Sammankopplad Isolering

2020-08-11

En känsla av individuell känslomässig isolering efter det inledande uppvaknandet är naturligt. Allt förefaller främmande för oss i förhållande till vad vi har fått lära oss, vilket för med sig konsekvenser, vilka kan vara häpnadsväckande och som nästan får hjärtat att brista. Men vi är mycket mycket sammankopplade i detta och vi delar en djup gemensam upplevelse. Att veta att vi inte är ensamma är därför mycket viktigt att hålla i minnet, precis som tanken att vi är helt ensamma i upplevelsen av våra egna känslor.

Att slå sig igenom skogar av nej-sägande vänner, bekanta och nära och kära, känns till och från som att agera som i en puppa, ungefär som den kokong som finns i metamorfosen för en fjäril som måste kämpa för livet för att komma loss. Men som vi vet, är detta precis vad som driver blodet till vingarna på den pånyttfödelse och skapelse som snart kommer att bära den nyväckta och vackrare själen till underbara högre höjder och vyer. Det är smärtan som utgör myllan för utvecklingen och självet är ögonblicksbilden av av själen över tid.

Det blir därför också ganska snart som vore det en slags medfödd medvetenhet om den nuvarande giftiga sociala och fysiska värld vi upplever och behovet av en medveten reaktion. Det är nästan som att vi alltid har vetat om att det är någonting som är fel och då utgår vi ju ändå bara ifrån vår egen självbetraktelse. Det finns alltså ingen möjlig väg tillbaka till omedvetenhet. Vi måste gå framåt i vår egen utveckling som människor genom att förändra våra känslogrundande värderingar.

Det finns många olika informationsmässiga triggerpunkter som får människor att börja vakna upp och börja reflektera över delarnas roll i helheten. Dessa kan variera från i princip ren självbetraktelse till yttre dramatik. När någon exempelvis inser hur världen blev lurad genom 9/11 och att de krafter som är villiga att begå sådana grymheter för att främja sin agenda finns i verkligheten, då börjar det vidare sökandet. Eller då naturligtvis när någon förstår att systemet med betalningsmedlet inte är någonting annat än ett rent bedrägeri för att gynna en liten dold självutnämnd krympande grupp härskare.

När vi inser att vi är helt utlämnade till den Djupa Stat som är mer än bara lite villig att inte bara implodera ekonomin för jordens befolkning för att berika sig själv, utan dessutom har satt i system att finansiera båda sidor av en militära konflikter för personlig vinnings skull genom kontroll av våra regeringar som är delaktiga i detta system, då börjar vi att förstå den enorma psykologiska omvälvning som drabbar och måste drabba oss alla. Vårt val består av tiden för vår egen mentala anpassning till verkligheten.

Att vi under förespeglad frihet och demokratiutveckling istället snabbt har utvecklats till ett alltmer avancerat övervakningssamhälle, driver många till att ställa samt börja med några svåra frågor – och svaren kan vara nog så skrämmande och svåra att acceptera, speciellt när man inser att makten har klippt bort alla möjligheter att överklaga. Rättssystemet är till för att bevara status quo funktionsmässigt, inte för att göra psykosociala revolutioner - skapa utveckling.

En annan väckande och viktig fråga är också någonting som blir mer uppenbart för var dag som går och det är alltså att vår hälsa kommer mer och mer under attack från exempelvis livsmedelsindustrin och läkemedels industrin. Återigen genom den medskyldiga ”stats”makten och de multinationella företag som driver GMO, uppblandad mat, vacciner, läkemedelsindustrin, atmosfäriska aerosoler och liknande, som alla har visat sig vara extremt farliga för mänskligheten genom sina växande globala maktambitioner och vinstmaximeringssyften.

Men makten trycker därför också på allt hårdare för varje dag, för att inte systemet skall haverera under sin egen växande ickeproduktiva tyngd. Makten beordrar allt värre program efter redan destruktiva program. Under tiden, blir naturliga, ekologiska jordbruk och livsmedel, samt tillskott, under hårt angrepp av dessa mycket samma förövare.

Det är ofta vid senare genombrott av insikt för många människor, som den verkliga bilden börjar utkristallisera sig, den hemska insikten om att dessa ” krafter ” är i grunden en slags bakomliggande entitet – den Djupa Staten – alltså någonting som existerar bakom en front av andra människor vilka kommer i fokus som måltavlor. Dessa är "samhällets" mer kraftfulla hejdukar, vilka bakom anförandet av det allmänt goda - altruistiska, genom konsekvenserna av sina gärningar är mer intresserade av försvagning av individen och av att underkuva mänskligheten via hälsonedbrytning, fördummande utbildning, meningslösa ” bröd och skådespel ”, ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier för formatering av det kognitiva psykosociala landskapet, depraverande våld och sexorienterad underhållning och en drakoniskt militariserad polis. Den fula sanning som beskriver verkligheten kommer då i förgrunden – dagens ljus. Allt är en regisserad teater med ett syfte som är omvänt i förhållande till vad som allmänheten alltjämt uppfattar att det är.

Den insikten kan vara svindlande för att inte säga direkt hisnande. Om du till exempel tar 9/11 eller andra nutida False-flag händelser och inser att dessa var iscensatta och bildar ett mönster, för att bland annat åstadkomma en orwellsk polisstat – kriget mot terrorismen – genom vilseledande opinionsbildning där samma medborgare som tidigare varit klanderfria plötsligt istället är misstänkta terrorister, kan den sanning som utgör verkligheten inte sällan vara mycket svår att svälja.

En snabb genomläsning av historien följer då ofta inom kort, där människor inser att samma taktik – False-flag / falska fiender, användes för att rättfärdiga nästan alla krig, vilket ledde till det uppsåtliga skapandet av sådana totalitära stater som det stalinistiska Ryssland, kommunistiska Kina och Nazityskland, vilka vart och ett steg ned i uppsåtligt skapade fasansfulla pogromer, vilket skapade ytterligare polarisering och vidmakthållande av kulissbildningen. Att i detta decimera egna populationer av någon som potentiellt vågade ifrågasätta den nya regimen, är uppenbart inget som helst hinder. Gränsen för humanism var för länge sedan passerad.

Men allt är inte bara svart eller vitt. Det finns naturligtvis även goda människor som arbetar för onda människor, befogenheter och program, medvetet och omedvetet. Många försöker säkert att förändra och förbättra vår befintliga dysfunktionella struktur. Många goda människor utför vällovliga sysslor inom detta övergripande samhällssystem och menar att systemet kan ändras på ett konstruktivt sätt, utan att förändra dess inneboende mekaniska funktion och natur. Det är dessa människor som måste bringas insikt om roten till det onda. Annars lyder de bara givna ordrar.

Vad vi måste ta itu med är de övergripande – grundläggande bedrägliga och destruktiva krafter vars mekanismer spelar in och försöker föra mänskligheten in i en försvagad underordnad roll till någon slags global fascistisk kontrollstat och eliminera allt från individen till länders suveränitet, för att stödja och gynna ett krympande fåtals själsligt outvecklade vilja.

Det kommer att gå snabbt nu med förändringen av utvecklingshastigheten.

En känsla av individuell känslomässig isolering efter det inledande uppvaknandet är naturligt. Allt förefaller främmande för oss i förhållande till vad vi har fått lära oss, vilket för med sig konsekvenser, vilka kan vara häpnadsväckande och som nästan får hjärtat att brista. Men vi är mycket mycket sammankopplade i detta och vi delar en djup gemensam upplevelse. Att veta att vi inte är ensamma är därför mycket viktigt att hålla i minnet, precis som tanken att vi är helt ensamma i upplevelsen av våra egna känslor.

Att slå sig igenom skogar av nej-sägande vänner, bekanta och nära och kära, känns till och från som att agera som i en puppa, ungefär som den kokong som finns i metamorfosen för en fjäril som måste kämpa för livet för att komma loss. Men som vi vet, är detta precis vad som driver blodet till vingarna på den pånyttfödelse och skapelse som snart kommer att bära den nyväckta och vackrare själen till underbara högre höjder och vyer. Det är smärtan som utgör myllan för utvecklingen och självet är ögonblicksbilden av av själen över tid.

Det blir därför också ganska snart som vore det en slags medfödd medvetenhet om den nuvarande giftiga sociala och fysiska värld vi upplever och behovet av en medveten reaktion. Det är nästan som att vi alltid har vetat om att det är någonting som är fel och då utgår vi ju ändå bara ifrån vår egen självbetraktelse. Det finns alltså ingen möjlig väg tillbaka till omedvetenhet. Vi måste gå framåt i vår egen utveckling som människor genom att förändra våra känslogrundande värderingar.

Det finns många olika informationsmässiga triggerpunkter som får människor att börja vakna upp och börja reflektera över delarnas roll i helheten. Dessa kan variera från i princip ren självbetraktelse till yttre dramatik. När någon exempelvis inser hur världen blev lurad genom 9/11 och att de krafter som är villiga att begå sådana grymheter för att främja sin agenda finns i verkligheten, då börjar det vidare sökandet. Eller då naturligtvis när någon förstår att systemet med betalningsmedlet inte är någonting annat än ett rent bedrägeri för att gynna en liten dold självutnämnd krympande grupp härskare.

När vi inser att vi är helt utlämnade till den Djupa Stat som är mer än bara lite villig att inte bara implodera ekonomin för jordens befolkning för att berika sig själv, utan dessutom har satt i system att finansiera båda sidor av en militära konflikter för personlig vinnings skull genom kontroll av våra regeringar som är delaktiga i detta system, då börjar vi att förstå den enorma psykologiska omvälvning som drabbar och måste drabba oss alla. Vårt val består av tiden för vår egen mentala anpassning till verkligheten.

Att vi under förespeglad frihet och demokratiutveckling istället snabbt har utvecklats till ett alltmer avancerat övervakningssamhälle, driver många till att ställa samt börja med några svåra frågor – och svaren kan vara nog så skrämmande och svåra att acceptera, speciellt när man inser att makten har klippt bort alla möjligheter att överklaga. Rättssystemet är till för att bevara status quo funktionsmässigt, inte för att göra psykosociala revolutioner - skapa utveckling.

En annan väckande och viktig fråga är också någonting som blir mer uppenbart för var dag som går och det är alltså att vår hälsa kommer mer och mer under attack från exempelvis livsmedelsindustrin och läkemedels industrin. Återigen genom den medskyldiga ”stats”makten och de multinationella företag som driver GMO, uppblandad mat, vacciner, läkemedelsindustrin, atmosfäriska aerosoler och liknande, som alla har visat sig vara extremt farliga för mänskligheten genom sina växande globala maktambitioner och vinstmaximeringssyften.

Men makten trycker därför också på allt hårdare för varje dag, för att inte systemet skall haverera under sin egen växande ickeproduktiva tyngd. Makten beordrar allt värre program efter redan destruktiva program. Under tiden, blir naturliga, ekologiska jordbruk och livsmedel, samt tillskott, under hårt angrepp av dessa mycket samma förövare.

Det är ofta vid senare genombrott av insikt för många människor, som den verkliga bilden börjar utkristallisera sig, den hemska insikten om att dessa ” krafter ” är i grunden en slags bakomliggande entitet – den Djupa Staten – alltså någonting som existerar bakom en front av andra människor vilka kommer i fokus som måltavlor. Dessa är "samhällets" mer kraftfulla hejdukar, vilka bakom anförandet av det allmänt goda - altruistiska, genom konsekvenserna av sina gärningar är mer intresserade av försvagning av individen och av att underkuva mänskligheten via hälsonedbrytning, fördummande utbildning, meningslösa ” bröd och skådespel ”, ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier för formatering av det kognitiva psykosociala landskapet, depraverande våld och sexorienterad underhållning och en drakoniskt militariserad polis. Den fula sanning som beskriver verkligheten kommer då i förgrunden – dagens ljus. Allt är en regisserad teater med ett syfte som är omvänt i förhållande till vad som allmänheten alltjämt uppfattar att det är.

Den insikten kan vara svindlande för att inte säga direkt hisnande. Om du till exempel tar 9/11 eller andra nutida False-flag händelser och inser att dessa var iscensatta och bildar ett mönster, för att bland annat åstadkomma en orwellsk polisstat – kriget mot terrorismen – genom vilseledande opinionsbildning där samma medborgare som tidigare varit klanderfria plötsligt istället är misstänkta terrorister, kan den sanning som utgör verkligheten inte sällan vara mycket svår att svälja.

En snabb genomläsning av historien följer då ofta inom kort, där människor inser att samma taktik – False-flag / falska fiender, användes för att rättfärdiga nästan alla krig, vilket ledde till det uppsåtliga skapandet av sådana totalitära stater som det stalinistiska Ryssland, kommunistiska Kina och Nazityskland, vilka vart och ett steg ned i uppsåtligt skapade fasansfulla pogromer, vilket skapade ytterligare polarisering och vidmakthållande av kulissbildningen. Att i detta decimera egna populationer av någon som potentiellt vågade ifrågasätta den nya regimen, är uppenbart inget som helst hinder. Gränsen för humanism var för länge sedan passerad.

Men allt är inte bara svart eller vitt. Det finns naturligtvis även goda människor som arbetar för onda människor, befogenheter och program, medvetet och omedvetet. Många försöker säkert att förändra och förbättra vår befintliga dysfunktionella struktur. Många goda människor utför vällovliga sysslor inom detta övergripande samhällssystem och menar att systemet kan ändras på ett konstruktivt sätt, utan att förändra dess inneboende mekaniska funktion och natur. Det är dessa människor som måste bringas insikt om roten till det onda. Annars lyder de bara givna ordrar.

Vad vi måste ta itu med är de övergripande – grundläggande bedrägliga och destruktiva krafter vars mekanismer spelar in och försöker föra mänskligheten in i en försvagad underordnad roll till någon slags global fascistisk kontrollstat och eliminera allt från individen till länders suveränitet, för att stödja och gynna ett krympande fåtals själsligt outvecklade vilja.

Det kommer att gå snabbt nu med förändringen av utvecklingshastigheten.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram