Målmedvetenhet

2015-11-29

Så är det, det kommer inte att bli något tramsigt vedergällningsförfarande utan strategisk operativ planläggning till grund och följaktligen om inte Ryssland avser att expandera, så kommer det inte att bli någon utökning av kontroll över geografisk markyta för att kontrollera naturesursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel.

The author is a senior member of the Great Fatherland Party headed by prominent Russian politician and historian Nikolai Starikov, and this piece originally appeared on…
russia-insider.com
Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram