Mod Att Möta Det Onda

2020-06-29

Välj en konspirationsteori, vilken konspirationsteori som helst, om Ivar Kreuger, Dag Hammarskjöld, Olof Palme, 9-11 eller någon annan och vid dess rot du hittar det onda, den enskilda nyttomaximering som drabbar andra och du hittar därför inte heller sällan, samma gamla vanliga intressen som i de övriga.

Människor i de så populärt indelande sociala och ekonomiska grupperna – medelklassen, övre medelklass och lägre överklass – har levt ett alltmer förljuget liv och tenderar att vara mycket naiva när det gäller det onda - som drabbar andra, de vill eller förmår sig helt enkelt inte till att identifiera sig själva med detta ännu, en ondska som skapar ett sådant lidande att meningen med deras egen så högt aktade materiella tillvaro eroderar bort.

De har utbildat sig till denna själsliga belägenhet på Handels, KTH, Chalmers och andra "fina skolor" i systemet, varifrån det aldrig har höjts en kritisk röst av värde mot den rådande ordningen - är det inte märkligt så säg. Det är till och med svårt för dem att ens föreställa sig den typ av ondska bakom ett mord eller ett falsk flaggat terrordåd. De har läst om det onda, kanske, men väldigt få av dem har någonsin själva upplevt verklig ondska. ( så är det dock inte för lägre klasser och överklassen. De förstår ofta ondska mycket väl rent erfarenhetsmässigt. Många av dem har deltagit i det onda på en eller annan sida.)

Individen i allmänhet blir därför inte sällan handikappad av att komma ansikte mot ansikte med en konspiration så monstruös och ondsint att den helt enkelt inte kan tro den finns. Det svenska sinnelaget av idag har helt enkelt inte kommit till ett självförverkligande av det onda som har förts in i mitt ibland oss. Det avvisar även antagandet om att mänskliga varelser kunde ansluta sig till en filosofi som i slutändan måste förstöra allt som är gott och anständigt för sin egen förväntade upplevelse av en känsla i framtiden.

För de allra flesta människor, är uppfattningen om att denna typ av ondska som ligger bakom konspirationer och att de existerar, så skrämmande att den medför en slags avstängning eller frånkoppling i hjärnan. Man vill inte se att man själv kan vara så ondsint att man faktiskt kan förstå att det kan existera - självförnekelse. Det är därför så många annars intelligenta människor vägrar att ens titta på bevisen som finns inblandade i konspirationsteorier. De vill helt enkelt inte känna sig lurade - allra minst av sig själva. Det liknar en frus reaktion när hon hör hennes man har ofredat hennes dotter: förnekande, följt av ett angrepp på budbäraren. Ingen vill erkänna för sig själv att man sover med fienden och dessutom utan att agera.

Och sedan för män finns det frågan om mod. En av manliga primära funktioner är att skydda familjen och samhället från externa och interna angripare. När en man studerar den ondska som finns inblandad i en konspiration, så inser han snart att exempelvis hans land attackeras och nu, om han är en man, är han skyldig att göra någonting åt detta. För om inte, är han en fegis en råtta som främst ser till sin egen materiella nytta, kort för att kallas en kärring - som skall tänka på avkommans mer kortsiktiga överlevnad. Att kalla en man för en fegis är ofta den värsta stereotypa förolämpning som du kan kasta på honom.
Så vad gör de flesta män? De tar den enkla vägen. De förnekar det onda genom att förneka konspirationen. Genom att vägra att ens titta på bevisen, ingen, inte ens deras eget samvete, kan då kalla dem för fegis. Genom att generellt undvika exponering för konflikt så kommer alltså utvecklingen av sig själv - möjligen inte så genialt resonerat...

Ju mer rädd en människa är att förlora ansiktet inför sig själv och andra i sin egen uppenbara brist på civilkurage - moralisk resning, desto mer aggressiv blir den till att attackera dem som presenterar bevis för konspirationer och som med andra ord ifrågasätter deras självbild, eller påvisar deras självbedrägeri i deras egna ögon. Denna rädsla är så kraftfull att många av dessa människor faktiskt gör allt vad de kan för att intala sig att de tror på de lögner som de berättar för sig själva.

Det krävs mod att konfrontera det onda - alltså inte minst i sig själv och av alla de egenskaper som nu driver spektrumet av mänskliga känslor, kan mod numera vara den mest sällsynta av alla eftersom mod bygger på vilja att möta det okända.

Välj en konspirationsteori, vilken konspirationsteori som helst, om Ivar Kreuger, Dag Hammarskjöld, Olof Palme, 9-11 eller någon annan och vid dess rot du hittar det onda, den enskilda nyttomaximering som drabbar andra och du hittar därför inte heller sällan, samma gamla vanliga intressen som i de övriga.

Människor i de så populärt indelande sociala och ekonomiska grupperna – medelklassen, övre medelklass och lägre överklass – har levt ett alltmer förljuget liv och tenderar att vara mycket naiva när det gäller det onda - som drabbar andra, de vill eller förmår sig helt enkelt inte till att identifiera sig själva med detta ännu, en ondska som skapar ett sådant lidande att meningen
med deras egen så högt aktade materiella tillvaro eroderar bort.

De har utbildat sig till denna själsliga belägenhet på Handels, KTH, Chalmers och andra "fina skolor" i systemet, varifrån det aldrig har höjts en kritisk röst av värde mot den rådande ordningen - är det inte märkligt så säg. Det är till och med svårt för dem att ens föreställa sig den typ av ondska bakom ett mord eller ett falsk flaggat terrordåd. De har läst om det onda, kanske, men väldigt få av dem har någonsin själva upplevt verklig ondska. ( så är det dock inte för lägre klasser och överklassen. De förstår ofta ondska mycket väl rent erfarenhetsmässigt. Många av dem har deltagit i det onda på en eller annan sida.)

Individen i allmänhet blir därför inte sällan handikappad av att komma ansikte mot ansikte med en konspiration så monstruös och ondsint att den helt enkelt inte kan tro den finns. Det svenska sinnelaget av idag har helt enkelt inte kommit till ett självförverkligande av det onda som har förts in i mitt ibland oss. Det avvisar även antagandet om att mänskliga varelser kunde ansluta sig till en filosofi som i slutändan måste förstöra allt som är gott och anständigt för sin egen förväntade upplevelse av en känsla i framtiden.

För de allra flesta människor, är uppfattningen om att denna typ av ondska som ligger bakom konspirationer och att de existerar, så skrämmande att den medför en slags avstängning eller frånkoppling i hjärnan. Man vill inte se att man själv kan vara så ondsint att man faktiskt kan förstå att det kan existera - självförnekelse. Det är därför så många annars intelligenta människor vägrar att ens titta på bevisen som finns inblandade i konspirationsteorier. De vill helt enkelt inte känna sig lurade - allra minst av sig själva. Det liknar en frus reaktion när hon hör hennes man har ofredat hennes dotter: förnekande, följt av ett angrepp på budbäraren. Ingen vill erkänna för sig själv att man sover med fienden och dessutom utan att agera.

Och sedan för män finns det frågan om mod. En av manliga primära funktioner är att skydda familjen och samhället från externa och interna angripare. När en man studerar den ondska som finns inblandad i en konspiration, så inser han snart att exempelvis hans land attackeras och nu, om han är en man, är han skyldig att göra någonting åt detta. För om inte, är han en fegis en råtta som främst ser till sin egen materiella nytta, kort för att kallas en kärring - som skall tänka på avkommans mer kortsiktiga överlevnad. Att kalla en man för en fegis är ofta den värsta stereotypa förolämpning som du kan kasta på honom.
Så vad gör de flesta män? De tar den enkla vägen. De förnekar det onda genom att förneka konspirationen. Genom att vägra att ens titta på bevisen, ingen, inte ens deras eget samvete, kan då kalla dem för fegis. Genom att generellt undvika exponering för konflikt så kommer alltså utvecklingen av sig själv - möjligen inte så genialt resonerat...

Ju mer rädd en människa är att förlora ansiktet inför sig själv och andra i sin egen uppenbara brist på civilkurage - moralisk resning, desto mer aggressiv blir den till att attackera dem som presenterar bevis för konspirationer och som med andra ord ifrågasätter deras självbild, eller påvisar deras självbedrägeri i deras egna ögon. Denna rädsla är så kraftfull att många av dessa människor faktiskt gör allt vad de kan för att intala sig att de tror på de lögner som de berättar för sig själva.

Det krävs mod att konfrontera det onda - alltså inte minst i sig själv och av alla de egenskaper som nu driver spektrumet av mänskliga känslor, kan mod numera vara den mest sällsynta av alla eftersom mod bygger på vilja att möta det okända.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram