Ekonomikollaps

2020-01-30
Denna obevekliga, svåra nedgång i exempelvis detaljhandeln är inte bara symptom på någon slags ”recession”. En kollaps av denna storleksordning och varaktighet – i en konsumtionsdriven ekonomi – kan bara vara symptom på att någonting avgörande har gått sönder och inte går att laga. Här måste det förstås att uttrycket ”konsumtionsdriven . ekonomi” i sig är ingenting annat än en ekonomisk omskrivning för en döende ekonomi – i hela västvärlden. Det finns helt enkelt för mycket skulder med en räntekostnad som måste försörjas - alla pengars principvärde är räntebelastad skuld.

Vad gör en ekonomi när den inte längre producerar tillräckligt med varor för att betala sina egna räkningar? Eller när nu alltså varje ny enhet betalningsmedel i sig själv för med sig mer ickeproduktiv finansiell belastning in i ekonomin än vad den tillför produktiv nytta. Jo, ekonomin ”konsumerar sig”själv, vilket betyder att den kannibaliserar på sig själv (dvs förbrukar) alla ackumulerade tillgångar i samhället och för över dessa till Banken. Och när ”konsument-ekonomin” har kannibaliserat allt som kallas för materiell rikedom? Så vänder sig människorna till skuld – till banken – för de tror givetvis på att de fortfarande ”äger” sina hus och kan lösa skuldproblem och deras räntekostnadsproblematik, med ännu mer räntebelastad skuld och så vidare.

Som en fråga om aritmetik, så kan ingen ekonomi stapla upp mer och mer räntebelastad skuld för evigt, inte ens i enlighet med voodooekonomicharlatanekon
omiska mantran. Vad händer när en döende konsumentekonomi har Införskaffat / lånat upp hela skulden som den är i stånd att absorbera den ackumulerade räntekostnaden av? Vi får den svenska ekonomin – eller någon annan ekonomi i väst, vilken som helst.

Denna döende ekonomi är nu så löjligt överbelastad med räntebelastade skulder (offentliga, privata och företags) att det har blivit omöjligt för den att ens upprätthålla sin konsumtionsnivå genom skuldbelastad offentlig konsumtion, när den har betalat de massiva och ständigt ökande kostnaden för räntorna på dessa skulder. Den blodsugande parasitbanken, denna ”insamlare” av alla dessa räntebetalningar har nu gjort så att ekonomin inte längre ens kan trampa vatten, inte ens med maximal så kallad ”stimulans,” det finns inte ens en tillstymmelse till möjlig trovärdighet kvar för detta systems långsiktiga möjliga funktion.

För att dölja denna dödsspiral, har regeringen (som alla Anglozionistiska västerländska regimer, bankerna är nämligen styrda av mystiska blodsugande religiösa judar och rymdödlor...) därför exempelvis vägrat att anpassa sin förtroendeskapande ”detaljhandels” siffra för inflation, som berättar helt patetiskt löjliga ekonomiska lögner, som hävdar att den officiella ”inflationstakten” är nära noll - eller vad som faller i smaken för dagen, även fast vi ser aktie och fastighetspriserna fortfarande stiga i en aldrig tidigare skådad takt för att inte allt bara skall falla samman. Vi har sedan länge övergått från en konsumtinsdriven ekonomi till en bolåneprisstyrd ekonomi, smart va.... 

Men medan du kan ljuga om en ekonomisk kollaps för populationer bestående av lobotomerade Kamikazelämlar, så kan du inte dölja att det ekonomiska det kommande blodbadet framkallar en kollaps i verkligheten – för evigt.

Således hittills, ungefär vart åttonde år, har Banken och dess politiska tjänstemän inom den Djupa Staten tidigare iscensatt en officiell ”krasch” för att skapa en minskad skuldbelastning - alltså genom att tömma ur skuldbelastning ur marknader. Något som alltså tidigare har utlöst kollaps i våra bubblor på exempelvis aktie eller bostadsmarknaderna, vilket utlöst en kortsiktig ekonomisk chock för att hantera den finansiella tillgångsprisinflationen – deflatera övervärderingen i priset på aktier i förhållande till avkastningen, och för att bibehålla förtroendet för systemet. 

Så de flesta av ”krascherna” i sig är helt enkelt våra korrupta bankägda regeringar som delvis justerar sina tidigare ekonomiska lögner, genom att delvis erkänna denna ekonomiska dödsspiral. Allt för att skydda Bankens rätt att fortsätta detta för samhället helt dysfunktionella valutafinansiella system.

Med kraschen ’08 nu nästan 12 år bakom oss när vi ser i våra backspeglar, så kan detta bara betyda att nästa krasch nu är nära även ur detta det kortare cykliska politiska perspektivet. För vi vet också att nästa krasch kommer att komma mycket snart och eftersom dessa krascher är avsiktligt tidsinställda att sammanfalla med de politiska cyklerna och det spelet, det är nu över. Så nu återstår haveriet av systemet ur ett metacykliskt perspektiv, skulderna på valuta i sig själv skall haverera.

Så när vi nu närmar oss slutet av ännu en Bankens bubbla-och-krasch cykel av finansiella bedrägerier, så kommer denna bubbla-och-krasch därför att vara mycket annorlunda – den kommer att skilja sig från alla / varje bubbla-and-krasch vi någonsin har sett i våra ekonomier. Den senaste bubbel och-krasch cykeln, kraschen ’08, slutade med att korrupta regimer i väst redan bankrutta av Big Bank ”bail-outs” - "pressades" av Banken för att inte Banken skulle haverera hela regimernas ekonomier.

Vi vet att dessa regimer alla egentligen är i konkurs, eftersom ingen av dem har råd att betala den ackumulerade räntekostnaden på sina massiva, skulder. Nu är alltså hela det västerländska systemet skuldmättat.

Vad som är underförstått när en samling av konkursade ekonomier kraschar, eftersom de finansiella systemen i alla dessa ekonomier medvetet har kedjats ihop av bankirerna som dominobrickor för att öka riskspridningen - absorptionsförmågan, så innebär detta helt enkelt, ”slutet” (det vill säga skuld Jubiléet – jubelåret – skuldavskrivningen).

Men som vi nu alltså ser hos dessa, hos alla våra västra, fascistiska, marionett-regimer som förbjuder offentliga protester, vill förbjuda yttrandefriheten och använder sin ”hemliga polis”, är vad som blir det mer-sannolika medlet det att Banken väljer att försöka arrangera ännu mer skräckinjagande ofredstillstånd - även på hemmaplan för att i ”dimman av kriget” bevara sin Old World Order - rebranded som NWO - där man hoppas, hoppas och hoppas på att det kan dölja hela denna ekonomiska ruttna förödelse som Banken har åstadkommit och på något sätt kunna behålla sitt korrupta strypgrepp på den politiska makten, sin finansiella styrka och sin mediala propagandamaskin, sitt militärindustriella komplex med sitt underrättelsetjänstkollekt
iv - sin Djupa Stat.

Ljuset från verkligheten skingrar mörkret och det rullar dit som det lutar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram