Psykopati

2020-01-30

Du anar verkligen inte oråd när du ser en lista som denna?

Du kan inte se vad detta med psykopati egentligen är för någonting, alltså om man tar ett axplock av schablonerna?

Talför och ytlig charm
-
Grandios uppskattning av jaget
-
Behov av stimulering
-
Manipulativ och listig
-
Fullständig brist på ånger eller skuld
-
Patologisk lögnare
-
Har en parasitisk livsstil, som ofta tvingar sig på och tar från andra
-
Har en historia av tidiga beteendeproblem
-
Över-impulsiv
-
Är mycket ansvarslösa
-
Det går inte att ta ansvar för handlingar
-
Det går inte att åta sig till långsiktiga relationer
-
Historia om ungdomskriminalitet
-
Visa kriminell mångsidighet
-
Upplever en "återkallelse av villkorad frisläppning"
-
Saknar realistiska långsiktiga mål
-
Historik om promiskuöst sexuellt beteende
-
Har dåliga beteendekontroller
-
Är ömtåliga och saknar empati
-
Har en "grund påverkan" (psykopater visar brist på känslor när en känslomässig reaktion är lämplig.)
-

Den som inte ser detta för vad det egentligen är, sitter nog rätt skrynkligt till i förhållande till sig själv och bör tänka efter lite till, NU.

Att begreppet har torgförts medialt på det sätt som det har gjorts, borde i sig kunna väcka döda...

Ola Huru Ja det gäller väl att rätta sig i ledet och inte sticka ut. Du skall helst vara en själsligt död grå varelse.

Carl Norberg Ja är det inte märkligt vilket effektsökeri som kan bedrivas med hjälp av att styra värdeladdningen av ord. 😉

Inte en enda av schablonerna håller streck för den allra minsta kritiska granskning!

Jarka Zintel Eller bara låtsas att man är själsligt död , lätt styrd varelse och göra sitt.

Carl Norberg Ja sköt dig själv och skit i andra, men du skall ändå förvånas över att samhället faller sönder...

Jarka Zintel  Att göra sitt betyder inte enbart egen nytta.

Jon Kjölstad Den som råkat ut för en psykopat vet att psykopati är på riktigt.

Carl Norberg Och du menar alltså att ett givet beteende enbart grundas på psykopati?

Jon Kjölstad  Såvitt jag kunnat se, ja.
 
Grewe Conny Så var och när börjar respektive slutar ett beteende vara psykopatiskt?
Carl Norberg Enligt vem och varför?
 
Grewe Conny Alltid den där detaljen med vem som avgör vad som är vad och på vilken grund.
 
Carl Norberg Ja men man kan ju förklara det med att stigmatisera en person istället för att kritisera beteendet, så slipper man ju bli av med problemet....
 
Grewe Conny Problembehållningsbeteende.
 
 
Sabina Pasanen Finns nog en och annan smygpsykopat enligt kriterierna ovan 😂
 
Maria Norström Fråga mig om hur psykopater beter sig 🤔🤔🤔
Jag har varit gift med en och hade ett företag tillsammans med.
Tog mig ur detta trots att jag hade mer än en fot i graven. Jag kan säga att det var en bragd att ta sig ur detta helvete levande 🤔🤔🤔
Detta har gett mig en livserfarenhet som heter duga..sen att jag känner igen detta hos många ledande politiker.. Vilket andra antagligen inte är medvetna om..🤔🤔🤔
 
Carl Norberg Så inget av vad som har inträffat hade kunnat inträffa utan begreppet psykopat?
 
Egen vinnings skull är vad det är, det är inte annat än egennytta.
 
Maria Norström I mitt fall så hade det som inträffat inte hänt om personen/ psykopaten varit en mänsklig person.
Personen i fråga var inte ens mänsklig mot sina barn.
Läser man och studerar om dessa , är de sällan elaka och beräknande mot sina barn..😪😪
 
Carl Norberg Menar du att personen i fråga inte var en människa?
 
 
Maria Norström  Det  är verkligen en fråga jag ställt mig..
Var han en individ med bockfot och svans🤔🤔🤔
Eller vad var han ..
???
 
Carl Norberg Eller var det Du som var mer naiv än vad som var tillrådligt i den relationen?
 
Maria Norström Psykopater har en fingertoppskänsla att hitta rätt personer att utnyttja.
De lägger sin intelligens på att lista ut hur de kan manipulera sitt offer.
 
Carl Norberg Jaget springer ur betraktelsen av självet, som i sin tur är ögonblicksbilden av själen över tid med egots inverkan.

Så vad i detta är det som reser krav på diagnosticering och varför?

Är det inte bara ett faktum?

 
Maria Norström Lever man nära en psykopat så blir man så enormt manipulerad och förminskad för att psykopaten kan utnyttja en maximalt.
När / om man tar sig ur detta , behöver man bättra på sin självkänsla enormt för att komma tillbaka till ett normalt liv igen.
Därför är det nödvändigt att få reda på i efterhand se och läsa om ..vad man egentligen har varit med om..Att det verkligen var SÅ HEMSKT..nedvärderande mm..
Annars kan man inte få perspektiv på det upplevda man varit med om..
Hur psykopaters tillvägagångssätt går till..
För att verkligen se att det jag varit med om verkligen ÄR SANT.
 
Carl Norberg Att bli utnyttjad av andra är väl knappast någonting annat än enskild nyttomaximering för den nyttjande parten?

Eftersom ingen kan utveckla någon annan än sig själv så är det nödvändigt med självrannsakan, det är helt riktigt.

Man kan se det som att en persons naivitet inte sällan blir en annans persons psykopati.

Fool me once shame on you, fool me twice shame on me...

 
Maria Norström Psykopater har en fingertoppskänsla att hitta rätt personer att utnyttja..där har du svaret.
 
Carl Norberg Så vem ansvar för vad gällande egna tankar och känslor?
 
Maria Norström  Psykopater har inga känslor eller samvete.
 
Carl Norberg Lustigt att du nämner att psykopater, i så fall, skulle besitta en bättre förmåga till att bedöma känslor, trots att de uppges sakna förmåga att uppleva känslor till en eller annan omfattning...

Låter inte det i alla fall lite motsägelsefullt?

 
Maria Norström De har lärt sig hur spelet går till för att styra andra människor.
Till sin egen vinnings skull.
Det är ett dubbel spel.
 
Carl Norberg Hur vet någon som inte är psykopat någonting sådant?
 
Maria Norström Det här du väl sett i politiken samt i den djupa staten..allt är ett dubbel spel
 
Du kan studera det i många skrifter.
 
Carl Norberg  Det är inget svar på min fråga!

Hur kan någon som inte är psykopat veta att en psykopat inte kan uppleva känslor eller inte har något samvete?

 
Ja beteendet är välkänt och dessutom fanns det beteendet före att psykopaten dök upp i medierna och ännu dummare - en gång i tiden så sågs samma beteende inte ens som klandervärt.
 
Maria Norström Det märker man efter erfarenhet när man känner en psykopat så väl som jag gjorde.
De upprepar sig och utnyttjar sina barn på ett sätt som är omänskligt,
Ett beteende som de INTE skulle klara av att utsättas för själva.
 
Carl Norberg Du verkar ha lite svårt att förstå att begreppet psykopat ovillkorligen måste vara ett relativt begrepp, vilket i sin tur innebär att alla individer kan vara psykopater relativt någon annan individ.
 
 
Maria Norström Nej det är inte ett relativt begrepp.
 
 
Carl Norberg Så var exakt går då gränserna - inom vilket intervall - och kan den enda människan på jorden vara psykopat?
 
Maria Norström En psykopat är en omänsklig person som utnyttjar andra för sin egen vinnings skull. På ett sätt för att förminska motparten . På ett psykopatiskt sätt att motparten ska tro att det INTE är psykopatens vilja som orsakat tvisten utan det är något helt annat..
Alltså ett teater spel och när de sett att detta fungerat känner de en triumf ..

Intervall ???
.. vet ej vad du menar..

Nu har jag berättat så mycket om detta så du är säkert FULLÄRD Carl 😀

 
Carl Norberg Jag ha studerat en enorm mängd människor under mycket lång tid i alla möjliga sammanhang och omständigheter av mer extrem natur. Jag har sett fler berusade och påtända människor än vad du sannolikt kan fantisera om och jag har utifrån detta mycket svårt att se hela saken som annat än dynamik i relationer, baserat på individers egen självbild och uppfattning.
 
Maria Norström  Att se påtända och berusade människor är något helt annat
 
Carl Norberg Jag har sett en del nyktra också - hela spektrat utan spärrar och dessutom en hel massa människor som samhället har klassat som psykopater....
Du anar verkligen inte oråd när du ser en lista som denna?
Du kan inte se vad detta med psykopati egentligen är för någonting, alltså om man tar ett axplock av schablonerna?
Talför och ytlig charm
-
Grandios uppskattning av jaget
-
Behov av stimulering
-
Manipulativ och listig
-
Fullständig brist på ånger eller skuld
-
Patologisk lögnare
-
Har en parasitisk livsstil, som ofta tvingar sig på och tar från andra
-
Har en historia av tidiga beteendeproblem
-
Över-impulsiv
-
Är mycket ansvarslösa
-
Det går inte att ta ansvar för handlingar
-
Det går inte att åta sig till långsiktiga relationer
-
Historia om ungdomskriminalitet
-
Visa kriminell mångsidighet
-
Upplever en "återkallelse av villkorad frisläppning"
-
Saknar realistiska långsiktiga mål
-
Historik om promiskuöst sexuellt beteende
-
Har dåliga beteendekontroller
-
Är ömtåliga och saknar empati
-
Har en "grund påverkan" (psykopater visar brist på känslor när en känslomässig reaktion är lämplig.)
-
Den som inte ser detta för vad det egentligen är, sitter nog rätt skrynkligt till i förhållande till sig själv och bör tänka efter lite till, NU.
Att begreppet har torgförts medialt på det sätt som det har gjorts, borde i sig kunna väcka döda...

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram