Uppenbara Samband & Myndigheten för Skydd och Beredskap - MSB

2017-03-28

Hur kan vi då ändå undvika att se det uppenbara sambandet mellan vårt självvalda beroende – vårt självbedrägeri och vår egen kognitiva formatering från vårt samhälle i allmänhet med vårt så kära vilseledarskap – som vi så gärna vill tro främst vill vårt eget bästa – rakt framför näsan på oss alla enskilt och specifikt, om vi bara vill titta? Det är snudd på omöjligt att nu inte se skriften på väggen för den som ser efter och inte står i vägen för sig själv.

Vi är där vi är av en anledning, som inte är att vi har gjort tillräckligt för att förhindra dess tillblivelse.

Vi som numer inte har en aning om att den ackumulerade räntekostnaden kunde skapa skuldmättnad i systemet och att ränta faktiskt, ja otroligt nog, inte är någon realvärdeförädlande – produktiv – kostnad?

Määääähn….det kunde vi ju alltså därför aldrig heller ha gissat på och vi antar att det blir en proportionell åtgärd mot effekterna av utvecklad Rysk aggression någonstans. Ryssland har ju inga egna naturresurser och är i kynnet främst maktgalna och vill gärna tortera barnhemsbarn, homosexuella och gulliga hundvalpar.

Ja är det då inte för jävligt så säg, tänka att att Ryssland får göra propaganda i de etablerade ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna!!!!

Varje kväll - hela dygnet, för så måste det väl ändå vara vara - pumpas det svenska medvetet medvetna folket fullt med illasinnad och vilseledande rysk propaganda.

Ja det är tydligen numera så illa och har gått så långt, att till och med MSB måste gå ut och varna för exempelvis RT och Sputnik eftersom de verkligen nu fyller de annars så rättfärdiga svenska mediekanalerna till bredden med vilseledande och lockande Sirénsång. Det var minsann bättre förr, då Styrelsen för Psykologiskt Försvar så ömt värnade om folkets psykologiska tillstånd - för detta funktionsmässiga samhälles bevarande1

Vi drar oss därför till minnes, om än i vissa delar något mindre sarkastiskt, följande lilla mailväxling mellan mig - samhällskyddande MSB - Riksbanken från 2013 som börjar med mitt inledande mail, följt av MSB:s i mitten och som avslutas med Riksbankens svar där särskilt skrivningen "Jag vill passa på att säga att vi i våra analyser inte ser framför oss ett haveri av det valutafinansiella systemet, så som du skriver." är väl att värd notera.

Att det sedan dess tillsatts nära nog en bataljon av förtroendeskapande tjänstemän, för att just upprätthålla precis det förtroendet - för den valutafinansiella stabiliteten, kanske säger en del om vad det hela egentligen handlar om och den verksamhet som bedrivs inom förtroendeskaparbranschen - i förhållande till verkligheten.

—–Ursprungligt meddelande—–

Från: no-reply@msbmyndigheten.se [mailto:no-reply@msbmyndigheten.se]

Skickat: den 17 januari 2013 09:16

Till: MSB Registratur

Ämne: Kommentar från msb.se

Med avseende på det rådande finansiella situationen i landet och att pengar styr ekonomi som styr politiken, så MÅSTE myndigheten etablera en beredskap för det kommande haveriet av det valutafinansiella systemet.

Det finns idag ingen känd beredskap för det förlopp som nu är förestående, grundat på den aritmetiska dysfunktionen av det enskilt vinstmaximerande kreditsystem som samhället ovillkorligen måste ha för sin arbetsdelning för att inte kollapsa.

Myndigheten måste ta sitt ansvar i detta och kan inte underlåta att upprätta handlingsplaner för införande av system för arbetsdelningens värdeförmedling. Myndigheten bör kommunicera detta med sakkunskap i frågan.

Svaret:

Från: Kalmelid Kjell
Skickat: den 18 januari 2013 10:05
Till: ‘carlnorberg@live.se’
Ämne: SV: Kommentar från msb.se

Bäste Carl Norberg,

Tack för ditt e-brev och dina synpunkter. MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Den myndighet som svarar för penningpolitiken i Sverige är Riksbanken. Det är även Riksbanken som är ansvarig myndighet för försörjning av sedlar och mynt i Sverige. Vi kommer därför att vidareförmedla din fråga till dem.

Med vänlig hälsning,

Kjell Kalmelid, handläggare

Enheten för samhällets informationssäkerhet /Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Telefon/Direkt: 010-240 4150

Telefonväxel: 0771-240 240

Mobil: 0722-46 44 88

www.msb.se

Postadress

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

651 81 KARLSTAD

Besöksadress
Fleminggatan 14, Stockholm

...och mailet från Riksbanken:

Hej Carl!

Tack för ditt mejl. Ansvaret för att värna den finansiella stabilitetet delas av flera myndigheter. Förutom Riksbanken finns ett ansvar även hos till exempel Finansinspektionen och Riksgäldskontoret även om uppgifterna och verktygen skiljer sig åt. Riksbanken följer nära utvecklingen i hela det finansiell systemet och vi publicerar bland annat två rapporter varje år där vi ger vår syn på utvecklingen och de risker som vi ser. Om du vill fördjupa dig i våra analyser hittar du dom enklast på vår webbplats, http://www.riksbank.se/ Jag vill passa på att säga att vi i våra analyser inte ser framför oss ett haveri av det valutafinansiella systemet, så som du skriver.

Men inom Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten ryms möjligheten att kunna ge likviditetsstöd till banker i svenska kronor och utländsk valuta om det skulle uppstå ett behov. Riksbanken har alltså god beredskap för att kunna agera om det uppstår störningar i det finansiella systemet, nationellt eller internationellt. Som ett led i denna beredskap har Riksbanken en valutareserv med tillgångar i utländsk valuta. Riksbanken kan alltså tillföra likviditet till marknaden såväl i svenska kronor som i utländsk valuta om det skulle uppstå ett sådant behov.

Bästa hälsningar,

Tomas Lundberg

Presschef

Sveriges riksbank

SE 103 37

17554118_10210705467607646_4544524288823735622_n.jpg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram