Utvecklas eller förstenas

2015-09-15

Carl Norbergs foto.

Det finns ingen generell idealisk samhällsomvälvande modell till förändring, detta eftersom den unika karaktären av varje epok över tiden bestämmer karaktären av en förändring. Däremot kan jag garantera att varje revolution – omvälvning – som inte fokuserar och adresserar den grundläggande funktionsmässiga problematiken bakom exempelvis en för människor felande ekonomisk tyranni, är dömd att misslyckas med att skapa långsiktig förbättring och i detta förefaller verkligen några bristande betingelser vara mer bestående än andra.

När vi ser den uppenbara besattheten av regeringen som en slags grundbult i utvecklingen för den ökande ofärden i samhället, så måste vi faktiskt påminna människor om att regeringen bara har stått för de lagstiftande insatser vars grunder har etablerats långt tidigare, av aldrig så många andra globaliststyrda regeringar före just denna, alltså för att få landet till den aktuella punkten av utvecklingen som vi nu befinner oss i. Detta gäller här och det gäller på alla andra platser inom den Anglozionistiska regleringsbankens regi. Graden av utveckling i den givna riktningen kan visserligen variera, men det är alltigenom samma grundläggande ekonomiska utvecklingsfunktion som skapar det rådande utvecklingstillståndet av ökande social ofärd.

Så vem skapade och lanserade då dessa roller för män och kvinnor inom ramen för det system som styrs av pengar, vem skapade alltså dessa systemkontrollerade politiska rollfigurer, dessa så kallade ”ledare”? Vem finansierade – skapade pengarna – i slutändan till deras kampanjer? Vem lärde dem de internationalistiska metoder som de nu genomför? Vem inviterade dem till de globalistiska informationsmässiga sammankomsterna som Bilderbergmötet, Trilaterala kommissionen och de utrikespolitiska instituten? Vilka är det som verkligen kontrollerar pengar, betalningsinfrastruktur, naturresursflöden, och därmed ekonomi, och därmed politiken i detta land?

Omvälvningen av samhället måste riktas mot oligarkerna, inte bara deras politiska maskotar. Om någon ber dig att samlas kring en revolution som inte adresserar centralbanker och de internationella bankerna med de människor som driver dessa som direkta gärningsmän, så är vederbörande förmodligen kontrollerad opposition. Vi behöver inte en ny fransk eller en bolsjevikrevolutionen för att ersätta gamla dockor med nya dockor, vi måste gå till hjärtat av den växande och dödliga cancer som har drabbats vår land, vår värld och vi måste ta bort den.

Om detta innebär att vi misslyckas med att skapa förändringen genom en socialpolitiskt rimligt ordnad process och att vi liksom i ett växande antal länder runt omkring oss tvingas att fysiskt slå tillbaka, ja då blir det väl så, men vi måste oavsett vilket, vara smarta i hur vi kämpar och ju smartare vi är - större medveten medvetenhet - desto bättre resultat uppnår vi. Vi måste alltså tänka mer själva, bli fler som tänker mer fritt och bryter sina tankemässiga bojor. Det är den sammanlagda mängden medvetet medvetande som avgör, en ensam stjärna gör ingen himmel oavsett hur starkt den lyser. Vi måste sprida upplysning till vidare ledning och upplysning, skapa vår egen stjärnhimmel av växande allmän medveten medvetenhet.

I slutändan är den genomsnittliga medborgaren genom sig egen medvetna medvetenhet sin egen försvarare, sin egen regulator, sin egen industriman, sin egen ”kungamakare”. Människor kanske redan medvetet inser detta, eller så kan de vara omedvetna. Samtliga lösningar, alla verktyg, finns hur som helst just där, i människors händer och väntar på att användas och vi kan göra detta bättre än vad som nu utvecklas här och sker på andra geografiska platser – länder. Samhället behöver inte spåra ur, men det kommer att göra det, om vi inte sprider tillräckligt med upplysning för att öka den medvetna medvetenheten.

Den lite sorgliga sanningen bakom allt i detta, är att det enda som håller människor tillbaka från deras legitima frihet är deras egna rädsla för sig själva. Rädslan för att ifrågasätta sig själva och sina egna föreställningar. Först när vi slutar att undvika smärtan som krävs för att skaffa egen självständighet som individer och människor för att kunna gå vidare tillsammans, kommer vi äntligen att få den. Självständighet är inte ensamhet, det är att kunna vara en individ och verka tillsammans med andra människor. Rädslan för ensamhet får inte låtas dominera - hindra - viljan att vara tillsammans.

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram