Då Som Nu

2018-05-29

Den missriktade tron på att regeringen införde allmän ordning följer snarare än leder till att offentligt uttryckta åsikter och tro kvarstår eftersom så få verkligen förstår dynamiken i det mänskliga psyket. Ordning beror på att människor själva vill ha ordning, ordningen beror inte på yttre diktat.

Denna lucka i självkännedom och förståelse är medvetet främjad och uppmuntras av ”oss” för att i slutändan vill vi inte känna oss själva, vi vill inte se våra egna brister. Vi vill inte ha självkännedom för att tvingas att se våra egna brister och fel och för att tvingas att försöka att förbättra oss själva som individer, som människor. För om det var på så vis, så skulle vi då tvingas att ta ansvar för oss själva och utgöra den förändring som vi vill se omkring oss. Personlig suveränitet – frihet som individ – handlar alltså om självförverkligandet genom godkännande av personligt ansvar – för sin egen ofullkomlighet – sina fel och brister i förhållande till andra människor, inte om ”frihet” från yttre störningar och konsekvenser. Eller om ännu mer enfaldigt, materiell nytta.

Eftersom ”vi” som individer konsekvent förnekar att ”vi” utgör en del av ”de” eller ”dem”, utan i stället är just så unika och inte en del av allmänheten – alla andra, så skapar detta en effekt där vi mentalt distanserar oss från vårt eget bidrag till de gemensamma insatserna och därmed också ansvaret för handlingarna av gruppen. Bara detta i sig är tillräckligt för att driva gruppens ego – det allmänna medvetandet – framåt i fel riktning, och ännu viktigare, manifestationer av gruppens ego såsom kontrollsamhället, trots varje individs bedyranden av att gruppens neuros och galenskap är missriktad och ovälkommen. Kontrollen gärna alla andra så att bara jag kan gynna mig själv.

”I individer är sinnessjukdom sällsynt; men i grupper, partier, nationer och epoker är det regeln ”-. Friedrich Nietzsche

Även om det finns en miljon perspektiv och små detaljer som påverkar detta fenomen, är just detta vad vi använder för att rättfärdiga och rationalisera tron på vårt icke eller obetydliga deltagande i gruppdynamiken, det är själva förnekandet av vårt deltagande som är energikällan och den motor som driver gruppens ego, och alla dess fula fysiska manifestationer, framåt.

Om vi accepterar tanken på att medan det medvetna sinnet är fullt av döda vinklar, suddig medvetenhet och extremt snäv syn, så är alltid medvetenheten om och för alltid inskaffande kunskap, ett gigantiskt vakuum suger upp all information som passerar via de fem sinnena, då är det undermedvetet undermedvetna också egentligen fullt medvetet om den politiska, sociala och ekonomiska charad som spelas upp just nu både i det offentliga och i det privata rummet.

Medan många av ”oss” ger frihet till läpparnas bekännelse till den långsamt växande medvetenheten om att hela vår konsumtionskultur bygger på tillgång till obegränsade resurser som härrör från en helt begränsad värld, så förstår det undermedvetna till fullo att det kommer finnas vinnare och förlorare i denna globala omgång resursspel till slutet, men vi vill likafullt någonstans ha mer för egen del.

Eftersom individens överlevnad ofta är beroende av överlevnad i gruppen den tillhör, särskilt när det kommer till de alltmer begränsade resurser som skall fördelas bland ” oss folket ”, är det förståeligt att större kontroll över den enskilde måste utövas av gruppen, och därmed den enskilde, för att överleva. Vi kan inte ha större frihet än vad vi är villiga att ta ansvar för själva som individer i förhållande till andra andra, så mycket förstår undermedvetet, intuitivt, men vi utelämnar oss själva i ekvationen.

Medan vårt ego älskar att främja idén om att vi är ”fria” män och kvinnor som tar personliga beslut baserade på vårt eget egenintresse men samtidigt balanserar vårt moraliska och sociala ansvar, har denna utopiska uppfattning officiellt främjats och allmänt accepterats under den tidsperiod som varat under ett halvt dussin decennier när mjölken och honungen flödade fritt och det tycktes vara gott att gå runt i ullstrumporna. Den materiella utvecklingen har lämnat den själsliga bildningen strandsatt på en öde ö närmast utan kontakt med omvärlden.

Detta överskott var dock en tillfällig illusion baserad på ”oss” själva och hoppet om att vi skulle få mer materiellt välstånd än vår beskärda del i årtionden, som alltså ändå aldrig kan vara beroende av insats antingen vi vill eller inte, i kombination med allt större inflytande som resulterade i ett ekonomiskt system som nu börjar visa allvarliga tecken på utmattning av spänning och stress.

” Vi folket ”vet intuitivt att resursfesten är nästan slut, vi förlorade med 99 – 1 och att matskålen snart kommer att ransoneras på bästa sätt och avlägsnas under de värsta förhållanden. Sett ur den synvinkeln och tänkesättet av de slumrande massorna, är nu inte rätt tid att överge samhället och göra det ensam, därför ger vi till sist kontrollsamhället bäst chans att överleva, utan egenpersonlig väckelse och rehabilitering.

Vår undermedvetna medvetenhet kan ha olika åsikter om vad som är oundvikligt och hur man överlever det oundvikliga i motsats till det allmänna medvetandets manifestation i form av dig och mig. Som självmedveten och inställd på så många av ”oss” anspråk som möjligt, kan ändå mycket få personer inklusive jag själv undgå påverkan av vårt ego för alltid, människan kan inte bli fullkomlig utan bara försöka, speciellt när de sociala systemen börjar att allvarligt försämras och skiten hamnar i fläkten.

”Ingen är mer hopplöst förslavade än de som felaktigt tror att de är fria.” – Johann Wolfgang von Goethe

Än en gång, för de som inte förstår denna del av det mänskliga psyket eller helt enkelt vill tro att de inte är deltagare som skyddar sig själva från mentalt ansvar för sina handlingar och engagemang och som inte själva behöver förbättra sig som människor, så kommer denna förklaring att avfärdas som struntprat och gallimatias. Men utforska detta själens kaninhål, med sin extremt obehagliga rymd full av obehaglig självupptäckt, det är den process man måste följa om vi någonsin vill vara mycket mer än frigående höns, som ska serveras när räven är hungrig.

FA033B1B-7250-4001-A5A7-E3A1586901C0

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram