Historieskrivning

2020-06-30

Det är viktigt att komma ihåg är att strategisk planeringsförmåga är ett mått på att förstå och beräkna olika förlopp över tiden, alltså att både kunna planera sekventiellt och parallellt över en stor yta av tidsrummet. De som nu styr utvecklingen och som regisserar alla dessa alltmer kaosartade förlopp uppfattar uppenbarligen inte, eller upplever inte tiden på samma sätt som de flesta människor gör. Vi, i allmänhet, tänker som mest på vad som möjligen ska uppnås inom en mänsklig livslängd, eller vad som lämnar det bästa vi kan till nästa generation. Har någon av oss brukat tänka bortom det? Har den genomsnittliga personen på gatan vården om mycket längre tidsperspektiv än så?

Den Anglozionistiska eliten vet att oavsett hur mycket upprördhet och ilska de än framkallar med sina känsloskapande handlingar, så efterhand avtar ilskan och upprördheten och folket sveps med i hanteringen av nästa inkommande utmaning. Den styrande makten behöver bara att vänta en eller två generationer för att det kollektiva minnet ska blekna bort ... . artefakterna är inte längre där, ungdomarna har inget personligt minne av sådana historiska saker, och är för upptagna med sina egna liv och framtid. Berättandet upphör om vi hålls borta från att kommunicera med varandra.

Detsamma gäller alla de fasansfulla handlingar av regisserad statsterrorism, folkmord på civila och störtande av legitima härskare som pågår idag i hela Mellanöstern. Vi som är mer medvetna, kan visserligen ropa i skräck och skam över förfärande grova krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Men samtidigt så tror mycket av allmänheten på de mediala lögner och bedrägerier de såldes till för att gå i krig i alla möjliga fall, så för dem är ärendet redan avgjort och inte längre relevant - minst sagt, och framför allt så länge det inte ens påverkar dem direkt. Konsekvensanalysen lämnade den svenska folksjälen för länge sedan.

Dessa Elit Stiftelser och tankesmedjor - som "Forum för levande historia" - vilka äger utbildningssystemet kan sedan i godan ro skriva historieböckerna, och berätta för barnen hur väst "befriade" Libyen, Irak eller Syrien "från" galningar som "kastade spädbarn ur kuvöser" eller "gasade sitt eget folk" eller "gav sina trupper Viagra för att våldta alla kvinnor "eller vad det aktuella struntpratet är för dagen. En falsk historia har skapats, och ren LÖGN kommer till största delen att vidarebefordras oomstridd.

Snabbspolning framåt in i framtiden igen - den verkliga historien har raderats; majoriteten av unga som växer upp har inget personligt minne av krigen och i stort är de inte intresserade, de är redan upptagna med att bygga sin framtid och hantera de utmaningar som för tillfället står framför dem.

Historien har raderats, permanent. Ingen ifrågasätter, ...... kommer alla som lever 20 eller 40 eller 100 år i framtiden verkligen bry sig så mycket om något som inte längre existerar och gör eller påverkar dem i alla fall? Varför skulle de göra det? Detta är resonemanget av de som gör regleringar, det är konsekvensen av ett tvådimensionellt skapat regelverk. Det är den uppsåtligt skapade konsekvensen av oviljan till att utveckla sin emotionella självförståelse och vara en fritt tänkande människa och individ. Det är kollektivismens vagga och det är den definitionsmässiga innebörden av resonemanget att det är större att tänka rätt än att tänka fritt.

I Palestina, blev hela byar raserade, deras invånare terroriserades av den brutala israeliska armén och in bland flyende och i byarna kördes bulldozrar och begravde allt under massor av jord. En kort tid senare byggs en israelisk by ovanpå och platsen har bytt namn. Vem kommer ihåg detta om tre eller fyra generationer längre fram längs tidlinjen? Bevisen för hela folks tillvaro förstörs och begravs, eller förvrängs för att passa syftet för den styrande maktens målsättning.

Vi förnekar det som stirrar på oss rakt i ansiktet, det måste sägas att det här börjar likna lite kattskit, så det kommer att slå tillbaka när som helst nu. Våra perspektiv kan inte bli hur grunda som helst, kortsiktigheten tar ut sitt pris. Det kommer en vägg om man inte är framsynt

Detta är även den farliga och dolda krigföringens natur, det är eroderandet av kultur - förbättrande förändring över lång tid, formatering och manipulation av historien ... ..det gradvisa brytandet av ryggraden i en stark befolkning ... .för exploatörerna vet av sin erfarenhet att tidigare militära äventyr i exempelvis Mellanöstern - dock fruktansvärda - så kunde inte säkra en permanent seger. Den besegrade hade inte helt glömt, kunde inte hållas besegrad utan hade istället en hög seghet och en förmåga att återhämta sig, att assimilera den invaderande kulturen, och ändå gå vidare oförändrade i det allmänna medvetandet.

Kulturell krigföring är en långt mer olycksbådande och lömsk form av attack som syftar till att avskilja och dra ut rötterna ur det allmänna medvetandet, Sverige har haft fred i 200 - år. Det manar till en viss eftertanke avseende det allmänna medvetandet ur perspektivet av var vi nu faktiskt befinner oss i tillvaron, alltså inte minst utifrån vilka det är som har förlett oss hit där vi nu uppenbarligen är. För antingen så är ju allt jättebra eller så är verkligheten en helt annan.

Vi står redan i vägkorset av tider till stor förändring och övergång, därför kommer den dolda handen nu alltmer synbart att försöka forma beskrivningen av händelserna beroende på deras intressen. De har ju liksom redan tidigt sagt, i otvetydiga ordalag, att det kommer att ta minst 10 år att "besegra" Isis kamelrytteri och divisioner av flygande mattor. Så vi känner till den "geniala" planen...

Tjaee, det är den gamla vanliga, så medan de kör i cirklar med finansiering, säljer vapen som försvinner till att beväpna jihadister och samtidigt "slåss" mot "dem", kan en massa annat åstadkommas under denna stora distraktion, inklusive upprättande av en permanent geografisk närvaro på platsen och helt förstöra konst, artefakter och arkeologiska platser för infödda folk i landet, och besätta deras territorium för att exploatera deras naturresurser och skapa migrationsrörelser som kan destabilisera andra geografiska platser socioekonomiskt och kulturellt. Ja så klart mediala virusutbrott och så vidare...

Det är dessutom hyfsat förutsägbart att attacken kommer att fortsätta med det eroderande av verklig kultur och historia å ena sidan och detta genom införandet av billiga, kommersiella och vulgära materialistiska pseudokulturer å den andra.

Historien skapas nu, beskrivningen skapas senare. Vi lever i omvälvande tider av stor oro och stor förändring. Vi får inte låta historien skrivas för oss.

Det är viktigt att komma ihåg är att strategisk planeringsförmåga är ett mått på att förstå och beräkna olika förlopp över tiden, alltså att både kunna planera sekventiellt och parallellt över en stor yta av tidsrummet. De som nu styr utvecklingen och som regisserar alla dessa alltmer kaosartade förlopp uppfattar uppenbarligen inte, eller upplever inte tiden på samma sätt som de flesta människor gör. Vi, i allmänhet, tänker som mest på vad som möjligen ska uppnås inom en mänsklig livslängd, eller vad som lämnar det bästa vi kan till nästa generation. Har någon av oss brukat tänka bortom det? Har den genomsnittliga personen på gatan vården om mycket längre tidsperspektiv än så?
Den Anglozionistiska eliten vet att oavsett hur mycket upprördhet och ilska de än framkallar med sina känsloskapande handlingar, så efterhand avtar ilskan och upprördheten och folket sveps med i hanteringen av nästa inkommande utmaning. Den styrande makten behöver bara att vänta en eller två generationer för att det kollektiva minnet ska blekna bort ... . artefakterna är inte längre där, ungdomarna har inget personligt minne av sådana historiska saker, och är för upptagna med sina egna liv och framtid. Berättandet upphör om vi hålls borta från att kommunicera med varandra.
Detsamma gäller alla de fasansfulla handlingar av regisserad statsterrorism, folkmord på civila och störtande av legitima härskare som pågår idag i hela Mellanöstern. Vi som är mer medvetna, kan visserligen ropa i skräck och skam över förfärande grova krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Men samtidigt så tror mycket av allmänheten på de mediala lögner och bedrägerier de såldes till för att gå i krig i alla möjliga fall, så för dem är ärendet redan avgjort och inte längre relevant - minst sagt, och framför allt så länge det inte ens påverkar dem direkt. Konsekvensanalysen lämnade den svenska folksjälen för länge sedan.
Dessa Elit Stiftelser och tankesmedjor - som "Forum för levande historia" - vilka äger utbildningssystemet kan sedan i godan ro skriva historieböckerna, och berätta för barnen hur väst "befriade" Libyen, Irak eller Syrien "från" galningar som "kastade spädbarn ur kuvöser" eller "gasade sitt eget folk" eller "gav sina trupper Viagra för att våldta alla kvinnor "eller vad det aktuella struntpratet är för dagen. En falsk historia har skapats, och ren LÖGN kommer till största delen att vidarebefordras oomstridd.
Snabbspolning framåt in i framtiden igen - den verkliga historien har raderats; majoriteten av unga som växer upp har inget personligt minne av krigen och i stort är de inte intresserade, de är redan upptagna med att bygga sin framtid och hantera de utmaningar som för tillfället står framför dem.
Historien har raderats, permanent. Ingen ifrågasätter, ...... kommer alla som lever 20 eller 40 eller 100 år i framtiden verkligen bry sig så mycket om något som inte längre existerar och gör eller påverkar dem i alla fall? Varför skulle de göra det? Detta är resonemanget av de som gör regleringar, det är konsekvensen av ett tvådimensionellt skapat regelverk. Det är den uppsåtligt skapade konsekvensen av oviljan till att utveckla sin emotionella självförståelse och vara en fritt tänkande människa och individ. Det är kollektivismens vagga och det är den definitionsmässiga innebörden av resonemanget att det är större att tänka rätt än att tänka fritt.
I Palestina, blev hela byar raserade, deras invånare terroriserades av den brutala israeliska armén och in bland flyende och i byarna kördes bulldozrar och begravde allt under massor av jord. En kort tid senare byggs en israelisk by ovanpå och platsen har bytt namn. Vem kommer ihåg detta om tre eller fyra generationer längre fram längs tidlinjen? Bevisen för hela folks tillvaro förstörs och begravs, eller förvrängs för att passa syftet för den styrande maktens målsättning.
Vi förnekar det som stirrar på oss rakt i ansiktet, det måste sägas att det här börjar likna lite kattskit, så det kommer att slå tillbaka när som helst nu. Våra perspektiv kan inte bli hur grunda som helst, kortsiktigheten tar ut sitt pris. Det kommer en vägg om man inte är framsynt
Detta är även den farliga och dolda krigföringens natur, det är eroderandet av kultur - förbättrande förändring över lång tid, formatering och manipulation av historien ... ..det gradvisa brytandet av ryggraden i en stark befolkning ... .för exploatörerna vet av sin erfarenhet att tidigare militära äventyr i exempelvis Mellanöstern - dock fruktansvärda - så kunde inte säkra en permanent seger. Den besegrade hade inte helt glömt, kunde inte hållas besegrad utan hade istället en hög seghet och en förmåga att återhämta sig, att assimilera den invaderande kulturen, och ändå gå vidare oförändrade i det allmänna medvetandet.
Kulturell krigföring är en långt mer olycksbådande och lömsk form av attack som syftar till att avskilja och dra ut rötterna ur det allmänna medvetandet, Sverige har haft fred i 200 - år. Det manar till en viss eftertanke avseende det allmänna medvetandet ur perspektivet av var vi nu faktiskt befinner oss i tillvaron, alltså inte minst utifrån vilka det är som har förlett oss hit där vi nu uppenbarligen är. För antingen så är ju allt jättebra eller så är verkligheten en helt annan.
Vi står redan i vägkorset av tider till stor förändring och övergång, därför kommer den dolda handen nu alltmer synbart att försöka forma beskrivningen av händelserna beroende på deras intressen. De har ju liksom redan tidigt sagt, i otvetydiga ordalag, att det kommer att ta minst 10 år att "besegra" Isis kamelrytteri och divisioner av flygande mattor. Så vi känner till den "geniala" planen...
Tjaee, det är den gamla vanliga, så medan de kör i cirklar med finansiering, säljer vapen som försvinner till att beväpna jihadister och samtidigt "slåss" mot "dem", kan en massa annat åstadkommas under denna stora distraktion, inklusive upprättande av en permanent geografisk närvaro på platsen och helt förstöra konst, artefakter och arkeologiska platser för infödda folk i landet, och besätta deras territorium för att exploatera deras naturresurser och skapa migrationsrörelser som kan destabilisera andra geografiska platser socioekonomiskt och kulturellt. Ja så klart mediala virusutbrott och så vidare...
Det är dessutom hyfsat förutsägbart att attacken kommer att fortsätta med det eroderande av verklig kultur och historia å ena sidan och detta genom införandet av billiga, kommersiella och vulgära materialistiska pseudokulturer å den andra.
Historien skapas nu, beskrivningen skapas senare. Vi lever i omvälvande tider av stor oro och stor förändring. Vi får inte låta historien skrivas för oss.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram