Ännu Ett Årsminne Över Expo

2016-09-29
Grewe Conny för ett år sedan med avseende på Anglozionisterna i SD och Sorosfinansierade Expo med Daniel Pohl. Ännu mer aktuellt i dag än det var då:

Expo i en ohelig pool av konspirationister från konspirationismens konspatoriskt konspirationska konspirationskällor vars intellektuella standard har en – inte obetydlig - bit kvar till medelmåttiga nivå.Vi låter Dan-i-El komma till tals;

”Avbön? Dani M har gjort det till en konst att gång efter gång pudla utan att förklara sig. Samma sak gäller den här gången. I ett uttalande till Kulturnyheterna skriver han:
"Jag är inte antisemit. Jag är inte rasist. Jag är ödmjuk inför att jag ännu inte lärt mig allting, jag lär mig någonting nytt varje dag. Men det jag vet helt säkert är att jag är för alla människors lika värde."
Alltså helt utan att förklara vad han egentligen menar med alla de uttalanden han gjort. ”

Jag är inte anti-semit.
Jag är inte rasist.

Vad i all världens namn kan han mena med de två meningarna Dan-i-El?


Du verkar upprörd över din upplevda oförståelse och hänvisar den upprördheten till ”...alla de uttalanden han gjort.”
Dessa uttalanden som inte redovisas i Dan-i-Els egen artikel utan som lite halvsmidigt sådär som av en slump ligger i den länk som den absoluta majoriteten av läsare sällan klickar på.

De som gör det blir dock serverade en mycket tunn och smaklös Nudelsoppa från en Sam-u-El vars slutsatser från de citat av Dani M som redovisas - och som Dan-i-El alltså använder för att förklara sitt missnöje över Dani Ms citerade uttalande i sin egen artikel - är en mycket tunn och sällsynt ensidig historia där Sam-u-El mer eller mindre ”förklarar” att det är som han säger att det är för att han säger att det är som han säger.

En högst subjektiv tolkning med tydlig könsstympad och sexuddig formatering på konspirationsperspektivet för att uttrycka det artigt.

Faktiskt är det svårt att värja sig mot förståelsen som reflekteras från Sam-u-Els blogg är att världen är en konspiration och den är anti-semitsikt judehatande och nazistiskt förintelseförnekande.

Det är nämligen de mest frekventa slasketiketter som träffar läsarens ögon.

Som av en slump.

Att Sam-u-El även publicerar sig i mer officiella sammanhang via SKMA gör inte ovanstående på det minsta sätt annorlunda.

Dan-i-Els förståelse av Sam-u-Els blogg redovisas som varandes att;

”I ett antal väl underbyggda inlägg har bloggaren Samuel Nudel pedagogiskt redogjort inte bara för Dani M:s antisemitism utan också hans samröre med den konspirationistiska miljön.”

Det är naturligtvis upp till läsaren själv att själv att avgöra hur väl underbyggda och pedagogiska dessa inlägg är.

Min uppfattning är att de är skrivna av en skitkastare som inte verkar kunna argumentera för den förståelse han ger uttryck för.

Detta eftersom jag sökt honom för kommunikation – vilket är vägen till samförstånd - , men inte fått tag på honom.

Vidare läser vi att

”Konspirationismen vilar på ett tankegods som växte fram som en reaktion på den franska revolutionen.”

och vi undrar om det är frasen ”Judar ska ha samma rättigheter som alla andra men inga särskilda rättigheter för att de är judar” han tänker på månne?

Det var nämligen en fras som blev populariserad under den tidsepoken.

Samtidigt så noteras – lite på sidan – att trots sin rörande samstämmighet i sina verklighetsbeskrivningar är Dan-i-El och Sam-u-El inte helt överens i stavningen av sitt nylanserade hittepåord – Konspirationsism.

Detta följs direkt utav

”Idéerna fick fäste bland reaktionära grupper och har sedan dess erbjudit en systemkritik där judar många gånger hamnar i centrum för världens problem. ”

Aha, det har alltså ingenting med det faktum att det på oproportionerligt många centrala delar av världens problem dyker upp människor som påstår sig vara judar?

Och med världens problem så menar jag framför allt det ekonomiska system som styr allt och vars bas är den handel som skapas av naturresurser och dess flöden.

Antingen styr ekonomin politiken.
Och resten.
Eller så gör den inte det.

Och antingen finns det människor som säger sig vara judar och äger och kontrollerar banker eller så gör det inte det.

Att påpeka detta och bli beskylld för anti-semitism är så intellektuellt medelmåttigt att det endast överträffas i medelmåttighet av de som kognitivt formaterad tittar bort eller instämmer reservationslöst.

Vilket är samma i mångt och mycket.

Det är konspirationism i sitt ultimata esse, helt frisläppt och i totalt fritt fall.

Dan-i-El fortsätter att ge sin förståelse för sin nykonstruerade ism, Konspirationismen;

”Den erbjuder en alternativ sanning där världspolitiken anses regisserad av dolda makteliter i syfte att cementera deras absoluta globala makt. Enligt klassisk populistisk modell står ett lurat folk mot eliten.”

och vi konstaterar torrt att både Dan-i-El och Sam-u-El inte tror det finns dolda makteliter som konspirerar mot de som de parasiterar på och sätter i ett ränteslavsystem för att kunna fortsätta göra det.

Det är verkligen den ultimata anti-tesen till den tes som läggs fram.

Konspirationsisterna tror att allt är en konspiration och Dan-i.El och hans klarsynta och muntra mannar ser inga alls vad det verkat.

Det är mycket nära den ultimata dumheten - och inte så medelmåttigt alltså, men ändå inte bra - som uttrycker sin förståelse för hur världen fungerar.

Kontroll över
Naturresursflöden
Betalningsmedel och
Betalningsinfrastruktur
är vad som eftersträvas av de som nu håller på att förlora det, och det är helt garanterat inte dumheten som säger det.

Argumentation för att det är det är välkommet.

”Den svenska konspirationismen möts på sajter som Vaken.se. Under devisen Kunskap är frihet erbjuds du alternativa sanningar om hälsa, miljö, 11 september eller ekonomi. Här spelar vetenskapens beprövade metoder och slutsatser ingen roll, för även de är ju skapade för att undanhålla folket sanningen. ”

Vi utgår ifrån att Dan-i-El också tycker att kunskap är frihet och eftersom han nämner 911 bl a så kan vi ju snabbt konstatera att kunskapen om naturlagarna och lite fysik angående fritt fall så befrias man snabbt från tron på de officiella lögner som serveras i strid med den kunskapen.

Möjligtvis är Dan-i-El omedveten om enklare fysiska beräkningar med hjälp av naturlagar.
Så kan det vara.

Så kommer vi då dit allt syftar till slut, nämligen att få slut på tjatet från en organisation som tydligen upplevs som besvärligt irriterande – kanske t o m lite mer än så med tanke på den mediala uppmärksamhet de visats på sistone och som primats av en jävla mupp och en nudelsoppskokare för presentation i lite större mediakAnaler.

”Den parlamentariska grenen heter Partiet de Fria, PdF. Där omsätts konspirationismens diskurs till praktisk politik. Partiets främsta fiende är bankerna, som gjort oss till låneslavar.”

Jaha.
Har – vi använder Dan-i-Els valda ord – bankerna gjort oss till låneslavar eller inte?
Har vi ett enskilt kontrollerat kreditbaserat system eller inte?
Kontrollerar bankernas krediter ekonomin eller inte?
Styr ekonomin politiken eller inte?
Är krediterna räntebelastade eller inte.
Är ackumulerad räntekostnadstillväxt en konsekvens av det eller inte?
Gör dagens monetärmekanik – som är matematisk betingad – en ekonomisk krasch mekaniskt – matematiskt – oundvikligt?

Dessa frågor lyser endast med sin frånvaro i Dan-i-Els artikel, men De Fria – Inte Partiet De Fria som felaktigt anges - som för dessa frågor är alltså ” Den parlamentariska grenen.. ” av det som Dan-i-El och Sam-u-El hävdar är deras nyligen identifierade – och klassificerande – etiketterande - ism; konspirationismen.

Han följer upp med

”Skatten ska avskaffas, byråkratin ska bort, utbildningen ska ryckas ur statens händer. Det är en extremindividualistisk politik som ska ställa lagen på individens sida mot en klåfingrig stat. ”

om De Fria utan annan argumentation än att det är så för att han skriver ju att det är så.

Artigt konstaterar vi en subjektiv förståelse för det av De Fria uttryckta som kan läsas av alla på deras hemsida. Www.partietdefria.se

Extremindividualistiskt är ju dock ett intressant ord som förståelsebeskrivare med tanke på den mycket enkla insikten om att utan individen intet, eftersom det utan individen inte kan finnas något individen kan vara medveten om.

Kanske är det för enkelt i Dan-i-Els och Sam-u-Els tydligen fördunklade värld av kospirationism?
Nu har Dan-i-El ångan uppe och nästa drapa blir;

”. Och mitt i detta finns en ständigt närvarande antisemitism, bland annat från partiledaren - eller huvudupplysare som PdF kallar det - Carl Norberg. En man som förnekat Förintelsen och utan att blinka gör gästspel i nazistiska Svenska Motståndsrörelsens podd. ”

där vi myckert atigt och väluppfostrat replikerande vackert ber Dan-i-El att påvisa att Carl förnekar förintelsen eller sluta upp med att visa upp sin ignoranta oförståelse för skillnaden mellan förneka och ifrågasätta.

Har man inte bättre ordförståelse än så, är kanske skribent inte det man är mest lämpad att ha som syssla?

Nazister ska man inte kommunicera med eftersom kommunikation tydligen inte är vägen till samförstånd enligt Dan-i-El, men han lämnar inget alternativ.

Vi vill dock inte tro på att det skulle bero på ovilja till samförstånd, utan troligtvis bara en liten miss i upprördheten över att andra gör det.

Vad det däremot undras lite över är varför inte EXPO exponerar den timmeslånga intervju de har med Carl?

Denna nazistiska Svenska Motståndsrörelse sände sin intervju med även de delar som kanske inte föll ut så som de önskat.

DET är kommunikation det Dan-i-El, och heder åt de som ärligen förtjänar det via sitt agerande, oavsett deras politiska åsikter.

Sedan citeras en – mycket bra – text från en Dani M låt med medföljande klagomål från Dan-i-El;

”Det är det här som TV4 släpper in, för att de vill ha "högt i tak".

Och vi som sedan länge förstått både Dan-i-Els och Sam-u-Els inställning till ”högt i tak” tackar för den öppet redovisade inställningen från Dan-i-El i sitt frånvarande medhåll av informationskanalen TV4s ståndpunkt.

Vi närmar oss upploppet

”Konspirationismens slagord kan låta som rop för ett jämlikt samhälle. Men den är antidemokratisk. I deras värld finns inte ens vänstern. Socialismen är bara skapad av den dolda makten för att kunna förslava folket. Det är en politisk miljö som vill bort från all form av statlig styrning. Det är så mycket antivänster att det borde vara omöjligt att missa. ”

En organisation som pekar på att all politik styrs av ekonomi är inte lätt att placera i ett föregivet fack naturligtvis.
Dan-i-El – med benäget bistånd – försöker lösa detta med att det är så mycket anti-vänster att det behövs Konspirationism för indelningsplacering i en ism.

Med tanke på att ”anarki” kan härledas till ”utan ledare” - vilket ger att individen leder sig själv - och”demokrati” tolkas som folkstyre så är det svårt att se en organisation som De Fria – vilka lustigt nog inte uttrycker vilja till det jämnlika samhälle Dan-i-El uppenbarligen har sin åsikt själv-klar för sig själv över vad det är och innebär – som antidemokratiskt?

De uttrycker nämligen;

”Partiet De Fria (eller även kallat De Fria) är en folkrörelse som bygger på individens förståelse och engagemang. Vi vill skapa ett samhälle där alla människor betraktas och behandlas, som lika värda och som individer. För att en människa skall kunna förstå hur samhället fungerar är informationstillgängligheten avgörande. Det goda samhället är en upplyst och medveten befolkning med sin grund i ett öppet och transparent demokratiskt betingat informationsklimat.”

Dan-i-El, Sam-u-El eller vem som får gärna förklara det odemokratiska i den ism – och nej, det är inte den nyfunna sär-skiljande indelningstermen ”konspirationism” - som kommer närmst De Frias uttryckta åsikter i ljuset av orden betydelse och organisationens uttryckta intention.

De Fria deklarerar sedan sin uppfattning att;

”Samhällets mest akuta problem är de destruktiva konsekvenser som det nuvarande banksystemet för med sig, i och med det sätt som pengar skapas och sedan distribueras genom SWIFT/IBAN.”

och ännu en gång så är vi i den pikanta situationen för de sexuddigt könsstympningsformaterade att det antingen är på det sättet eller så är det inte på det sättet.

Jag – och många av De Fria – kan förklara varför det är på det sättet..

Kan du Dan-i-El – eller några av dina medkonspirationister – förklara varför det inte är på det sättet?

Känn er varmt välkomna.

Avslutningsvis då;

”Ändå försvarades Dani M:s deltagande via Klassfestens Twitterkonto med orden. "Om vi någonsin ska uppnå enighet måste vi lära oss att förlåta."

Det är som att svälja gift och envist hävda att det är godis. Det är inte bara dumt. Det är direkt farligt.
Daniel Poohl ”

Att förlåta verkar föga intressant för Dan-i-El.

Det är synd, eftersom Dani M är helt korrekt.

Eller det finns människor som tror att enighet kan uppnås utan förlåtelse?

Att förlåtelse ”är som att svälja gift och envist hävda att det är godis. Det är inte bara dumt. Det är direkt farligt. ”

Vi konstaterar att funktionen och konsekvenserna av förlåtelse inte nått någon större förståelse givet det uttryckta.

Man ger förlåtelse – inte för andra – utan för sin egen skull.

Om man inte förlåter – vilket helar det lidande som i processen blir visdom - så är det Ens egen sinnesro som störs, inte den oförlåtnes.
Det är t o m mycket möjligt att den oförlåtne hade skrattat gott åt den förlorade sinnesron hos den oförlåtande.

Och den största förlåtelse som kan ges är förlåtelsen av En själv.

Innan dess är det svårt – omöjligt – att ge äkta förlåtelse öht.

Men att förlåta betyder inte acceptera, och förlåtelse kan naturligtvis bara ges till de som uppriktigt söker den.

Kanske tycker Dan-i-El inte att Dani M söker den uppriktigt nog?

Kanske kan Dan-i-El känna Dani Ms känslor och därmed avgöra att uppriktighet saknas?

Eller är det för extrenindividualistiskt månne?

Sammanfattning;

Ett sedvanligt medelmåttigt försök att förhindra uppmärksamhetens medvetna ljus mot det finansiella system som via de privatägda bankerna kontrollerar den ekonomi som styr politiken genom dels ett nytt etiketterande indelningsord – Konspirationism – och dels genom de gamla nötta slaskbegreppen anti-semitism och judehat.

Om det är anti-semitism och judehat att ifrågasätta det finansiella systemet så måste väl det innebära att det är semiter och judar som äger bankerna enligt de som påstår det vara just anti-semitism och judehat, och inte en fullt observerbar beskrivning av den människoskapade verklighet vi kallar för samhälle.

Om nu några – eller så alla – som nu äger banker som av slump även säger sig vara judar så är det väl så då..
Och?
Ska det då inte tas upp för skärskådan att vi har ett system som är designat – syftar till – konstruerat för - att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad för att det sitter människor i toppen på detta skitsystem – fullt medvetna om dess mekanik, tro inget annat – och säger sig vara judar?

För då är man en förintelseförnekande anti-semitisk judehatande nazist.

Vad är det för jävla hålihuvudetresonemang?

Svar på frågorna förväntas – givetvis – inte, men de välkomnas i förvåning, vilket är en bedrift i sig då inte mycket förvånar från de som desperat måste hitta på nya slaskbegrepp eftersom någon – något – som angriper det som styr alla indelningsetiketter – ismer - inom politiken visar exakt hur menlösa de är.

Det har de gemensamt med de flesta slaskbegreppen eftersom intentionen de skapats – och skapas – med alltid är en lögn.

Dessutom finns det bara människor och beteenden.
Mänskliga beteenden eftersom det är människor som beter sig.

Det finns inte människor, judar och beteenden eftersom det inte finns judar om det inte finns människor.
Såtillvida man inte vill ta en diskussion om vad som är judiskt beteende och dess skillnad gentemot mänskligt beteende och skillnaden på en människa och en jude.

Lycka till med det mina kära lyktstolpar till ljusspridare där ni står och rör sig som lyktstolpar rent generellt gör.
Inte alls.

//G.C. En av De Fria.
http://expo.se/…/konspirationismen-ar-ett-hot-demokratin_69…

14484948_10209033221962550_4656826631525678313_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram