Medvetet Nytt År

2018-12-31

Gott Nytt år till er alla, önskar jag med följande ord.

Det är vårt ”själv” eller vårt ego som del av självet, som orsakar de flesta av de konflikter, som vi ser idag omkring oss.
Det utgör källan till allt. Om du inte vet vad självet eller egot är för någonting, så betyder detta att du identifierar dig med en mer statisk mental position, så om du har fel, så är din sinnes-baserade självkänsla allvarligt hotad av förintelse.

Så du liksom ditt jag har då i så fall inte råd att vara fel ute. Att ha fel blir då att stegvis dö själsligt.

Krig har utkämpats över detta, och otaliga relationer har brutits ner. Detta är förmodligen anledningen till att vi aldrig kommer att få evig fred utan att verkligen anstränga oss för att uppnå fred som tillstånd. För vi måste alltid försöka att uppnå att vi alltmer bryter oss loss till mer fri form ifrån vårt egos inskränkande kraft och inte fästa oss vid egots bevarande som så allvarligt, vilket kallas för självbetraktelse till självförståelse och i detta tänka att ”vi” inte skall vara vårt eget ego, utan att vi ska vara våra egna ”tankar” för att bekämpa vårt ego, tänk på det - var medveten om det!

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, himmel, hav, skymning, moln, utomhus och natur

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram