Porton Down Historik

2018-03-29

Änglar är som folk är mest, de flyger bara vid behov!

En kom flygande med en fråga, är det inte dags nu att du tar upp det där med att Porton Down ovillkorligen har haft tillgång till den aktuella substansen hela tiden - givet att de inte medvetet begick tjänstefel?

De måste ju rimligtvis ha utgått ifrån en fiende i sin verksamhet

Men man får ta saker i delar för att de skall passa in i den förståelsemässiga bilden av verkligheten - nu.

Därför från 2004 och det ägardirektivstyrda opinionsbildningsorganet Guardian:

"Porton-experimenten på människor har dragit på sig en hel del kritik. Det påstås exempelvis att de mänskliga "marsvinen" - kom från de väpnade styrkorna och förmodligen var alla "frivilliga" - som tillfrågades om i att delta i testen. Det finns alltså fortfarande oro för att testen har skadat den långsiktiga hälsan hos människor."

Vidare:

" Ur en rent vetenskaplig synvinkel producerade de en stor mängd data om effekterna av nervgas på människokroppen. Dessa uppgifter har i sin tur gjort det möjligt för Porton att utveckla några av de mest sofistikerade försvaren i världen för att skydda Storbritanniens väpnade styrkor från kemisk attack. Porton erkänner att de mänskliga experimenten har utgjort ett "viktigt bidrag" till detta skydd. Uppgifterna hjälpte också Storbritannien att utveckla sin egen arsenal av nervgas innan sådana planer slutligen avslutades på slutet av 1960-talet.

Från 1945 till 1989 exponerade Porton mer än 3 400 mänskliga "marsvin" för nervgas. Det verkar troligt att Porton har utsatt fler människor för nervgas under längre tiden än någon annan vetenskaplig institution eller etablering i världen. Två andra nationer har medgett att man testar nervgas på människor: den amerikanska militären exponerade cirka 1100 soldater mellan 1945 och 1975 och Kanada testade ett litet antal före 1968. Andra länder, däribland Frankrike, Gamla Sovjetunionen och Irak, kommer sannolikt att ha utsatt människor för nervgas, men mycket lite är känt om deras tester."

Ja, att då USA och säkerligen även Kanada finns med bland de som kan anses (i alla fall uppenbarligen av Ryssland) aktuella i frågan är väl kanske inte exakt förvånande och Sverige är ju som bekant vad det har varit under mycket lång tid med avseende på det militärindustriella komplexet med sitt underrättelsetjänstkollektiv..

As an inquest reopens into the death of a young airman 51 years ago, Rob Evans reveals the secrets of Britain's nerve gas tests.
theguardian.com

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram