Olagligt Besöksförbud

2020-11-30
Och ansvaret för införandet av palliativ vård i samband med detta...
I en dom slår rätten fast att beslutet om besöksstopp i praktiken har fått effekten av ett förbud, något som bryter mot lagen.
”Utifrån det sätt som beslutet är formulerat och hur det har implementerats går det inte att dra någon annan slutsats än att den verkan beslutet får är att enskilda förhindras att besöka stadens vård- och omsorgsboenden”, skriver förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.
– Stockholms stads beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden är utformat på ett sådant sätt att det i praktiken får samma verkningar för den enskilde som ett besöksförbud. En sådan inskränkning i den enskildes rätt till privat- och familjeliv som staden har beslutat om har inte stöd i lag och beslutet ska därför upphävas, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson.
Den 18 mars fattade Stockholms stad beslut om besöksstopp på äldreboenden och den 1 april togs ett beslut om nationellt besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige för att minska smittspridningen. Men beslutet hävdes den 1 oktober.
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen gick i samband med hävningen ut med att det är olagligt för kommuner, regioner och myndigheter att ta enskilda beslut om besöksstopp – ett sådant beslut kan enligt FHM:s chefsjurist bara fattas av regeringen.
Besöksförbud på äldreboenden bröt mot lagen - DN.SE
dn.se
Besöksförbud på äldreboenden bröt mot lagen - DN.SE
Stockholms stads beslut att införa besöksförbud på äldreboenden bryter mot lagen.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram