Tyranni Genom Ombud

2020-05-20

"Den bästa positionen för en tyrann eller despot att befinna sig i, åtminstone för att konsolidera makten, är tyranni genom ombud. Att någon annan klär skott för människor uttryckta missnöje. Meningen med att verka utan att synas!

Så vi tar det igen:

Neutral = Begrepp som påvisar förhållandet till en konflikt mellan två parter där alltså den ”neutrala” är den tredje part som leder konflikten genom strategin att verka utan att synas – och därmed slipper betala priset för den vinning som kommer av den skapade konflikten.

Det vill säga, de farligaste tyrannerna är de som människor inte känner igen som tyranner: tyrannerna som gömmer sig bakom rök, speglar, fågelskrämmor, marionettdockor och ansiktslösa organisationer. Den sämsta positionen för vanliga medborgare att befinna sig i är en falsk känsla av trygghet och förståelse för detta, en känsla som arbetar grundat på antagandet att tyranner inte existerar runt dem själva eller att potentiella tyranner är egentligen bara egomaniska dårar som verkar på platser någon annanstans. Så är det inte i verkligheten.

Tyvärr, det finns väldigt, väldigt många människor idag, som innehar mer än vad som borde vara lovligt naiva föreställningar om att vår sociopolitiska dynamik drivs av en slags slumpmässig välvilja, en slags omtanke om andra och naturligtvis som alltid - lite otur! Jag är ledsen att behöva säga det, men tyvärr, det är helt enkelt inte så alls, och alla som tror på sådana dumheter är dömda att själva vara offer för tidvattnet av historia om och om igen.

Människor som resonerar så dömer sig själva till att till givna förutsättningar upprepa sitt beteende, det är nämligen därför vi är där vi nu är. Om tur är när omständigheter kommer till förberedelse, vad kan då möjligen otur tänkas vara för någonting?

Det finns inget som helst slumpmässigt eller ens tillfälligt i våra politiska system eller ekonomiska strukturers funktion. Det finns inga isolerade tyranner på andra platser, där den höga nivån på brottslingar enbart fungerar med hjälp av deras dumhet och okunnighet som ledstjärnor. Och medan det alltmer verkligen är kaos, så är detta kaos ändå alltid konstruerat, det är ingen tillfällighet alls. Dessa krishändelser skapas i botten av människor inom den Djupa Staten som ofta refererar till sig själva som ”globalister” eller ”internationalister”, och deras mål är ganska självklara och ibland öppet erkända: på toppen av deras lista finns alltid fullständig centralisering av regeringar och ekonomisk makt genom bankerna, vilket sedan accepteras av människor som vore det någonting bra för människorna själva. Globalisterna inom den Djupa Staten hoppas att kunna nå detta mål i första hand genom att utnyttja marionettpolitiker runt om i världen, liksom naturligtvis användningen av genomgripande internationella banker som massförstörelsevapen.

Deras strategiska historia är därför fylld av krig och ekonomiska katastrofer, som de oftast till avgörande delar har regisserat och skapat själva, med den övergripande målsättningen att gynna sig själva materiellt till ledning och det är alltså inte för att de är inkompetenta ur det perspektivet som de har lyckats så länge. Det är alltså för att de vill andra människor illa ur det allmänna perspektivet, de är egennyttiga - filosofiska materialister, men inte dumma – ur ett traditionellt rationellt egennyttigt perspektiv. De är dumma ur perspektivet av den allmänt hållbara utvecklingsriktningen och ja, givetvis vad avser den egna medvetna medvetenhet som möjliggör deras egen mer långsiktiga balans och förnöjsamhet – lycka.

Så att deras planeringshorisont med viss automatik kräver ett allt Djupare perspektiv med tiden, blir nödvändigt för att de inte skall tappa hoppet - bli hopplösa. De har nu blivit offer för sig själva.

I förlängningen, är kanske den farligaste lögn som cirkulerar i dag, den att centralbankerna är kaotiska verksamheter som leds av intellektuella idioter som inte har någon som helst aning om vad de gör. Detta är nonsens. Medan den ideologiska kulten av elitism och globalism möjligen är okunniga och monstruösa i sin medvetet medvetna kärna, är dessa människor ganska väl fungerande genom en historiskt framgångsrikt välorganiserad samverkan. Deras principer är uppenbart skadliga för mänskligheten, men deras strategier är invasiva och strategiskt intelligenta ur perspektivet av deras enskilda materiella nytta, till dess att de tvingas till att konkurrera med varandra.

Det är rätt; Det finns en konspiration som pågår och denna konspiration kräver skapandet av förstörelse för polarisering som täckning att dölja vad som egentligen pågår."

"Den bästa positionen för en tyrann eller despot att befinna sig i, åtminstone för att konsolidera makten, är tyranni genom ombud. Att någon annan klär skott för människor uttryckta missnöje. Meningen med att verka utan att synas!

Så vi tar det igen:

Neutral = Begrepp som påvisar förhållandet till en konflikt mellan två parter där alltså den ”neutrala” är den tredje part som leder konflikten genom strategin att verka utan att synas – och därmed slipper betala priset för den vinning som kommer av den skapade konflikten.

Det vill säga, de farligaste tyrannerna är de som människor inte känner igen som tyranner: tyrannerna som gömmer sig bakom rök, speglar, fågelskrämmor, marionettdockor och ansiktslösa organisationer. Den sämsta positionen för vanliga medborgare att befinna sig i är en falsk känsla av trygghet och förståelse för detta, en känsla som arbetar grundat på antagandet att tyranner inte existerar runt dem själva eller att potentiella tyranner är egentligen bara egomaniska dårar som verkar på platser någon annanstans. Så är det inte i verkligheten.

Tyvärr, det finns väldigt, väldigt många människor idag, som innehar mer än vad som borde vara lovligt naiva föreställningar om att vår sociopolitiska dynamik drivs av en slags slumpmässig välvilja, en slags omtanke om andra och naturligtvis som alltid - lite otur! Jag är ledsen att behöva säga det, men tyvärr, det är helt enkelt inte så alls, och alla som tror på sådana dumheter är dömda att själva vara offer för tidvattnet av historia om och om igen.

Människor som resonerar så dömer sig själva till att till givna förutsättningar upprepa sitt beteende, det är nämligen därför vi är där vi nu är. Om tur är när omständigheter kommer till förberedelse, vad kan då möjligen otur tänkas vara för någonting?

Det finns inget som helst slumpmässigt eller ens tillfälligt i våra politiska system eller ekonomiska strukturers funktion. Det finns inga isolerade tyranner på andra platser, där den höga nivån på brottslingar enbart fungerar med hjälp av deras dumhet och okunnighet som ledstjärnor. Och medan det alltmer verkligen är kaos, så är detta kaos ändå alltid konstruerat, det är ingen tillfällighet alls. Dessa krishändelser skapas i botten av människor inom den Djupa Staten som ofta refererar till sig själva som ”globalister” eller ”internationalister”, och deras mål är ganska självklara och ibland öppet erkända: på toppen av deras lista finns alltid fullständig centralisering av regeringar och ekonomisk makt genom bankerna, vilket sedan accepteras av människor som vore det någonting bra för människorna själva. Globalisterna inom den Djupa Staten hoppas att kunna nå detta mål i första hand genom att utnyttja marionettpolitiker runt om i världen, liksom naturligtvis användningen av genomgripande internationella banker som massförstörelsevapen.

Deras strategiska historia är därför fylld av krig och ekonomiska katastrofer, som de oftast till avgörande delar har regisserat och skapat själva, med den övergripande målsättningen att gynna sig själva materiellt till ledning och det är alltså inte för att de är inkompetenta ur det perspektivet som de har lyckats så länge. Det är alltså för att de vill andra människor illa ur det allmänna perspektivet, de är egennyttiga - filosofiska materialister, men inte dumma – ur ett traditionellt rationellt egennyttigt perspektiv. De är dumma ur perspektivet av den allmänt hållbara utvecklingsriktningen och ja, givetvis vad avser den egna medvetna medvetenhet som möjliggör deras egen mer långsiktiga balans och förnöjsamhet – lycka.

Så att deras planeringshorisont med viss automatik kräver ett allt Djupare perspektiv med tiden, blir nödvändigt för att de inte skall tappa hoppet - bli hopplösa. De har nu blivit offer för sig själva.

I förlängningen, är kanske den farligaste lögn som cirkulerar i dag, den att centralbankerna är kaotiska verksamheter som leds av intellektuella idioter som inte har någon som helst aning om vad de gör. Detta är nonsens. Medan den ideologiska kulten av elitism och globalism möjligen är okunniga och monstruösa i sin medvetet medvetna kärna, är dessa människor ganska väl fungerande genom en historiskt framgångsrikt välorganiserad samverkan. Deras principer är uppenbart skadliga för mänskligheten, men deras strategier är invasiva och strategiskt intelligenta ur perspektivet av deras enskilda materiella nytta, till dess att de tvingas till att konkurrera med varandra.

Det är rätt; Det finns en konspiration som pågår och denna konspiration kräver skapandet av förstörelse för polarisering som täckning att dölja vad som egentligen pågår."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram