Förändringar

2018-11-30
Bilden kan innehålla: text

Undrar om det egentligen är lika svårt att förstå vanliga enkla fundamenta, som det inte sällan framställs. Vårt finansiella system med hur pengar skapas idag, leder i sin ovillkorliga förlängning till att om människor inte har tillräckligt att äta, så har de bara har tre alternativ: De kan göra revolt, de kan migrera eller så kan de dö!

Behovet för de flesta arter att samla sig i större kollektiv är en primär djurisk instinkt. Vare sig det handlar om flockar av fåglar, stim med fisk, kolonier av myror, eller vargflockar så är det en naturlig böjelse för djur att samlas till större enheter för sitt ömsesidiga skydd och produktiva nytta.

Den mänskliga civilisationen har inte sällan visat på samma biologiska tendens. Mänsklighetens första kollektiv var familjer och stammar som byggde på gemensamma språk, vanor, härstamning, och geografi. Som stammar växte och formades till riken och stora imperier, dock så blev maktens kärna i en civilisation alltjämt koncentrerad i händerna på ett fåtal.

Historien är fylld med exempel på tyranner som skoningslöst har förtryckt sina folk, i själva verket var hela konceptet med det feodala systemet som dominerade jorden i över 1000 år, baserat på denna idé att massorna skall betjäna den härskande klassen, inte tvärtom. Det är alltså missförhållandet som dominerar historiens utveckling och ingenting annat.

Vi vill ju gärna tro att civilisationen har utvecklats långt bortom denna punkt, att den moderna världen är en värld där, på gott och ont, majoritetens vilja dikterar reglerna. Så är det inte alls! Tyvärr är detta begrepp bara en utstuderad illusionsfeodalism som fortfarande lever och mår bra ännu idag.

Visst finns det olika grader av detta, och i vissa nationer är detta långt mera öppet än vad det är i andra. Västliga demokratier fördömer brutala diktaturer i Burma, Nordkorea och Kuba, samtidigt som en liten kader av bankirer och byråkrater skapar ett system som är avsett för deras egen vinning på bekostnad av alla andra. Det finansiella systemet med sin metod för att skapa valuta med enskild skuld som bärare av värdet till valutan är utan tvekan historiens mest raffinerade system för att dölja det egentligen helt uppenbara.

Otroligt nog, så har därför den härskande klassen även lyckats med konststycket att etablera ett samhälle där ”de flesta individer” kräver de härskandes styre, kapitulerar för deras auktoritet, och att de styrande på individernas bekostnad fyller sina fickor med skatter, räddningsaktioner, och lån. Att bibehålla status quo är då givetvis deras yttersta mål, och vi kan se att det är just på det viset genom att läsa dagens rubriker.

När vågor av hungerkravaller nu har spritt sig över hela världen, så har de olika härskande regimerna reagerat genom att gräva ner sig och försvara sina egna intressen alltså att sätta in polis och militär mot civilbefolkningen för att slå ner upproret under den löjliga förevändningen att detta är för att ”bevara freden.” Beteendet får lite av Pilsnerfilmskaraktär och tankarna dras osökt till filmen repmånad av Lasse Åberg, där cykelskytteförbanden M66 bedriver fördröjningsstrid.

Regeringarna kommer nu att börja försöka att neutralisera varje tillgång som civila kan använda för att förena sina ansträngningar och upprätta egen ledning. Detta omfattar allt ifrån styckning kommunikationens arkitektur till att skicka ut trupper på gatorna och att se till att utegångsförbud råder.

Jag kan ju utan livligare fantasi se att andra åtgärder inom kort på flera platser, kommer att komma upp på bordet som styckningen av kritisk infrastruktur som vatten och el, och konstlade ”säkerhets nödsituationer” och tvivelaktiga terror hot.

Detta är feodalism, rätt och slätt om än mycket illa maskerad, och det spelar egentligen ingen roll vem som till namnet har kontrollen över spektaklet om inte människor är medvetna om tingens ordning. Om de etablerade härskande klassen inte kommer att bevara sin makt, så kommer de falla bara för att en ny härskande klass skall uppstå om mentaliteten förblir: ”gör som du blir tillsagd och vi kommer att hålla maskinen igång.”

Det moderna samhället har dock utvecklats till den grad att det finns många individer som nu kan se detta och som inte mera accepterar denna rådande tingens ordning, nu kommer det att bli förändringar, det finns nu många individer som själva vill ta ansvar för sina egna liv.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram