Utifrån Eller Inifrån

2018-07-31

I vår värld, är själslig visdom en sällsynthet. Sedan födseln har vi betingats till att tro att pengar, makt, berömmelse och framgång kommer att föra oss till lycka, istället för att lycka kommer till oss – in i från oss. Vi tror på något att lyckan står parkerad någonstans och på den geografiska positionen står det en känsla? Men till slut inser vi dock att detta är en villfarelse, lika stor som uppenbar. Även de allra rikaste och mest respekterade människorna i detta tankemässiga paradigm, fortsätter både uppenbarligen och alltmer att lida av själslig tomhet, depression, drogmissbruk och upplevd meningslöshet.

Visst finns det nästan bara lockbeten och felaktigheter i samhällstillvaron av idag, men dessa fungerar även till din fördel. Så länge du fortsätter att gå framåt och försöker att utveckla dig själv som människa - att förstå dina känslogrundande värderingar, det är dessa motgångar som stärker dig och som måste finnas för att du skall kunna utvecklas - dynamiken - bara förändring kan ge förändring. Visdom är vad det är, precis som att lidande utgör dess mylla.

Religioner och ismer är bra exempel på tankegods för människor som trodde att de hittade något och stannade upp i rörelsen av sin egen betraktelse av sig själva - självet som en ögonblicksbild av själen över tid - sin självbetraktelse. Alltså bilden av ett ögonblick, sedan kommer nästa och så vidare, varför självbetraktelsen alltid måste fortgå.

Men precis just där. alltså i ett ögonblick, så slog alltså
många människor läger i sig själva och blev slavar till en yttre dikterande ideologi. Precis som att ideologin vore skapad utifrån deras egen upplevelse av de egna känslorna och förståelsen för dessa känslors grunder. Det finns massor av saker som skapar detta fenomen. Håll dig borta från förstenande propaganda och formaterande ideologiska tankemönster. Håll din egen tankes dynamik levande – i rörelse – fortsätt vidare i dig själv i förhållande till din omvärld. Annars kommer vad som börjar till synes saftigt snart vända sig till att bli sunkigt och osmakligt.

Efter lite tid blir det som att försöka simma i kvicksand. Verklighetens enda konstant är förändring, så att släppa dynamiken är att dö snabbare. Även om vi bara föds och dör.

Vi har nu därför i vår tid med uppsåt placerats in i en struktur på en ”intellektuellt” lägre nivå i denna tillvaro som människor på planeten jorden. Problemet för etablissemanget, vars andliga visdom går mycket snabbt att beskriva, är alltså att vad som nu enligt allmänna normen bedöms vara intellektuellt, nu närmast helt saknar vidd på perspektiv och därför istället blir principiellt totalt enfaldigt.

Vad vi har omkring oss som omgivning har redan manipulerats i en så stor utsträckning att det blivit uppenbart, som en slags konstgjord imitation av den ursprungliga skapelsen och de flesta av mänskligheten är tyvärr därför också alltjämt benägna att placera in sin tankemässiga förmåga för att passa in i detta illusoriska inneslutningssystem, vara som alla andra. Någon slags singularitet – vilja till att vara en enskild individ, på denna nivå är därför verkligen obetydlig ur ett större perspektiv, och dessutom är det något som man kan bli mycket misstänkt för. Vi vill bli älskade som individer och för vad vi är, men vi gör allt för att skapa det omvända..

Alltså trots att vi bara kan uppleva känslor som individer! Men visst, de glömde ju som bekant kärnan, människan som individ och dess naturliga känslomässiga förmåga – som för alltid är individuell, när de skapade mallen för dagens modell på människa.

I själva verket, för etablissemanget, så är det alltid bara en fråga om att hela tiden försöka finslipa kanterna på kapningen av det allmänna medvetandet, när de försöker att ta bort vår medmänsklighet helt och hållet – hur skall någon kunna vara medmänsklig utan att existera som individ? Som en biologisk robot? Det går inte. Den sociala ingenjörskonstens utformade socialpsykologiska kollaps som vi nu upplever, skulle verka som en barnlek jämfört med vad de ändå avser försöka åstadkomma för att behålla detta system i det här landet och dessutom så är de tvingade till att vilja för att vidmakthålla systemet intakt, detta eftersom de rent faktiskt är fångar i sig själva då alla verkligen är där vi är, nu, i verkligheten. De har alltså faktiskt inte ens något val, antingen de förstår detta själva eller inte. Förtrycket bara måste öka allt mer dramatiskt så är det ur allt fler perspektiv.

De vill därför att vi ska tänka på det här som ett slags förfalskat ”singularitets” – koncept, om individen som enhet på ett lite naivt och oskyldigt sätt, men då alltså som att individen ändå inte bara hade sina egna personliga känslor och upplevelser och då absolut inte att individens självkänsla grundas på individens egen emotionella självförståelse – medvetna medvetenhet.

Det är som om de försöker att stansa ett hål i illusionen, i någonting som inte finns, så oavsett hur trevliga analogier med Emil och Pippi som de försöker att använda sig av för att skapa en känslomässigt trovärdig resonansbotten, så är de helt enkelt inte på vår sida – de verkar inte för allas bästa, de ”glömmer” eller förstår inte, att den ökande egna individuella självförståelsen, för hur de egna känslorna skapas och betingas ur ett självbetraktande över tid men ändå även omgivande perspektiv, är vad som utvecklar och skapar en människas självkänsla. Jag är nog – dock – tämligen övertygad om att det stora flertalet är emotionellt alltför obegåvade - utvecklade - och verkligen tror på vad de gör.

De är ju just därför som de vill ha ett så fullständigt herravälde över oss och bokstavligen radera den känslomässiga betingande grunden i våra själar och förvandla oss till emotionella automater. De förstår helt enkelt inte bättre än så.

Det är så det fungerar. Det blir alltmer tydligt. Särskilt nu när uppvaknandet i det allmänna medvetna medvetandet svävar nära en kritisk massa som närmar sig i en omvälvande händelsehorisont. Det finns nu därför en hel del uppmuntran att härledas för oss alla här, har vi kommit så här långt så vet vi att ingenting blir längre som förut och att alla gamla sanningar är slut.

Förändring. Vi vet att vi inte kan lita på opinionsbildande skräpmedia. Vi har vår egen växande emotionella och därmed också intellektuella kompass till att vägleda oss genom våra informationskällor som vi är, har funnit och vänder oss till. Och nyckeln till allt detta är alltid den ursprungliga källan, alltså vi själva som individer med våra egna individuella känslors grunder för att få den bästa möjliga kopplingen, att våga släppa taget om våra egna känslomässigt grundande föreställningar om vägen till någon slags obestämd men ändå evig lycka - ett slags konstant känslotillstånd. Lämna det kognitivt formaterande landskapet, sluta vandra i den kollektivistiska materialistiska dödsskuggans tomma och mörka dalar, illustrerade – maskerade – med vad vi inbillat oss är tilltalande reklambilder.

Det tar tid och engagemang för att försöka hålla oss anpassade och lydiga, samt det finns massor av underbara – eller inte så – tips och mycket goda råd om detta ämne – alltså hur samhället skall göra dig lycklig…. när lycka – känslor kommer inifrån dig själv och dina känslogrundande värderingar. Evig lycka får väl i så fall närmast definieras som växande anspråkslöshet.....Det är den patetiska nivån på spektaklet nu. Om du bara renoverar köket en gång till…

Så tiden i detta aktuella läge skulle nu faktiskt kunna ta slut riktigt snabbt om vi inte fortsätter att göra vårt yttersta för att ställa in oss på och hjälpa till att förstärka det allmänna uppvaknande medvetna medvetande som vi upplever. Vi måste alla utgöra en del av förändringen, vår egen del.

Det finns därför inga begränsningar i den kreativa källan och det finns inget stopp för vår tillgång till den utom vad vi individuellt tillåter oss själva. Tack och lov för detta stora kreativa kollektiva – sammanlagda – medvetande, det medvetna uppvaknandet som bara fortsätter och gör att vi kan komma tillbaka ”på rätt spår” närhelst som vi verkligen vill. Spänningen lever i den själsliga strömmens flöde, så mycket som möjligt som en viskning och som en bra effekt på samma gång. Vågen av medvetet medvetande växer under ytan på den spegelblanka ankdammen.

38128344_10214797265220029_8189586899199852544_n.jpg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram