Sven "Ingevis" Dufva

2020-04-28

Men nu jävlar har det allt gått bra långt när Dufveri sarkasmerna på denna sida plagieras av de presstituerade.

Ja naturligtvis då även helt bortsett från att Åsa Nisse på Brunkerbergsåsen på Inge-vis kan påverka bankerna skapande av lån.

”Ett dåligt huvud hade han”, skaldade Johan Ludvig Runeberg, ”men hjärtat det var gott”.

Stefan Ingves är märkbart inspirerad av berättelsen om Sven Dufva från Runebergs Fänrik Stål Sägner.

I intervjuer återkommer Riksbankschefen till soldaten som ”kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok”.

Det som finlandssvenske Ingves verkar uppskatta är inte soldatens intellekt, utan envisheten. Närmast ensam stod han på en spång och hindrade den ryska armen att ta sig över ån.

”När man jobbar åt staten så finns det tillfällen i livet när någon måste stå där. Ungefär som Sven Dufva”, sa Stefan Ingves till Tidningen Vi häromveckan.

Med den inställningen i ryggen har Ingves bekämpat bankkriser i Sverige på 1990-talet och 2008/2009, och internationellt däremellan.

Riksbankens har lanserat en lång rad åtgärder för att bekämpa coronapandemins skadeverkningar. Effekten har hittills varit blandad.

Riksbankens största åtgärd har varit 500-miljardersprogrammet, där affärsbankerna erbjuds låna pengar för att låna vidare till företag. Vid de första fem tillfällena erbjöds 100 miljarder vardera, men bankerna lånade då sammanlagt mindre än 150 miljarder.

I förra veckan vidgades programmet att även gälla lån till enskilda företagare. Men när Riksbanken erbjöd bankerna att låna 50 miljarder för enskilda var det 0 (!) intresserade.

Redan efter första erbjudandet sa flera banker till SvD att de inte behövde pengarna. Regeringens företagsakut som ska ta hand om nästa steg, att garantera lån från bankerna till företagen, har bara medverkat till lån på 39 miljarder.

Bankens näst största insats har varit stödköp av finansiella värdepapper för maximalt 300 miljarder kronor. Där har utfallet varit spretigt.

Finansmarknaden har formligen sprungit benen av sig för att sälja bostadsobligationer till Riksbanken. Hittills har banken köpt bostadspapper för 55 miljarder kronor, där marknaden velat sälja nära 170 miljarder.

Då har intresset för att bli av med företagsobligationer varit långt ljummare. Där har Riksbanken erbjudit sig att köpa 16 miljarder, men bara köpt för 5 miljarder.

Företagare har ändå klagat på att köpen varit för små, och alltför inriktade mot företag med hög kreditvärdighet. Fastighetsprofilen Ilja Batljan har kallat dem för ”ett kommatecken i sammanhanget”.

Men liksom för bostadsobligationer verkar Riksbankens ambition med stödköpen ha varit främst att olja marknaderna, inte att fungera som direkt företagsstöd. Och som sådana verkar stödköpen ha fungerat. Företagsobligationsmarknaden som varit mest utsatt väcktes till exempel till liv igen av stödköpen.

Ett annat exempel, vid sidan av företagslånen, som visar att Riksbanken insatser inte riktigt är behövda gäller lånen i amerikanska dollar som erbjudits under krisen. Där har bara 2 miljarder av erbjudna 40 nyttjats av bankerna.

Samtidigt har Riksbanken alltså valt att hålla räntan kvar vid 0 procent. Så även vid veckans möte. I övrig var det i princip inga nya större åtgärder som kommunicerades i beslutet.

Kanske ruvar där en insikt att denna gång är Stefan Ingves jobb inte att stå där som Sven Dufva på spången. Att det som banken förmår att göra i coronapandemin bara räcker så långt.

Och att jobbet nu kanske mer är att vara trossen som underlättar för andra att ta kampen."

I det här läget kan man väl bara säga - snacka om att få rätt i allt...

ANALYS. Ingen räntesänkning, inga större förändringar av befintliga stödåtgärder och inga nya heller. Det blev resultatet av tisdagens riksbanksbesked. Har riksbankschefen insett sina begränsningar?
”Det bedöms inte vara motiverat att just nu att försöka öka efterfrågan genom att sänka räntan när nedgången i ekonomin beror på införda restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning”, konstaterar banken i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Beskedet följer en diskussion om Riksbanken skulle välja att sänka räntan för att hålla ångan i svensk ekonomi uppe eller inte. Banken höjde räntan till 0 procent i slutet av 2019, en nivå den har legat på sedan dess.

Höjningen innebar att styrräntan inte längre låg på minus för första gången sedan 2015. Som lägst var räntan på minus 0,5 procent, en nivå den låg på mellan 2016 och 2019.

Stefan Ingves har flera gånger indikerat att en räntesänkning inte är på bordet i nuläget.

– 0,25 procent på räntan är inte vad som löser Sveriges ekonomiska problem, det är att finräkna. Då är det väldigt mycket viktigare de åtgärder vi tar till i dagsläget, sade Stefan Ingves vid en pressträff under tisdagen.

Ingves och Riksbanken säger dock att de inte utesluter att en räntesänkning kan bli av om det bedöms att det skulle göra skillnad.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB och tidigare ansvarig för Riksbankens penninganalys, tycker att bankens beslut att lämna räntan oförändrad är bra.

– Det var enormt viktigt att Riksbanken inte sänkte räntan i det här läget. Det är fel medicin att använda i den här kollapsen i realekonomin, säger han till SvD.

Bergqvist anser att minusränta skapar mer problem än det löser, framförallt genom att skapa osäkerhet, att det kan försvaga den svenska kronan och försämra bankers lönsamhet.

Banker som Riksbanken i dag i stället stöttar genom att erbjuda billiga lån och kreditgarantier. Utöver det har Riksbanken använt flera andra verktyg som de har tillgängliga. Det handlar bland annat om stora program för att stödköpa obligationer och värdepapper.

Förutom vanliga statsobligationer har Riksbanken för första gången någonsin erbjudit sig att köpa mer osäkra företagscertifikat för flera miljarder kronor. Totalt har Riksbanken sagt att de spenderar 300 miljarder kronor på dessa värdepapper.

Den svenska centralbanken har fått kritik för att få banker och företag har tagit erbjudandet om att sälja värdepapper till Riksbanken. Kritik Robert Bergqvist inte anser att det finns fog för i dagsläget.

– Det är lite tidigt att dra den slutsatsen. De finns i bakgrunden som ett skyddsnät och det är oerhört viktigt för svensk ekonomi, säger han.

Riksbanken sade att den kommer fortsätta dessa stödköp men gav i dag inte något besked om Riksbanken ska spendera mer än de just tidigare indikerade 300 miljarder kronorna. Den lämnade dock dörren öppen för att nya beslut och åtgärder kan komma med kort notis:

”Den framtida ekonomiska utvecklingen är visserligen genuint osäker,” skriver Riksbanken och fortsätter: ”Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att anpassas till den ekonomiska utvecklingen.”

https://www.svd.se/riksbanken-lamnar-rantan-oforandrad-6kzh

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram