Det Gränslösa Samarbetet

2016-08-16

AMERIKANSK UTRIKESPOLITIK ÄR BYGGT I DET GRÄNSLÖSA DIKTATURSAMARBETET ENLIGT ÖPPNADE ARKIV OCH HISTORIEFORSKNING

Den har till största delen av USA.s historia ha varit hemlig för allmänheten. En historia med rötter till forntidens slaveri och tyranner. Ett bygge med plantagernas slaveri och en eliminering av naturbefolkningen. De svalt bort när 65 milj bufflar sköts ihjäl
Ett nation som skulle bygga friheten med sina rikedomar. Men som vände på allt till att söka erövra hela värden och förändra den via fruktan och kaos. En nation som reste upp fruktans tyranner och sedan bekämpa dem för att själv framstå frihetens försvarare.
En tanke om ett bankimperium att styra och förslava det mänskliga ödet.

I början av 30-talet sände den fascistiske diktatorn Benito Mussolini sin utrikesminister Dino Grandi till Vita huset. Grandi, mycket närstående de tyska nazisterna, blev väl mottagen av USA:s president Herbert Hoover.

Presidenten bad Grandi ignorera antifascistister: “De existerar helt enkelt inte för oss amerikaner och borde inte heller finnas hos er.”
Vänskapen mellan USA:s statsledning och Mussolini var djup och stark; den underhölls med särskilt egenintresse av den amerikanska storfinansen. Huvudoperatören var bankiren J P Morgan.

USA lyfte inte ett finger för att protestera mot Mussolinis attack mot Abessinien. Tvärtom försåg den stora demokratin fascist-Italien med olja och motorfordon.

Hoover liksom den amerikanska eliten betraktade fascismen som ett skydd mot oordning och en garant för framsteg. Dessutom hade USA stora ekonomiska intressen i Italien, där de också placerade massivt stora investeringar.

Detta samarbete dokumenterades utförligt i en avhandling skriven av Gian Giacomo Migone, redan 1980. Migones studie publicerades i Italien.

Men har undanhållits den anglosaxiska publik, som måste befästas i tron på USA:s ädla kamp mot de europeiska diktaturerna. Historiska fakta kan vara riskabla.
Samarbetet med Mussolini kan placeras in i ett amerikanskt utrikespolitiskt mönster av diktatursamarbete. Mussolinisamarbetet styrdes från Wall Street och av storbankerna.
Under 1930-talet satsade en lång rad amerikanska företag och banker pengar i nazityskland.

Det kom som en chock att upptäcka att flera av USA:s största företagare var i maskopi med nazisterna både före och efter Pearl Harbour, inklusive I.G farben, den kolossala industri som skapade Auschwitz.

Orden står att läsa i professor Charles Highams avslöjande bok Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot som bygger på dokument ur US national archives och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.
Professor Higham skriver vidare: ”Dessa finansmagnater förenades av en ideologi: ’Business as usual.’ Knutna till samma reaktionära idéer sökte medlemmarna en gemensam framtid i fascistisk dominans oavsett vilken världsledare som skulle gynna deras ambitioner.”

En av Hitlers tidigaste och främsta supportrar i USA var Henry Ford, bilmagnaten som redan 1922 började investera pengar i den österrikiske korpralen och 1938 tilldelades den finaste utmärkelse en icketysk kunde få; den tyska örnens storkors, av Hitler.
Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel Profits über alles! American corporations and Hitler att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland andra: Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT.

Prof. Antony Cyril Sutton (1925 - 2002) var en känd brittisk och amerikansk ekonom, samhäällsforskare, historik och författare till bl.a. "Americas Secret Wstablishment", en oumbärlig bok om man vill förstå historiens blodigaste århundrade.

Varför sponsrade och försåg USA och väst nazityskland med kapital och krigsmaterial?

I boken lägger professor Sutton fram bevis för att storföretagen och bankirerna i väst stödde och finansierade såväl ryska revolutionen som första och andra världskriget.

Det var finansmangnaten Jacob Schiff som i januari 1916 ordnade så att Trotsky kunde komma till USA. Den 27 mars 1917, den 37-årige kunde Trotsky med sin familj och 275 internationella terrorister och äventyrare påbörja resan från New York på fartyget SS Kristianiajjord till Europa för att slutföra "revolutionen" i Ryssland. Han fick även ett amerikansk pass av president Wilson för att undivika en internationell arrestering i Halifax.

Den hemliga grupp som Sutton exponerade var ursprungligen en tysk orden. Den amerikanska grenen, som först kallades The eulogian club, men senare bytte namn till The russel trust, skapades vid Yale university av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer. I dag är gruppen mera känd som The order eller Skull & bones. Här framgick det hur nära hela familjen står nazism

Filosofie doktor Rhawn Joseph beskrev i sin artikel The brotherhood of death att flera av de initiationsriter som Skull & bones använde var identiska med Thuleordern, dit Hitler anslöt sig
Det var Hess som introducerade Hitler till det högerextrema Thulesällskapet germanska order, vars medlemmar bland annat bestod av några av Münchens rikaste och mest inflytelserika personer.

Från Thuleorden fick Hitler också idén om nazisternas stora symbol hakkorset eftersom dess emblem var en dolk med en svastika i bakgrunden.

"How Britain and America made the third reich" bevisar professorn i ekonomisk historia, Guido Giacomo Preparata, hur eliten sponsrade Hitler och nazisterna.

Professor Preparata beskrev också hur engelsmännen och amerikanerna först knäckte den tyska ekonomin och därefter den franska valutan under 1920-talet, och att de därefter hade fullkomlig dominans över Europas öde. Hitler var en mellanhand att förändra Europa att bli EU ett "Europa Förenta Stater".

Konceptet till EU:s Inre Marknad utformades av ERT- European Round Table för Industrialists - Europas affärselit med Pehr Gyllenhammar som ordf. En gren till European Round Table från 1891.

I dokumentären Banking with Hitler avslöjas hur den amerikanske finansministern 1934–45, Henry Morgenthau, i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The union bank, ägd av Brown brothers harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush, farfar till George W Bush. Samtliga medlemmar av Union banks styrelse var medlemmar av Skull & bones.

John Loftus är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument. Han bekräftar tidigare forskningsresultat.
”Det är från Nazityskland familjen Bush förmögenhet härrör och där Harrimans och Rockefellers ökade sina förmögenheter till obscena proportioner”, skriver Loftus.

Han avslöjar att 70% av de pengar som pumpades in i Tyskland efter första världskriget kom från Wall Street, samt att man även öste in pengar till både Mecka och Moskva. Loftus menar att detta också bidrog till finanskraschen 1929 eftersom massor av investeringar hade använts för att sponsra tyskar, muslimer och kommunister.

Han kunde bekräfta vad professor Antony Sutton sagt många år tidigare i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” & ”The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper.

Efter krig många höga nazisterna kunde fly, så att de främsta tyska vetenskapsmännen, bland annat nazisten Werner Von Braun, via operation Paperclip genom Henry Kissinger fördes över till USA. En del av de höga nazistofficerarna, bland annat Reynhard Gehlen, fick sedan topposter inom CIA.

Vi har erfarit 911 som öppna dörren till krigen mot världsterrorismen med falska förtecken och det som finns längre fram "The New World Order"

En krigshets råder runt Ryssland och Mellanöstern. President Carters rådgivare Zbigniew Brezinski i Between Two Ages 1973.

• ”Hur Amerika ”leder” Eurasien är en kritisk fråga under 2000-talet. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner.
• Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp"
•"Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig .... den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande .... fiktionen om suveränitet. ... är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ...."

Dörren öppnade 1979 när Sovjet invaderade Afghanistan. CIA började försörja genom i hemliga operationer rebeller som kom att blir al -Qaida och sedan ISIS som rekryterar rebeller världen runt i det som blev proxykrigen och motrebeller.//C.B.

14051831_10206516260893473_2458520660328730082_n.jpg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram