan 1944 med Führer-ed och vidareöver otaliga skolreformer, blivit informationsrepetitörer. De är bara återupprepare av vad de en gång lärt sig av sina egna lärare, att föreviga återcirkulationen av informationen, det går bara runt runt med samma innehåll och inte framåt; information som har lyckats undgå processuellt kritisk granskning i generationer. Barn är inte längre herrar över sitt eget lärande, sin egen tankeförmågas utveckling, stället, blir deras sinnen behandlade – formaterade till att fungera som förvaringskärl.
 
En gång i tiden, på de medeltida universiteten, Studerande man i Trivium.
 
Det var grunden, själva läroplanen. Den krävdes. Dess delar var: grammatik, logik och retorik.
 
Grammatik: inredningen till språket. Verktyget för kommunikationen
 
Logik: giltiga och ogiltiga anslutningar i samband med ett formellt
argument; metoden för korrekt resonemang; de deduktiva och induktiva länkarna i en kedja, i slutet av vad som verkar till en slutsats.
 
Retorik: muntlig och skriftlig presentation; användning av språket för att nå ett mål; förmågan att övertyga, även i ljuset av motargument.
 
Vi är nu närmast så totalt förvirrade som befolkning, att vi inte ens reagerar längre över fullkomligt uppenbara galenskaper som påförs eller uppdagas framför oss.
 
Allt som betyder någonting är det bedövande korta och ytliga perspektivet, men det kommer strax en reaktion även på detta eftersom tiden jämnar ut allt till ett.
Det är den individuella förmågan hos människor till att etablera egna uppenbarelser – insikter – slutsatser, som makten måste eliminera.
Verkligt lärande sker genom utredningsprocessen. Barn – människor – måste uppmuntras att söka efter svaren själva. Etablera en vilja ställa frågor för att själva få veta och förstå. Det är upp till lärarna – ledare – att tillhandahålla de tankemässiga verktyg och resurser som behövs för barnen ska vilja kunna genomföra dessa undersökningar och göra meningsfulla upptäckter. En välformad fråga kommer att göra mer för att inspirera till att få igång denna process, än något antal svar, som då istället gör att viljan dör bort. Det är tillväxten av den individuella förmågan hos människor för att etablera egna uppenbarelser, som makten måste förhindra.
Det finns de som säger att kritiskt tänkande färdigheter inte kan läras ut i skolorna. Sokrates skulle sannolikt håna detta uttalande, om han fortfarande var vid liv i dag. Det var Sokrates som sa, ”Jag kan inte lära någon något; Jag kan bara få dem att tänka. ” Om vi ska lösa problemet med indoktrinering i vårt skolsystem, måste vi lära oss att börja ställa frågor istället för att ge svar. Alltså inte dela ut färdiga innehållsförteckningar à la Wellanders implementerade språkvård. Vill vi få människor att förstå och utvecklas vidare, så kan vi inte rapa upp snabbmatslösningar.
Fabriksmodellen med utbildning fokuserad på "akademisk och ekonomisk" elitism spottar ur lydiga välformaterade arbetare för systemet, som uppmuntras att följa varje steg på vägen utan att tänka en enda originell kreativ individuell fri tanke själv. Vi behandlas inte som organiska, kreativa människor, utan som delar i maskinen. Utbildningssystemet är till för att filtrera bort den nyfikna och tankemässigt processbenägna naturen av vårt väsen, med det yttersta målet är att förhindra meningsskiljaktighet mot systemet. Systemet vill inte ha några fria tänkare. Det behöver inte att folk ska ifrågasätta systemets metoder – eller sitt eget kognitivt formaterade landskap. Systemet vill ha en befolkning som lätt kan manipuleras och kontrolleras så att den avstår all sin makt till ett allt mindre fåtal på bekostnad av allt fler.
Lärarna har idag, helt i enlighet med Wellanders idéer och införande av den Tyska skolan 1944 med Führer-ed och vidareöver otaliga skolreformer, blivit informationsrepetitörer. De är bara återupprepare av vad de en gång lärt sig av sina egna lärare, att föreviga återcirkulationen av informationen, det går bara runt runt med samma innehåll och inte framåt; information som har lyckats undgå processuellt kritisk granskning i generationer. Barn är inte längre herrar över sitt eget lärande, sin egen tankeförmågas utveckling, stället, blir deras sinnen behandlade – formaterade till att fungera som förvaringskärl.
En gång i tiden, på de medeltida universiteten, Studerande man i Trivium. Det var grunden, själva läroplanen. Den krävdes. Dess delar var: grammatik, logik och retorik.
Grammatik: inredningen till språket. Verktyget för kommunikationen
Logik: giltiga och ogiltiga anslutningar i samband med ett formellt argument; metoden för korrekt resonemang; de deduktiva och induktiva länkarna i en kedja, i slutet av vad som verkar till en slutsats.
Retorik: muntlig och skriftlig presentation; användning av språket för att nå ett mål; förmågan att övertyga, även i ljuset av motargument.
Vi är nu närmast så totalt förvirrade som befolkning, att vi inte ens reagerar längre över fullkomligt uppenbara galenskaper som påförs eller uppdagas framför oss.
Allt som betyder någonting är det bedövande korta och ytliga perspektivet, men det kommer strax en reaktion även på detta eftersom tiden jämnar ut allt till ett.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram