Rädslan För Den Sanning Som Bättre Beskriver Verkligheten

2020-01-29
Detta är den situation som vi befinner oss i. Var och en av oss måste välja vilken riktning på livets väg som den vill ta. De flesta människor följer flocken, är att förbli instängd i boxen, men den person som vill veta sanningen - alltså att sanningen hela tiden mer skall beskriva verkligheten - färdas i motsatt riktning. 

Detta är dennes val, oavsett hur svårt det är göra, att en autentisk - verklig - person tar den vägen. Varför? Eftersom den personen är trött på att leva en lögn - i ett självbedrägeri. Det måste gå att leva uppriktigt med sig själv och sina känslor utifrån insikten av att det alltid går att utvecklas.

Den personen är därför också intelligent nog att se att det finns många saker som är fel med världen inte minst i oss själva och har därför beslutat att inte längre vara medlem i en sådan galenskap och väg till oundviklig olycka. Det är en svår väg, men för den som har fokuserat sin uppmärksamhet på ta sig fram på en så svår väg, kan det heller inte finnas något annat sätt. En sådan tillräckligt intelligent, ärlig och äkta person kommer inte fram till tyranni i någon form. För den personen är det mycket svårare att gå vägen som är utstakad för flocken - kollektivet, att underkasta sig myndighet satt att upprätthålla ett fullkomligt korrupt system och att leva ett liv av lögner och bedrägerier.

Flocken vägrar att ens försöka roas av den sanning som mer beskriver verkligheten eftersom det raserar normen, men även eftersom det rör upp en hel del känslor inuti dem själva, de vill vara känslomässigt oberörda eftersom de är rädda för att bli rädda och de fortfarande är oförmögna att klara av att ta det steget, att våga konfrontera sina egna känslors värdegrunder och de dömer därmed sig själva till att bli alltmer tomma efterhand och därmed också alltmer olyckliga. 

De fick aldrig verktygen för rationellt, kritiskt tänkande eller logik kring sina egna känslor och deras uppkomst. De fick bara lära sig att memorera vad de blev tillsagda och att anpassa och följa myndighet. Alla de olika programmen skapar en persons falska föreställningar och dess känslomässigt falska identitet. Personen använder sedan dessa falska föreställningar och premisser som sitt stöd och stabilitet i livet. Hela personens identitet, livshistoria och uppfattning av världen hur världen ser ut och fungerar, hänger på dessa falska föreställningar. Om de skakas om, så orsakar det störningar hos individen, som den är oförmögen att hantera - kognitiv dissonans.

Därför förblir personen fångad i klorna på sitt ego - inom ramarna för det formaterade tänkandet - i boxen och blir med tiden alltmer extremt rädd för den sanning som beskriver verkligheten. En sådan person kommer att kämpa och till och med döda andra människor för att skydda det mentala fängelset som den är bunden till av sina egna tankekedjor.

De flesta människor är fortfarande alltför oförmögna att avvika särskilt långt i tanken från status quo. De fruktar det okända så som de fruktar sig själva som vad de egentligen är, vad som avviker från den accepterade normen. Också för att det är den enkla vägen, den minsta motståndets väg. Medvetandet är som vatten, som alltid väljer den minsta motståndets väg, vilket är en nedåtgående - fallande - trend och så måste det naturligtvis också vara. 

Så det krävs ansträngning för att höja sitt medvetna medvetande, precis som det krävs ansträngning för att flytta vatten uppåt. Världen i detta system är därför alltmer anlagd för barnet, med alla sina myndigheter som berättar för barnet vad som är verkligt och vad som förväntas av det. Samhället syftar nu därför också till att minska det allmänna medvetna medvetande. Det är inte lätt för ett barn att göra uppror mot sina föreställningar, när det blir utskällt - till rädsla - för att skapa underkastelse. Barnet ställs alltid inför straff för att inte acceptera status quo. När statliga skolor, media och religioner får tag på barnet, är barnet tvunget att anpassa sig ännu mer, till och med med rädsla för att bli drogad till underkastelse, om barnet väljer att göra uppror mot systemet.

Vid tiden barnet blir vuxet, är det helt programmerat av staten, samhället, media och religioner. Är det konstigt att alla är mer eller mindre förlorade och så rädda för att vilja veta den sanning som bättre beskriver verkligheten?

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram