Round Table Movement

2019-01-31
Dessa sedan länge pågående kolonialväldesfasoner grundar sig i någonting som kallades Round Table Movement, som lanserades med medel från Rhodes Trust och som blev skapad 1902 för att fördjupa doktrinen om ett nytt brittiskt imperium som förespråkas av Cecil Rhodes. Samtidigt skapades ett stipendium för att indoktrinera generationer av teknokrater i Oxfords salar och senare även på andra universitet i andra länder.

Två hyfsat kända stipendiater står bakom Clinton Foundation.

Runda bordsrörelsen i Kanada bytte namn till det kanadensiska institutet för internationella angelägenheter 1928 och döpte sedan om sig igen 2006 som det kanadensiska internationella rådet. Den amerikanska filialen av Round Table Movement skapades 1921 under namnet "Council on Foreign Relations".

I Sverige heter det utrikespolitiska institutet.

Verkligheten - alltså nuet - är att vi därför på ett slags Kafkaartat sätt lever kvar i historien och historien är inte längre formad av det brittiska manuskriptet som inledde postnationalstaten "New World Order" 1946, som berömdes av sällskap av herrar som George HW Bush eller Henry Kissinger för ett antal årtionden sedan. Denna nya framväxande kraft icke imperialistisk nationell historia formas av de högre nationalistiska strävandena som leds av Ryssland och Kina, som tillsammans med andra nationer, vilka har skapat ett överlevnadsband som fokuserar på ömsesidig välfärd, långsiktig infrastrukturinvestering och vetenskaplig forskning.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram