Telekominfrastruktur & Stater

2020-02-13

Tadaaaaaa

" Kristina Sandklef ger båda sidorna rätt i sin kritik. ”Alla lyssnar på alla”, oavsett om det handlar om infrastruktur från Ericsson eller Huawei:

– Jag tycker att man ändå ska vara realistisk med båda två, säger hon och förklarar att man får fundera på vem man vill bli avlyssnad av, eftersom alla kan avlyssna alla.

Hon lägger sedan till:

– Man kanske ska vara så svartsynt att det är så världen funkar."

Och:

" Det finns många orsaker till att stater har ”bakdörrar” inom telekominfrastruktur för att kunna avlyssna medborgare. Detta kan röra sig om att upptäcka hot mot rikets säkerhet, terrorism eller organiserad brottslighet."

Fast nu var det ju en fråga om kontroll över telekominfrastrukturen, och därför vidare:

" Den stora skillnaden med Huawei jämfört med till exempel Ericsson är enligt Kristina Sandklef att företaget inte är oberoende från kinesiska staten.

– Det finns andra drivkrafter hos Huawei som är viktiga att komma ihåg, säger hon och återkommer flera gånger till den stora osäkerheten i exakt hur nära Huawei står den kinesiska partistaten.

– Man måste komma ihåg vad Kina är för slags land: det är inte en västerländsk demokrati med yttrandefrihet.

Samtidigt flaggar hon för att USA har visat ett mycket stort intresse för Ericsson och man kan fundera över anledningarna.

– Sannolikt är det för att telekom används för avlyssning, säger hon och konstaterar krasst att hennes telefonsamtal med SvD säkerligen är avlyssnat av någon."

Därför tar vi ingressen till den förra delningen om Crypto AG igen:

" Kina har alltid behandlat Nokia och Ericsson rättvist i byggandet av 5G-nät", sade uttalandet från Peking och tillade att företagen fick utrusta sina egna inhemska nätverk. "Vi vill inte se utvecklingen av europeiska företag i Kina påverkas på grund av diskriminering av Huawei och protektionism i Frankrike och andra europeiska länder."

USA och några av dess allierade anklagar det Shenzhen-baserade företaget för att spionera för den kinesiska regeringen och för att de utgör ett säkerhetshot. Huawei och den kinesiska regeringen har upprepade gånger förnekat anklagelserna. Förra månaden sa chefen för den franska nationella cybersecurity-byrån ANSSI, Guillaume Poupard, att den inte hittade några bevis för att stödja de USA-ledda påståendena.

"Det finns ingen Huawei-rykande-pistol idag i Europa," sa Poupard i en intervju med Bloomberg News. ”Det finns ingen situation med att Huawei bedrivit massivt spionage i Europa. På andra håll kanske det är annorlunda, men inte i Europa. ”

Man får ju nära nog intrycket av att detta har koordinerats mellan Donald Trump och Xi Jinping...

Ja, det börjar faktiskt nära nog se ut som att själva bevisningen faktiskt har en roll att spela...

"Om USA upptäcker Huaweis överträdelser begär vi högtidligen USA att avslöja specifika bevis i stället för att använda media för att sprida rykten," avslutade den kinesiska teknikfirman. Och när man ändå är i farten kan man ju kanske även ta upp om ifall andra i så fall har gjort detsamma....annars kanske det kommer bli svårt att få det fastställt...

Nyheten kommer bara några dagar efter att Washington Post avslöjade att US Central Intelligence Agency (CIA) hade använt ett krypteringsföretag - Crypto AG - för att spionera på flera länder i årtionden, trots att amerikanska tjänstemän anklagade Huawei för att spionera på klienter för den kinesiska regeringen. Både Huawei och den kinesiska regeringen har skarpt och upprepade gånger fördömt anklagelserna som falska.

Så först måste opinionen för förekomstens faktiska existens etableras, sedan kan man ta nästa steg.

Företaget Crypto AG har kritiserats för att sälja bakdörrprodukter till förmån för de amerikanska, brittiska och tyska nationella signalspaningsbyråerna, National Security Agency (NSA), Government Communications Headquarters (GCHQ) respektive BND.

Den 11 februari 2020 avslöjade Washington Post , ZDF och SRF att Crypto AG i hemlighet ägs av CIA i ett mycket klassificerat partnerskap med västtysk underrättelse, och spionorganen kunde lätt bryta koderna används för att skicka krypterade meddelanden. Operationen var först känd med kodnamnet "Thesaurus" som i sin tur kommer från grekiska θησαυρός ( thēsauros ) "skatt, skattkammare, lager"och senare "Rubicon" punkten utan återvändo.

Vi måste göra en lite avstickare här som är viktig:

Yves Gyldén föddes medan fadern Olof Gyldén (född 1867) tjänstgjorde som svensk diplomat (ministerresident) i Frankrike, och hade en fransk mor, Yvonne Hédal. Hans farfar var Hugo Gyldén. Som ung bodde han också i Argentina (1908-1911), under faderns tjänstgöring där. Han tog studentexamen 1914, reservofficersexamen 1917, och examen från förvaltningshögskolan École de préparation à la vie publique i Paris 1924. Med sin internationella bakgrund arbetade Gyldén med export för olika företag. 1919-1927 var han exportchef för Huileries de Boubaix et d’Odessa i Paris, var 1928-1939 verksam som delägare i faderns företag och 1932-1939 som auktoriserad översättare (franska). Från 1939 var han exportchef vid Astra...., och 1940 tjänstgjorde han som värnpliktig löjtnant.

Yves Gyldén hade ett stort intresse för kryptografi, i kombination med både språklig och matematisk begåvning, och skall ha börjat med hemlig skrift redan som barn. Även hans far Olof Gyldén skall ha delat det kryptografiska intresset, och var i ett tidigt skede affärskollega till Arvid Gerhard Damm i hans firma Aktiebolaget Cryptograph. Yves Gyldén skrev flera artiklar på franska i ämnet i Revue International de Criminalistique, och gav 1931 ut en svenskspråkig bok, Chifferbyråernas insatser i världskriget till lands.[5] Han anlitades som lärare i kryptografi och kryptoanalys vid flera militära skolor, och räknades under 1930-talet som den svenska pionjären och främsta experten på ämnet.

Boris Hagelin tog i början på 1920-talet över ledningen för AB Cryptograph, gjorde "egna" uppfinningar och bantade sedemera krypteringsmaskinen till ett absolut minimum. Den gick ner i fickan på en soldat. Han "fick" genom Gyldén och Investor en beställning på 5 000 maskiner från Frankrike, som lustigt nog - och bara såå väldigt passande, tadaaa - LM Ericsson i Colombia skulle tillverka. Man gjorde sedan inte en enda maskin till i den fabriken.... Alla levererades inte före Frankrikes sammanbrott i andra världskriget, men Boris fick 1934 franska hederslegionen för sin insats. Maskinen beställdes även av svenska staten, vilket 1939 gjorde honom till riddare av Vasaorden.

Operationen skulle alltså senare gå under namnet ”Rubicon” och Sverige var inte exakt häpnadsväckande nog ett av minst fyra länder – tillsammans med Israel, Schweiz och Storbritannien – som kände till den eller mottog hemlig information från USA och Västtyskland. " Att ha tillgång till konstruktionen ifråga kan ju möjligen har utgjort ett argument i saken,

Under 1960-talet började Crypto AG samarbeta öppet med andra europeiska kommunikationsföretag som Siemens, Ericsson och Kongsberg - bolag som i alla händelser sedemera helt kontrollerades av Investor.

Snabbspolning till idag:

Så vi börjar så här, vi ställer oss frågan - om Huawei spionerar på hela världen åt den kinesiska staten, enligt den Djupa Staten, så varför tillåts då Ericsson överhuvudtaget ens vara kvar i Kina? Kineserna ser alltså ingen risk alls för att Ericsson spionerar på dem?

Och då skall man i detta ha fullständigt glasklart för sig att Ericsson faktiskt åkte fast i Kina för att avlyssna genom sin transmission redan i början på 1990-talet....

Och de amerikanska företag som anklagas för dessa spionage för amerikansk räkning, de skulle då mer exakt vara vilka då? Ja, för det är väl ändå inte på så vis att USA faktiskt använder sig av en särskild och utländsk entreprenör gällande transmissionen för att bedriva denna typ av verksamhet, typ som ett företag som ändå är ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse, men så illa kan det väl ändå inte vara.... - vi kan väl säga att risken för att Ericssons kursutveckling blir fallande, den är nog milt sagt påtaglig just nu.

Om vi sedan lägger ihop den delen, med att Kina även faktiskt utreder Ericsson för de licensavgifter man kräver av aktiva i systemen, ja då ser det ju lite skrynkligt ut faktiskt, milt uttryckt! Ericsson måste ju rimligtvis finnas i systemen för att kunna kräva avgifter av andra....

BTW: 1994 köpte Crypto AG InfoGuard AG, ett företag som erbjuder krypteringslösningar till banker. Sådana måste ju kunna kommunicera med varandra...

Och som vanligt:

”2009 fick ett företag som kallas Ericsson tillåtelse från amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtryckarregimer, bland annat Sudan, Syrien och Iran. Vissa av dessa regimer använder den tekniken för att avlyssna och kontrollera sina egna invånare.”

Sade Trump 2016 för att sedan rikta världens fokus på Huawei…
The Chinese te

NU är det ta mig fan helt omöjligt att inte begripa i alla fall grunden!
svd.se
Huawei trappar upp ordkriget ordentligt med USA efter anklagelser om att…
Huawei trappar upp ordkriget ordentligt med USA efter anklagelser om att de obemärkt kan avlyssna data i sina system. Nu säger telekomjätten att nya avslöjanden om CIA bevisar att USA är skyldigt till den olagliga avlyssning landet anklagar Kina för.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram