Eget Bästa Intresse

2017-02-26

Det hela blir bara alltmer löjeväckande, ja faktiskt. Clintons blir ertappade med allt moraliskt förfall som överhuvudtaget är möjligt men reaktionerna uteblir till stora delar och istället sluts leden med de som inte vill se sina egna tidigare ställningstaganden i ljuset av verkligheten, detta för att kunna fortsätta leva i självbedrägeriet.

Många människor vill dessutom fortfarande gärna peka finger på migrationsfrågor som grund till varför utvecklingen ser ut som den gör.

Tyvärr är det människans ovillkorliga öde att vi kommer att förbli under kontroll av just det som vi förkastar och som manipulerar oss, så länge som vi motstår att fullt ut acceptera den kunskap och förståelse som innebär att mycket av det som vi anser vara originellt och kritiskt tänkande, är föga mer än simpelt ompaketerad och personlig propaganda grundad på kulturella van – föreställningar. Vi kan inte övervinna det som vi förnekar existerar i första hand. Våra egna vanföreställningar. Kan vi inte förändra oss själva så kan vi inte förändra någonting alls.

Djävulen bor i oss själva, i detaljerna.

För att etablissemanget skulle kunna upprätthålla dominans över den genomsnittliga människan och hålla den i evigt arbete / konsumtionsmaskin, var de tvungna att koppla förbrukningen till en känsla som nästan alla svenskar delar: Folkhemsidealet – vår kulturella identitet, att Sverige är speciellt. Och ingenting är väl en större symbol för Svenskheten än demokrati .
manipulating-the-masses
De som bedömde sig upplysta, såg därför naturligtvis inget fel med att manipulera allmänheten till att tro konsumtion var en demokratisk nödvändighet. I själva verket så kan redan en sån [inte så] trevlig typ som Edward Bernays själv faktiskt till och med ha trott detta på allvar, eftersom han sade, ”Den medvetna och intelligenta manipulationen av de organiserade vanorna och åsikterna från massorna är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle." Han var ju uppenbarligen inte så särskilt själsligt utvecklad med sin filosofiska materialism. - "De som manipulerar denna osynliga mekanism för samhället utgör en osynlig regering som är den verkliga härskande kraften i ett land … vi domineras av relativt litet antal personer … som förstår mentala processer och sociala mönster hos massorna. Det är de som drar i dessa trådar som styr det allmänna medvetandet. ”

Idén om förbrukningen är grundläggande för konsumism och den blev så kulturellt ingrodd så att idag när någon talar om anti-konsumism eller antikapitalism blir de omedelbart betraktade som socialistiska eller kommunistiska. Ändå skulle andra hävda att ett kapitalistiskt, konsumtionssamhälle (vinstmaximeringsdrivet) är per definition odemokratiskt eftersom det vidmakthåller – utvecklar – låga löner och skapar klasskillnader, vilket hindrar alla medborgare från att ha lika mycket ekonomiskt inflytande att säga till om i de beslut som påverkar deras liv. Med andra ord, de med mest pengar har mest makt och inflytande. För att då alltså bara inte tala om att detta kräver kontroll över betalningsmedlet för handel med varor och tjänster och om som så i vårt nuvarande system, att de enskilda bankernas betalningsmedel styr den ekonomi som kontrollerar politiken, ja då - eller alltså nu - är vi uppenbarligen lurade in absurdum.

Det är ett fruktansvärt slag mot egot att erkänna att vi både i hemlighet och öppet manipuleras eller påverkas av något annat än vårt eget sinne. Vi vill ” tro ”vi är så rationella, logiska och självständiga tänkare som agerar i vårt eget bästa intresse hela tiden. Tyvärr inget kunde uppenbarligen vara längre från den sanning som beskriver verkligheten i ljuset av "godhetsapostlarnas" gärningar.

16864502_10210429244382238_2200227797920654048_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram