Gates Prisar Sveriges Generositet

2020-09-15
Gamle Billy Boy lyder när husse ger minsta vink - särskilt när paniken sprider sig i Saurons Svarta torn Barad-dûr efter att den självkonstruerade hackningens effekter snart kommer rullande in i Mordor.
Det där med skuldmättnad och människokonstruerade pandemier är därför inget som den marionettartade licenstagaren tar den minsta hänsyn till, den mest privatskuldsatta befolkningen på jorden med den globalt systemhotande bolånemarknaden, ja det är helt enkelt ingenting att bry sig om i ekonomiska sammanhang.
" Decennier av framsteg mot bättrad hälsa och minskad fattigdom har på kort tid raderats.
Nu går utvecklingen baklänges, konstaterar Bill Gates med hänvisning till FN:s hållbarhetsmål.
– Pandemin har ökat ojämlikheten i världen på nästan alla plan. Det kommer att ta två–tre år innan vi är tillbaka på banan.
Det säger den välkände Microsoftgrundaren och filantropen till en grupp journalister inför att Bill&Melinda Gates rapport om världsläget i spåren på pandemin släpps på tisdagmorgon svensk tid.
Flera exempel ges. Sedan pandemin startade har extrem fattigdom i världen ökat med 7 procent – efter 20 års minskad fattigdom. Vaccintäckningen har under samma period rasat till samma nivå som på 1990-talet.
– Det betyder att utvecklingen backat 25 år på 25 veckor, konstaterar Bill Gates.
Pandemin slår oproportionerligt hårt mot kvinnor och etniska minoriteter. Så är det även i rikare länder som USA. Där har ”dubbelt så många svarta och personer av latinamerikansk härkomst jämfört med vita inte längre har råd att betala hyran”.
I spåren på den globala pandemin väntas rikare länder nu dra åt svångremmen. Stöd och bidrag till fattigare länder befaras minska, vilket ökar ojämlikheten och får världen att backa ännu mer, befarar Bill Gates.
– Jag är orolig för att vissa givarländer, antingen när det gäller hjälpens kvalitet eller beloppen, kommer att titta på pandemin och inte prioritera stödet som de brukat, säger han.
Här kan Sverige fungera som en motkraft, anser Bill Gates, och ett uppmuntrande exempel för andra länder att följa.
– Sverige är en mycket generös biståndsgivare som tillsammans med Norge ligger i topp med 1 procent av BNI. Jag önskar att alla givare var så generösa. Men allt över 0,7 procent är utmärkt.
Han säger att svenskar bör känna sig ”stolta över denna generositet”.
– Trots inhemska utmaningar har Sverige lyckats bevara nivån och vara ett framstående exempel. Svensk uppmuntran för detta har alltid varit till stor hjälp."
Gates om coronakrisen: ”Sverige en förebild” | SvD
svd.se
Gates om coronakrisen: ”Sverige en förebild” | SvD
Multimiljardären Bill Gates hoppas på Sverige som ledande kraft när världen ska ta sig ur coronakrisen – både ekonomisk och medicinskt. Han varnar för att den globala utvecklingen har backat 25 år på 25 veckor, men lyfter fram Sverige som en förebild för andra länder.
Barad-dûr, från barad som betyder torn och dur - eller root position - som betyder mörk, är Saurons svarta torn. Barad-dûr heter Lugbúrz - lögnbörs med lite skandinavisk vilja hos en språkprofessor - på det svarta språket.
Barad-dûr byggdes av Sauron med hjälp av Ringen under Andra Tidsåldern.
Tornet började byggas år 1600 och det tog 600 år att bygga. Han använde Den Enda Ringen - den som förenar - för att stärka dess grundvalar - girigheten utgör grunden, så att tornet kunde bli såpass högt. Det är gjort av adamant och järn och var svindlande högt.
Tornet belägrades från 3434 till 3441 av Sista Alliansen. Efter kriget förstörde stora delar av tornet men eftersom det var uppbyggt med hjälp av Den Enda Ringen kunde det inte förstöras helt. Endast om Ringen blev förintad skulle grundvalarna förstöras. Gondors kung Isildur behöll dock ringen han tog från Sauron, trots att han hade "möjlighet" att förstöra den, och grundvalarna till tornet stod därmed kvar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram