Godtrogna & Illvilliga

2020-01-18

Vad är det som verkligen genljuder som resonans i dig? Och vad är det som slår an en ton? Vad är det som förvirrar eller gör så att du upplever dissonans?

Kan du urskilja dessa olika toner som skapas av värdet i information, kan du separera dem från varandra? Vad är bekräftelse av Ego och vad är utveckling av förmågan till moralfilosofisk bildning - samverkan – synkronicitet. Det finns flera sätt – perspektiv – för att urskilja nyanser mellan raderna av toner i störtfloden av information som kommer insköljande över oss.

Det är verkligen ett informativt krig som pågår nu både inom oss själva och på så många olika sätt och plan, men tack och lov är det ett krig som verkligheten alltid är dömd till att vinna. Så vi måste söka den sanning som bäst beskriver verkligheten, alltså inte minst den inom oss själva och för att kunna utvecklas så måste vi våga ifrågasätta våra egna föreställningar. Ja, jag tjatar.

Det kan vara aldrig så inkrementellt, men sanning som försöker beskriva verkligheten står på fast mark oavsett vad som angriper den, dess natur är dess strävan och grundas på naturlagar. Vi kan inte göra mer än så, men det är också därför det enda som vi alltid måste göra. Att sträva, vi får inte sluta att försöka att utveckla oss själva som människor. Det är resan och det är målet

Det finns ingen egentlig resonanskänsla av kärlek - ovillkorligt givande - altruism eller jordnära praktisk sanning i propaganda, det finns bara identifikation för stimulans av egot, yttre betingelser som skall fylla det allt mer tomma och mörka rummet inom oss själva. Aldrig analys, aldrig utvecklad moralfilosofisk bildning.

Propaganda faller alltid moralfilosofiskt platt till marken och tilltalar endast väldigt torra, ytliga och avlägsna programmerade självjusteringsmekanismer, propaganda gör oss ytliga och ännu mer tomma inuti. Det är avsikten. Hålla oss fokuserade utåt men inom våra egna kringgärdade socialt konstruerade yttre gränser i ett emotionellt omtumlat tillstånd av någon avlägsen avlägsen ”tro” som garanteras av någon röst från någonstans ovanifrån, av påtalat ledande, men egentligen bara systemanhängande, personer angående några utlovade morötter av känslor som vi skall springa benen av oss efter.

Emellertid, att själv söka verklig, bra information samtidigt som du utvecklar din moralfilosofiska bildning. Det ger näring till det medvetna medvetandet. Det skapar klarhet och ger alltid tillbaka på något sätt, att söka själv – det ger förnöjsamhet. Det omfamnar din själ, uppmuntrar dina övertygelser om att fortsätta att söka för att öka ditt medvetna medvetande, och det leder dig till ny förståelse som påverkar ditt liv positivt.

Den officiella berättelsen från de ”krafter som verkligen inte borde vara där de är” är också ett föränderligt landskap, sannerligen. Men medan vårt språk har sina egentliga rötter i positiv sanning – vi vill tro gott om andra människor så vi söker oss dithän med tiden – så är deras språk en konstant rökridå av desinformation som syftar till att lura, bedra och beröva. Att vi vill tro gott kallar de för godtrogenhet. De vill illa själva så de tror illa om andra.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och text

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram