Nyårskrönika Av S. Atan

2020-01-20
Djävulen gömmer sig som bekant i oss själva - i detaljerna bakom vår intellektuella lättja - så i ett brev till den svenska befolkningen skrev därför Djävulen följande:

Till mina fallna änglar Belsebub, Lucifer och Leviathan, furstar från helvetet och till min skyddslingar, lakejer, tjänare och smickrare i Pandemonium - Sverige:

Som ni vet, det nya året gör oftast mig helt förtvivlad, eftersom Fridsfurstens inflytande växer som mest vedervärdigt runt hans födelsedag när människor hinner tänka efter. Men i år är jag vid gott mod eftersom det psykosociala sönderfallet har gått så långt, ja, låt mig även förklara att jag vidare känner mig nästan helt yr av glädje, för förstörelsen av samhället drar sig allt närmare och det sker allt snabbare.

Även om mina moraliskt havererade underhuggare sedan länge har planterat variga frön av hat och disharmoni i det nu sönderfallande samhället, så är det ändå först nyligen som detta verkligen har gynnat mina förstörelsevapen – hävstångseffekt, skuld, halvsanningar av oändliga dimensioner, putsade motiveringar för självförhärligande, girighet, lättja, lusta, högmod, avund, vrede och frosseri – och nu har allt släppts lös för att krypa in i det drabbade hjärtat av detta samhälle och förgöra det lilla goda som möjligen finns kvar.

Det är därför som mina mest älskade förhoppningar om misär och konflikter i samhället nu närmar sig full blomning och att bära frukt.

Först mina undersåtar i riksbanken – sådana trogna tjänare -! De och den politiska marionettregeringen inom etablissemanget, fortsätter att översvämma landet med hävstångsbaserad skuld, de sprider förtjänstfulla frön av förstörelse under det falska skenet av välstånd genom bolåneskuldsättning. Vilken läcker ironi, att dårar dömda till evig fördömelse i mitt imperium tror sig vara välmående eftersom de absorberar giftet av exponentiellt ökande räntekostnad, skuld och imaginära säkerheter. Skrattretande är bara förnamnet.

De har gjort allt till ett hån mot vad det tror är den verkliga rättsstaten, som istället öppet kränker individen med att ”ingen är över lagen ” som exempelvis genom att låta ekonomiska brott inte bara förbli ostraffade, utan till och med bli belönade. Det finns nu till och med två uppsättningar av lagar och två uppsättningar av processuella regelböcker stadigt på plats, en för de finansiella eliterna och deras politiska marionetter, och en annan för skatteåsnorna under dem. Denna inget annat än uppenbar orättvisa som genomsyrar samhället som en fult dreglande odjur - underbart, vilket så småningom kommer att tända den slutliga eldstorm jag söker. Jag litar nämligen fullt ut i detta på att människans girighet är domen till artens utdöende. Mitt självförakt är som bekant oändligt precis som den mänskliga dumheten.

Svensk extravagans har därför överträffat även de av mina högst ställda förväntningar, eftersom leverantörer av lyxvaror skördar rekordvinster, och den barnsliga önskan om omedelbar och allt tommare - mer ytlig - bekräftelse nu har blivit den outtalade härskaren över landet. Självbelåtenhet är nu dyrkad som en gud, som sitter i triumf bredvid ren girighet och uppsåtlig okunnighet - ignorans.

Bekvämlighet är, som ni alla vet, namnet på ett nästan egendomligt smart sätt att få det pass som gör att individen stillsamt kan glida ner i helvetet. Visdom är bara vad det är, så dumheten måste till varje pris hyllas som norm.

En av mina favoritsynder, frosseri, löper nu därför amok, medan hälften av folket faktiskt dignar under sin egen kroppsvikt, om inte av vämjelse och försvagning. Mina lojala undersåtar i snabbmat och i den färdigförpackade livsmedelsindustrin har verkligen fullföljt mina planer till perfektion och mina lakejer i marknadsföring och media har underblåst den omedelbara tillfredsställelse och okunnighet som försåtligt underminerar även de största moraliska imperier.

Stolthet – Åh, hur svenskarna verkligen utmärker sig ifråga om hybris och stolthet! Åsa Nisse ordförande för riksbanken, välsignad vare hans evigt fördömda själ, han har förklarat sig övertygad om att en ekonomi är ingenting annat än ett spel om förtroende. Åh, vilken glädje att höra hans "lögner" uttalade med en sådan tillförsikt och entusiasm!

Blotta tanken på ordet girighet får mig givetvis att skrocka förtjust, eftersom Sverige utmärker sig som en fristad för girighet utan gränser, till och med så illa som den är maskerad numera, att även en girighet så gränslös som hela universum skulle vara otillräckligt för att tillfredsställa dess bankirer, fondförvaltare, valutahandlare, imperiella rättsvårdare och politiker. Hur glad är jag inte över att se att deras girighet nästlat dem ändå ner i helvetet om än omedvetet.

Jag känner nåstan för att dansa en jigg när jag hör den otyglade känslan av krav på rättigheter som har förgiftat folksjälen. Den som har kanaliserat deras girighet och snålhet med rationaliseringar – ”Jag blev lovad”, ”Det är min rätt,” ”Jag förtjänar det” – det för dem ju bara närmare mig och mina domäner med varje bräkt vädjan om mer, mer och mer. Det är verkligen förunderligt hur min banala hemliga uppfinning med ”gratis pengar”, destabiliserar självständiga själar och ställer dem på en så klart enkelriktad gata som leder till ett slaveri uppbyggt kring individens vanföreställningar - bojor gjutna i självföraktets strama formar.

Jag skrattade med verklig glädje för några år sedan när en liten flintskallig typ i tacksamhetsskuld till mig meddelade att han gjorde ”Guds verk” – hur jag bara älskar att vrida ihop ironi och lögner! Han lurade ingen, naturligtvis, för även de mest vilseledda av själar vet att han bara utför mitt arbete, inte Herren Guds, men de flesta är tack och lov alltför distraherade av allt från spel och regisserade tävlingar till vård av status quo för sin egen materiella nyttas skull. Ingenting har nämligen förändrats sedan det korrupta systemet smakade en doft av vad som väntar under 2008, åh, hur härligt är det inte när lögnerna och skulderna hopar sig allt högre!

Att inte bry sig - sköt dig själv och skit i andra samhället - sköter mitt arbete också, naturligtvis , i själva verket så är det ett av mina favoritverktyg, hur banalt som det än kan förefalla.

Landet Sverige sålde vapen under modern tid, som man inte kan vinna krig med, eftersom krig förutsätter hemmaopinionens godkännande, att offra människor på altaret av ändlöst krig – ja hur kan jag inte glädjas åt denna orgie av död, förstörelse och draksådd av hat? Det Svenska folkets dom är att upptäcka verkligheten - att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. De allt mer uppenbara lögnarna vid landets roder spenderar därför oändliga summor på att finansiera krig och att stötta korrupta tyranner för att få utvinningskoncessioner, men erbjuder ingenting hemmavid för bibliotek eller läskunnighet eller utrotande av malaria - hur nu den kom hit.... Hur kan jag inte glädjas åt ett land som omsätter miljarder på krig och gör nästan ingenting för att bekämpa sjukdomar hos de fattiga invånarna i före detta kolonier, däribland kronprinsen av alla mänskliga sjukdomar, okunnighet. Eller omskrivet då kanske framför allt - för att skapa en upplyst och medveten befolkning.

Om okunnighet var skatten, måste den svenska politiska klassen - etablissemanget - omgående deklareras som mer rikedomsskapande än Midas möjligen kunde bli, eftersom genom sin okunnighet har etablissemanget nu nått en höjdpunkt som jag verkligen fnittrar av glädje åt att se. Snärjd av sin maktlystnad, förblindade av sin egen girighet efter självberömmelse och bekräftelse, så ser de nu absolut inte längre än till nästa valcykel, vilket dömer landet som sådant till splittring, disharmoni och ödeläggelse genom permanent konflikt under de krympande produktiva tillgångarna i detta sedan så länge mentalt förslavade land och de tycks inte tro att någon kan identifiera detta överhuvudtaget!

Etablissemangets dyrkan av girighet och av sig själva - är dyrkan av självet och deras desperata försök att stötta upp sin pseudo – demokrati och sina pseudo – fria marknader, vilket tjänar mig mest effektivt eftersom egot är min bästa vän och det allmännas värsta fiende.

Att tro att eliminering leder till allas välstånd, bygger som bekant på att man inte är så noga med antalet på de kvarvarande efter elimineringen.

Jag finner nu därför även stor glädje i den själsliga myopin - närsyntheten, en extrem rädsla för förändring och förvandling, som sitter fasthäftad vid rädslan för eget misslyckande och stolthet och som därför utgör en individuell vägran att möta verkligheten - sina egna känslogrundande värderingar. Förmågan till förlåtelse är nu därför också så liten som bara är möjligt och självföraktet är då givetvis det rakt omvända.

Landet Sverige är nu slutligen ett samhälle grundat på skuld och lögner, dess för människor så bedrägliga finansiella system bygger på förvrängningar av förväntad risk och vad värde egentligen är för någonting, och dess illusion av en ”förtroendeekonomi” är ett pyramidspel baserat på illusorisk rikedom, parasitär utsugning, statliga spel och skatteåsnor som betalar för sina finansiella herrars idiotiska misstag.

Denna tonåringsvilja till att tro på lögner, eftersom att tro på lögnerna alltid har inneburit att ingenting behöver förändras -. detta kan faktisk vara mitt mest kraftfulla destruktiva verktyg för att motverka individens och därmed samhällets utveckling, ja, jag vet inte mer än att mänsklig dumhet inte alltid enkelt kan bortses ifrån

En hunger efter fantasi och illusioner, en rädsla för anpassning, en barnslig efterfrågan på omedelbar tillfredsställelse – ja det är verkligen de krafter som jag kan lita på när det kommer till att leda landet till absolut ruin.

Och här är därför den så vackert ondsinta delen av ekvationen, mina undersåtar -. ingen yttre fiende krävs, Svenskarna förstör sig själva med sitt beroende av hävstångsbaserad skuld, självförnekelse, halvsanningar och överfulla portioner av de sju dödssynderna, eftersom alla har förhöjt sina känslomässiga värderingsgrunder på ”tillgångar” genom sina hopplöst förvridna psykosociala värderingar. Därför att vara ytterst improduktiv, i en härva av lögner och finansiella knep, är nu det mest belönade och beundrade försörjningssätt som någon kan ägna sig åt i Sverige.

Denna själsliga rot av vansinne, är nu så djupt fästad och så genomgripande till sin utbredning, att människorna inte längre ens kan erkänna sitt eget moraliska förfall och misslyckande – de har invaggats i en falsk tro att denna kultur av bedrägeri, förskingring, manipulationer, propaganda och parasitfinansiell elit alltid har behärskat dem lika mycket, så de slutar att kämpa emot. Detta är exakt hur ett folk agerar när de har förlorat sin vägledning själsligt, andligt och moraliskt. Människor håller synder för dygder, och glömmer alltmer lärdom av sitt förflutna - alltså vad visdom egentligen är för någonting - helat lidande.

Men naturligtvis, alla som hävdar att det inte finns något andligt vakuum som suger nationen torr - som gör tillvaron meningslös, som anför att status quo är helt enkelt ”business as usual” - dessa "alla" sköter mitt arbete också, för att skapa anhängare till allt som är moraliskt korrupt och förkastligt, till allt som saknar själslig integritet och ärlighet, detta arbete är det mest beundransvärda eftersom det bygger på föreställningen om att individen inte enbart kan uppleva sina egna känslor. Så jävla dumt är det nu och det tackar jag för!

Svenskarna hatar naturligtvis inte längre mig, de hatar däremot alltmer uppoffring och ärlig introspektion, vilket är en passion som ger liv åt min entusiasm för deras självdestruktion.

Hur kan jag då därför inte vara nöjd det nya året? Men, Ääääntligen, ligger förstörelsen av Sverige genom landets egna medborgare nära till hands. Ge mig bara ett år, garanterat, inte mer och jag kan försäkra att de kommer äntligen att få börja skörda vad de har sått den verkliga innebörden av meningen med lidande - dock utan egen möjlighet till bättring - den eviga skärselden.

Okunnighet, mina stackars kära, är ingen räddning eller lycka, inte heller kommer denna oupphörligt växande patetiska karavan av ursäkter, motiveringar och rationaliseringar att rädda någon från effekterna av skörden av vad man så flitigt har sått under vad som tidigare och länge har varit. Ja, ursäkter och rationaliseringar driver in förgiftande klingor allt djupare i något lands hjärta med varje lögn, och varje ursäkt utifrån perspektivet av all desperat motivering för egen rättfärdighet.

Jag emotser 2020 med höga förväntningar - sådana är ju mitt livselixir, så nu spricker det, mina undersåtar, vårt mål är inom räckhåll.

Mest vänlig hälsning,
S. Atan

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram