När tanken har spårat ur totalt

2015-06-26

Carl Norbergs foto.

Så med avseende på att Sverige nu blev det första landet på planeten där QE som metod att skapa tillväxt och inflation officiellt misslyckats - och kanske inte ens tomten är vaken? Jag konstaterar lite avmätt att medierna som annars princip alltid främst är bestående av besökare på loften iklädda luvor, alltmer tvingas ut i den manége som beskriver min dystopiska projektion av verkligheten. Människors ökande medvetenhet, som skapas av det växande informationsrörlighetsklimatet i övrigt, tvingar medierna att anpassa sig antingen ägarstyrningen medger detta eller inte.

Visst, det kan kännas lite som patetiska vändningar under galgen nu när den fundamentala inneboende – intrinsiska – funktionen av betalningssystemet för handel med varor och tjänster blir alltmer öppet ifrågasatt i ljuset av vilka dessa konsekvenser är, som detta system egentligen och ovillkorligen innebär samt för med sig. Men, man får inte låta det bästa bli det godas fiende i för stor omfattning och det är ju trots allt semestertider…

Ett enskilt kontrollerat kreditbaserat valutasystem innehåller fröet till sin egen undergång. Frestelsen för producenten av dagens monopolistpengar – räntedriven skuldbaserad elektrongröt – att öka penningmängden, är uppenbarligen inte bara nästan oemotståndligt charmerande, den är faktiskt till och med en naturlagsmässig livsnödvändighet för upprätthållande av funktionen i systemet. I ett sådant system med ett obestridligt krav på en ständigt ökande penningmängd och, som en följd, en ständigt ökande ackumulerad räntekostnad i ekonomin, så är det egentligen inte mycket mening med att spara pengar för att köpa tillgångar senare. Det är kort sagt mer rationellt med en annan typ av beteende.

En bättre strategi, med tanke på denna ovillkorliga utvecklingsriktning, är att gå i skuld för att köpa tillgångar och betala tillbaka dessa skulder senare med en devalverad valuta i förhållande till den i övriga ekonomin havererande betalningsförmågan. Det gäller ju ändå bara att bli sist kvar, att inte hamna på fel sida om Vasaloppsrepet. Dessutom, är det ännu mer vettigt att köpa tillgångar som senare kan pantsättas igen som säkerhet för att få ytterligare banklån och som kan utgöra grund för vidare skapande av pengar. Ett enskilt kontrollerat kreditbaserat system leder ovillkorligen till alltför stora skulder med en ackumulerad räntekostnad som inte kan hanteras. Kort sagt, den som kan skuldsätta sig mest utan att haverera kommer att vinna kreditracets dödsspiral mot botten.

Detta gäller nästan som vore det en bakomliggande tanke, just särskilt faktiskt för spelare som kan förvänta sig att de kommer att lösas ut med nyproducerade pengar till exempel stora företag, banker och regeringen - alltså det som utgör skelettet för strukturen. Alltså de som kan lova runt och hålla tunt, utan att behöva bära finansiellt ekonomiskt ansvar.

Vi är nu i en situation som inte längre bara uppenbarligen ser ut som en återvändsgränd för det enskilt kontrollerade kreditbaserade systemet. Efter den sista och övergripande cykeln - metacykeln, har regeringarna lika tydligt räddat samhällsekonomiska felinvesteringar inom den privata sektorn som ökat sina offentliga välfärdsutgifter. Underskotten och skulderna har skjutit i höjden. Bankerna skapar pengar för att köpa statsskulder (eller acceptera dem som säkerhet i lån vidare till banksystemet) i oöverträffade mängder. Räntorna har sänkts till nära noll. Underskotten är välvilligt uttryckt fortsatt stora. Ingen betydande real – organisk – ekonomisk tillväxt finns i sikte, tvärtom. Det är inte precis bara snö som ligger tung på taken på den svenska bolånemarknaden, det som Tomte – Nisse på Brunkebergsåsens tomteverkstad är så oroad över

Samtidigt som banksystemet och andra finansiella aktörer sitter på stora högar av statsskulder – alltså den fina kreditmassa som tomteverkstaden beslutat kalla för exempelvis – kärnprimärkapital – det säkraste av allt säkert i den finansiella världen som Tomten plägar säga. Lika säkert är det uppenbarligen med pengar på banken, eller alltså att jultomten kommer i år också.

Riktigt så säkert är det emellertid inte, att en kommande betalningsinställelse i ett europeiskt land inte omgående skulle utlösa konkurstsunami av banksektorn.

Att höja räntan till mer historiskt normala nivåer eller sälja de tillgångar som förvärvats av centralbankerna skulle sätta banksektorns solvens i fara, högt skuldsatta företag och regeringar skulle gå under direkt när det finansiella sommarklimatet övergår till ekonomisk istid.

Det ser nu alltså alltmer öppet ut som att även en långsammare skuldsättningsökning skulle kunna utlösa en samhällsmässig konkursspiral, men öka måste det ändå. En särskilt drastisk minskning av offentliga utgifter och underskott verkar numera därför snällt inte så speciellt troligt heller ur ljuset av att offentlig konsumtion nu är den enda möjligheten som återstår för att hålla den aggregerade efterfrågan ifrån att kollapsa, men alltså inte heller allra minst med tanke på de incitament som verkar drivande för politikerna i vad som i dagligt tal kallas för demokratier. Jag vill ju inte verka ofin och påstå att detta alltså är fullkomligt uteslutet.

Så kommer då skapandet av pengarna som digital drömbaserad -skuldbaserad - konfetti för evigt att vara en konstant växande kurva med räntor nära noll tills folk tappar förtroendet för denna typ av valutasystem? Kan det enskilt kontrollerade kreditbaserade systemet bibehållas för alltid eller kommer vi med nödvändighet att få uppleva att kredithaverier måste realiseras i bankernas balansräkningar, förr eller senare? Dagens tips är att dramatiken kommer att accelerera bortom vad vi kan föreställa oss.

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram