Syntiserat Virus?

2020-05-02

Mattias Forsgren//

Är SARS-CoV-2 ett syntetiserat virus?

Asia Times skriver:

"The US National Institutes of Health (NIH) funded bat-coronavirus research in the Wuhan Institute of Virology in China to the tune of US$3.7 million, a recent article in the British newspaper Daily Mail revealed.

Back in October 2014, the US government had placed a federal moratorium on gain-of-function (GOF) research – altering natural pathogens to make them more deadly and infectious – as a result of rising fears about a possible pandemic caused by an accidental or deliberate release of these genetically engineered monster germs.

This was in part due to lab accidents at the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in July 2014 that raised questions about biosafety at US high-containment labs.

At that time, the CDC had closed two labs and halted some biological shipments in the wake of several incidents in which highly pathogenic microbes were mishandled by US government laboratories: an accidental shipment of live anthrax, the discovery of forgotten live smallpox samples and a newly revealed incident in which a dangerous influenza strain was accidentally shipped from the CDC to another lab.

As such in October 2014, because of public health concerns, the US government banned all federal funding on efforts to weaponize three viruses – influenza, Middle East respiratory syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (SARS)." (1)

Gain-of-function betyder att man manipulerar virus för att ge dem nya egenskaper. Teknikerna för det här är mycket sofistikerade och man kan klippa och klistra i arvsmassan precis hur man vill, och det lämnar inga som helst spår av mänsklig påverkan om man väljer att genomföra det på ett sådant sätt att det inte ska synas. (2)

Till att börja med har jag inte sagt att jag är övertygad om att det är frågan om ett medvetet använt biovapen.
Det kan mycket väl vara som nobelpristagaren i medicin och upptäckaren av HIV Luc Montagnier säger att det är ett virus som man använt för HIV-vaccinforskning som av misstag kommit ut ur laboratoriet. Teorin att det är ett naturligt virus ter sig allt mer osannolikt ju mer jag läser in mig på området. (3, 5)

Man kan ju tycka att idén om biovapen i sig låter idiotisk, för hur skall de användas utan att de sprids, både taktiskt och strategiskt är de svåra att förstå sig på. Men likt förbannat är biovapen något som använts genom historien många gånger; mongolerna sköt pestsmittade kroppar in i belägrade städer, amerikanska kolonisatörer delade ut smittkoppsinfekterade filtar till indianer, under Koreakriget experimenterade amerikanerna med att släppa infekterade loppor från flygplan.
(4)

Inom vissa grupper talas det med stor oro om överbefolkningen, att vi behöver minska jordens befolkning radikalt. Jag håller med om att denna våg av Corona-virus inte ser ut att ha till syfte att lösa det problemet.

Ifall det är ett biovapen så är det rimligen i huvudsak i form av en psykologisk operation det används. Observera att vi redan vet att framtagandet av sådana här virus pågår som ett samarbetsprojekt mellan USA och Kina.

Bakgrunden är att vi står inför enorma ekonomisk utmaningar, ägandet har enligt många bedömare aldrig genom världshistorien varit så snedfördelat som idag. Missnöjet pyser i de breda befolkningslagren, demonstrationer i Sydamerika, Frankrike, Hongkong, mycket starka populiströrelser på både höger- och vänsterflanken i USA. Kan du tänka dig att världens oligarker börjar känna att det börjar bli dags att göra ytterligare inskränkningar i demokratin, öka övervakningen, införa begränsningar för rörelse- och mötesfriheten?

Vad ser vi under Covid-19-krisen? Miljarder och åter miljarder överförs till de totalt överbelånade kasinobankerna. Hur hade publiken reagerat om de inte hade haft Cov-19 att oroa sig för.

Ungefär så går resonemanget bland dem som menar att det är frågan om en biovapenattack. Trump antyder att det handlar om att kollapsa ekonomin för att hindra att han blir omvald. Ser man vad som har hänt med arbetslösheten i USA som förmodligen var Trumps starkaste kort så kan man ju börja undra.

Många menar så klart att det är det mest hysteriskt självupptagna man har hört när Trump kommer med den typen av uttalanden. Delvis sant så klart, men om man har lyssnat på vad han har sagt vad gäller utrikespolitiken och vart han vill föra USA (i alla fall som det ser ut i vissas ögon) så kan man förstå att de inom det thinktank-underrättelse-militärindustriella komplexet som arbetar för att uppnå total hegemoni börjar bli mer en lite oroade över vad Trump håller på med. Han har mer eller mindre avslutat kriget i Syrien, återdragandet av trupper från Afghanistan ser faktiskt ut att kunna bli av. Han fortsätter att tala om goda relationer med Putin, utvecklingen i Ukraina är minst sagt intressant.

Det är många geopolitiska bedömare som menar att Trump håller på att avveckla USA som global hegemon, en partiell nedmontering av imperiet. Han har många gånger sagt vilken katastrof det var att satsa biljoner på meningslösa krig istället för att använda de resurserna för att bygga upp USA's infrastruktur. (Om det ens är en rimlig jämförelse kan diskuteras - vad hade hänt med dollarns värde ifall krigen inte blivit av skulle nog de som konspirerade för krigens genomförande invänt.) Det finns naturligtvis grupper i både Kina och Ryssland som fått sina positioner genom att odla sina relationer med hegemonen, landsförrädare, Quislingar om man vill se det med deras motståndares ögon.

Kan Covid-19 vara en operation genomförd av sådana Kinesiska Quislingar i samarbete med kriminella grupperingar inom det militärindustriella komplexet och oligarker inom läkemedelsindustrin? Fantasifullt? Kanske det. Svårt att föreställa sig att det faktiskt är så det förhåller sig? Förklara varför i så fall.

(1) (https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/)
(2) (https://medium.com/@yurideigin/lab-made-cov2-genealogy-through-the-lens-of-gain-of-function-research-f96dd7413748)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=fVMhd_6frIM
(4) https://www.globalresearch.ca/biological-weapons-useful-timely-factual-overview/5702842
(5) https://grantome.com/grant/NIH/R21-AI062246-02?fbclid=IwAR0DZJJfNbocAZxVECwsswGiLMPgvrBwNle4oOoq_oE1U7lIn9P8Q2kTy-E

 
 
Mattias Forsgren//
Är SARS-CoV-2 ett syntetiserat virus?

Asia Times skriver:

"The US National Institutes of Health (NIH) funded bat-coronavirus research in the Wuhan Institute of Virology in China to the tune of US$3.7 million, a recent article in the British newspaper Daily Mail revealed.

Back in October 2014, the US government had placed a federal moratorium on gain-of-function (GOF) research – altering natural pathogens to make them more deadly and infectious – as a result of rising fears about a possible pandemic caused by an accidental or deliberate release of these genetically engineered monster germs.

This was in part due to lab accidents at the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in July 2014 that raised questions about biosafety at US high-containment labs.

At that time, the CDC had closed two labs and halted some biological shipments in the wake of several incidents in which highly pathogenic microbes were mishandled by US government laboratories: an accidental shipment of live anthrax, the discovery of forgotten live smallpox samples and a newly revealed incident in which a dangerous influenza strain was accidentally shipped from the CDC to another lab.

As such in October 2014, because of public health concerns, the US government banned all federal funding on efforts to weaponize three viruses – influenza, Middle East respiratory syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (SARS)." (1)

Gain-of-function betyder att man manipulerar virus för att ge dem nya egenskaper. Teknikerna för det här är mycket sofistikerade och man kan klippa och klistra i arvsmassan precis hur man vill, och det lämnar inga som helst spår av mänsklig påverkan om man väljer att genomföra det på ett sådant sätt att det inte ska synas. (2)

Till att börja med har jag inte sagt att jag är övertygad om att det är frågan om ett medvetet använt biovapen.
Det kan mycket väl vara som nobelpristagaren i medicin och upptäckaren av HIV Luc Montagnier säger att det är ett virus som man använt för HIV-vaccinforskning som av misstag kommit ut ur laboratoriet. Teorin att det är ett naturligt virus ter sig allt mer osannolikt ju mer jag läser in mig på området. (3, 5)

Man kan ju tycka att idén om biovapen i sig låter idiotisk, för hur skall de användas utan att de sprids, både taktiskt och strategiskt är de svåra att förstå sig på. Men likt förbannat är biovapen något som använts genom historien många gånger; mongolerna sköt pestsmittade kroppar in i belägrade städer, amerikanska kolonisatörer delade ut smittkoppsinfekterade filtar till indianer, under Koreakriget experimenterade amerikanerna med att släppa infekterade loppor från flygplan.
(4)

Inom vissa grupper talas det med stor oro om överbefolkningen, att vi behöver minska jordens befolkning radikalt. Jag håller med om att denna våg av Corona-virus inte ser ut att ha till syfte att lösa det problemet.

Ifall det är ett biovapen så är det rimligen i huvudsak i form av en psykologisk operation det används. Observera att vi redan vet att framtagandet av sådana här virus pågår som ett samarbetsprojekt mellan USA och Kina.

Bakgrunden är att vi står inför enorma ekonomisk utmaningar, ägandet har enligt många bedömare aldrig genom världshistorien varit så snedfördelat som idag. Missnöjet pyser i de breda befolkningslagren, demonstrationer i Sydamerika, Frankrike, Hongkong, mycket starka populiströrelser på både höger- och vänsterflanken i USA. Kan du tänka dig att världens oligarker börjar känna att det börjar bli dags att göra ytterligare inskränkningar i demokratin, öka övervakningen, införa begränsningar för rörelse- och mötesfriheten?

Vad ser vi under Covid-19-krisen? Miljarder och åter miljarder överförs till de totalt överbelånade kasinobankerna. Hur hade publiken reagerat om de inte hade haft Cov-19 att oroa sig för.

Ungefär så går resonemanget bland dem som menar att det är frågan om en biovapenattack. Trump antyder att det handlar om att kollapsa ekonomin för att hindra att han blir omvald. Ser man vad som har hänt med arbetslösheten i USA som förmodligen var Trumps starkaste kort så kan man ju börja undra.

Många menar så klart att det är det mest hysteriskt självupptagna man har hört när Trump kommer med den typen av uttalanden. Delvis sant så klart, men om man har lyssnat på vad han har sagt vad gäller utrikespolitiken och vart han vill föra USA (i alla fall som det ser ut i vissas ögon) så kan man förstå att de inom det thinktank-underrättelse-militärindustriella komplexet som arbetar för att uppnå total hegemoni börjar bli mer en lite oroade över vad Trump håller på med. Han har mer eller mindre avslutat kriget i Syrien, återdragandet av trupper från Afghanistan ser faktiskt ut att kunna bli av. Han fortsätter att tala om goda relationer med Putin, utvecklingen i Ukraina är minst sagt intressant.

Det är många geopolitiska bedömare som menar att Trump håller på att avveckla USA som global hegemon, en partiell nedmontering av imperiet. Han har många gånger sagt vilken katastrof det var att satsa biljoner på meningslösa krig istället för att använda de resurserna för att bygga upp USA's infrastruktur. (Om det ens är en rimlig jämförelse kan diskuteras - vad hade hänt med dollarns värde ifall krigen inte blivit av skulle nog de som konspirerade för krigens genomförande invänt.) Det finns naturligtvis grupper i både Kina och Ryssland som fått sina positioner genom att odla sina relationer med hegemonen, landsförrädare, Quislingar om man vill se det med deras motståndares ögon.

Kan Covid-19 vara en operation genomförd av sådana Kinesiska Quislingar i samarbete med kriminella grupperingar inom det militärindustriella komplexet och oligarker inom läkemedelsindustrin? Fantasifullt? Kanske det. Svårt att föreställa sig att det faktiskt är så det förhåller sig? Förklara varför i så fall.

(1) (https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/)
(2) (https://medium.com/@yurideigin/lab-made-cov2-genealogy-through-the-lens-of-gain-of-function-research-f96dd7413748)
(3) https://www.youtube.com/watch?v=fVMhd_6frIM
(4) https://www.globalresearch.ca/biological-weapons-useful-timely-factual-overview/5702842
(5) https://grantome.com/grant/NIH/R21-AI062246-02?fbclid=IwAR0DZJJfNbocAZxVECwsswGiLMPgvrBwNle4oOoq_oE1U7lIn9P8Q2kTy-E

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram